Planetárium
Planetárium

Dne 6. listopadu vyjeli žáci 3. - 5. ročníku do hradeckého planetária, aby si rozšířili učivo probírané v prvouce a přírodovědě. Nejprve nás přivítali v nové budově, kde se v projekčním sále žáci seznámili s některými zajímavými tělesy ve vesmíru a potom jim byl promítnut film: „Srážky ve vesmíru“, vše ve zpracování 3D projekce. Po jeho zhlédnutí jsme přešli do kopule staré budovy, abychom si prohlédli vesmírný dalekohled a model představující zatmění Slunce a Měsíce. V závěru návštěvy si skoro každý koupil nějaký upomínkový předmět na památku. Největším zážitkem však zůstane zhlédnutý film.


Halloween
Halloween

K podzimu ve Voděradech již zcela určitě patří oslava Halloweenu, která se letos uskutečnila ve čtvrtek 1. listopadu. Žáci 9. ročníku připravili pro malé i větší odvážlivce stezku odvahy s číhajícími strašidly. Děti na ní plnily nejrůznější úkoly - skákání v pytli, skládání obrázků, hledání předmětů ve slizu či v mouce a hod na netopýra. Kromě stezky bylo pro děti nachystané malování na obličej a výtvarné tvoření - výroba dýně sypané čočkou, kmínem, kávou či mletou paprikou. Všichni zúčastnění si kromě strašidelného zážitku odnášeli diplom za statečnost a odvahu, svítící náramek, halloweenský balónek a sladkou odměnu. Deváťáci se po skončení akce odměnili pizzou a přespáním ve škole. Děkuji naší školní jídelně, že pro všechny připravila čaj na zahřátí a děkuji i žákům 9. ročníku, že s nadšením a se zápalem připravili akci, které se zúčastnilo 95 dětí.


Florbal v Rokytnici v Orl. h.
Florbal v Rokytnici v Orl. h.

V pátek 26. října se konalo okresní kolo ČEPS cup 2018 ve florbale v Rokytnici v Orlických horách. Školu reprezentovali vybraní žáci 1. stupně: Dominik F., Tomáš B., Štěpán R., Tereza D., Andrea Č., Dominika N., Jakub H., Matěj M. a Vojta K. Do turnaje se přihlásilo 12 škol z celého okresu, hrálo se na dvou hřištích ve dvou skupinách po 6 týmech systémem každý s každým, čekalo nás tedy minimálně 5 zápasů. První a druhý tým z tabulky postupoval do semifinále, kdy vítězové postupovali na krajské kolo do Hradce Králové. Celkově jsme skončili ve skupině na pěkném, bohužel nepostupovém, 3. místě s devíti body za tři výhry a dvě prohry. Všichni si zaslouží velké poděkování a pochvalu za předvedené výkony a budeme se těšit na další sportovní akce a úspěchy.


Oslavy 100. výročí republiky
Oslavy 100. výročí republiky

Také naši žáci i zaměstnanci školy si dne 26.10 předčasně připomněli 100. výročí existence samostatné Československé republiky. Žáci měli za úkol obléknout se do barev trikolóry a někteří to vzali opravdu poctivě a vybavili se českými dresy, přinesli si vlaječky nebo se našli i tací, kteří měli na tváří namalovanou naši vlajku. Po ránu je v šatně čekalo překvapení a každý ze žáků obdržel od vyučujících odznak s trikolórou. Všichni ho nosili viditelně na svých tričkách během celého školního dne. Žáci si v některých předmětech připomínali důležité momenty, které se odehrály, ale mluvilo se také o významných osobnostech nebo vynálezech, bez kterých si dnes náš svět jen těžko dovedeme představit. Společně jsme se během týdne seznámili i s novou písní, která vznikla právě k tomuto stoletému výročí a byla vytvořena ve spolupráci s předními českými interprety. Připomněli jsme si všechny důležité momenty tohoto společného století a jsme rádi, že máme být na co hrdí.


Móda budoucnosti
Móda budoucnosti

Dnešní hodinu výtvarné výchovy strávila třetí třída výrobou výtvorů na celoškolní projekt s názvem „Všechno je ve hvězdách - móda budoucnosti“. Děti si přinesly z domu spousty pomůcek, zdobení, třpytek, lepítek a alobal. Je mi jasné, že za to patří velký dík právě vám - rodičům. Děti si tvoření velmi užily, a přestože všichni víme, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, každý při výrobě doufal, že zrovna ten jeho výtvor bude vybrán jako nejpovedenější. Děti pracovaly ve dvojicích i trojicích, domlouvaly se, spolupracovaly, občas i trochu hašteřily, přesto byla většina výtvorů velmi povedená. Tak už nám jen držte pěsti!


Sportovní den
Sportovní den

Dne 19. října se uskutečnil sportovní den pro žáky druhého stupně. Pro děti byla připravena trasa o celkové délce 8,5 km v okolí Voděrad, na které bylo šest stanovišť, a plnily se úkoly. Za každý splněný úkol bylo možné získat maximálně 10 bodů a ty se pak odečítaly od konečného času. Trasa byla vyznačena červenými fáborky. Startovalo a končilo se na fotbalovém hřišti. Žáci byli rozděleni do skupinek po třech až čtyřech žácích ve dvou kategoriích: 6. a 7. třída, 8. a 9. třída. Na trase si všichni aktéři vyzkoušeli práci s buzolou, hod na terč, hod na cíl, odhad vzdálenosti, poznávání rostlin a stromů a manipulaci s hasící technikou. Pro první tři nejrychlejší skupiny byly připraveny odměny v podobě poukázek. Někteří trochu zabloudili, ale nakonec všichni zdárně dorazili do cíle. Všem žákům patří pochvala za přístup a také poděkování, že závod dokončili a maximálně se snažili. V neposlední řadě patří poděkování i hasičům z Nové Vsi za pomoc při organizaci a zapůjčení hasící techniky.


Okresní finále ve stolním tenisu
Okresní finále ve stolním tenisu

Jako každoročně, tak i letos jsme pořádali okresní finále škol ve stolním tenisu. Do naší útulné sportovní haly se sjelo celkem 21 týmů od žáků 6. ročníku až po maturující studenty středních škol. Mnozí z hráčů hrají závodně, dokonce zde hráli i 2 mládežničtí reprezentanti (Sivák a Šichanová). Možná i proto se naši žáci výrazněji neprosadili, nikdo z nich totiž stolní tenis již závodně nehraje. V kategorii nejmenších naše děvčata obsadila medailové místo a to 3. ve složení Janků, Jarkovská. Chlapci ve stejné kategorii skončili těsně na 4. místě, stejně tak družstvo chlapců mezi staršími žáky. Jenom vítězové postupují do krajského kola. Škoda, že naši žáci více nevyužívají pingpongového stolu na chodbě, aby se zlepšovali. Snad v příštím roce budou výsledky o trochu lepší.


Hokejbal ve 3. třídě
Hokejbal ve 3. třídě

V rámci tělesné výchovy si žáci třetího ročníku vyzkoušeli, jaké je to hrát hokejbal s hokejkami a míčky k tomu určenými. Hokejbalový tým HBC Rangers Opočno, který akci zaštiťoval, zajistil vybavení pro tuto akci. V první části hodiny jsme si řekli, co vlastně hokejbal je, v kolika hráčích se běžně hraje, a pověděli jsme si základní pravidla, abychom je při samotné hře dodržovali. Ve druhé části hodiny přišlo na samotnou hru, žáci se rozdělili do čtyř družstev a zahráli si menší miniturnaj každý s každým (každé družstvo odehrálo 3 zápasy). Na závěr hodiny se uskutečnilo krátké zhodnocení a všichni se shodli na stejném názoru, že se jim hra líbila a určitě by si zahráli při další příležitosti. HBC Rangers Opočno patří velké poděkování a budeme se těšit na další sportovní akci.


Projektový den O lese
Projektový den O lese

Prosluněný říjnový den si žáci 2. stupně voděradské školy užili v blízkých lesích. Přijeli mezi nás pracovníci Lesů ČR z Rychnova nad Kněžno – ing. Petr Ježek, ing. Jiří Beran, ing. Michael Hála a ing. Jan Jílek. Děti společně se svými učiteli procházely čtyřmi zastaveními, kde se dozvěděly mnoho užitečného a poutavého ze života lesa. Jaké stromy zde rostou, jaká zvířata zde žijí. Zajímavé byly určitě informace, které se týkaly toho, co asi lesníky v současnosti bolí nejvíce – a to je kůrovec. Na jednom stanovišti si sami žáci vyzkoušeli práci s pilou. Zjistili jsme, že máme žáky velice zručné, ale i ty, kterým tato činnost dala pěkně zabrat. Stejně jako zatloukání hřebíků. Nechyběly zajímavosti z myslivosti. Žáci si mohli prohlédnout celou řadu mysliveckých trofejí. A co bylo důležité, nebyli jen pasivními pozorovateli – vše si mohli sami důkladně prohlédnout, vyzkoušet a doslova osahat. V případě ukázky loveckých zbraní to bylo obzvlášť zajímavé a lákavé, protože si děti mohly střelbu vyzkoušet. Nechyběly ani soutěže, poznávačky, hádanky, hry a ani poslušný lovecký pes, o jehož výcviku jeho majitel vyprávěl. Prožili jsme krásné dopoledne a myslíme si, že až děti naší školy půjdou příště do lesa, budou jeho krásu vnímat všemi svými smysly. O to se pracovníci Lesů ČR snažili a povedlo se jim to na výbornou, za což jim patří dík.


Přespolní běh v Solnici
Přespolní běh v Solnici

V úterý 2. října 2018 se uskutečnila okresní soutěž v přespolním běhu v Solnici. Naši žáci reprezentovali školu v kategoriích 6. – 7. třída (III. kat) a 8. – 9. třída (IV. kat) – chlapci i děvčata. Trasy směřovaly kolem Solnického hřiště a okolí v délce 1,8 km a 3 km. Školu reprezentovalo celkem 18 žáků. V každé kategorii startovalo max. 6 běžců nebo běžkyň a do konečného pořadí se počítaly čtyři nejlepší časy. V každé kategorii startovalo vždy přes 50 závodníků. Nejúspěšnější z chlapců byli Lukáš Dobýval, který obsadil celkové 22. místo a Martin Červinka, který skončil na místě 25. Z děvčat doběhly nejlépe Silva Zálišová na 26. místě a Veronika Forejtková na místě 28. Pochvalu zaslouží všichni, že úspěšně doběhli až do cíle a závod nevzdali. Všem patří poděkování za vzornou reprezentaci školy a budeme se těšit na další sportovní akce a úspěchy.


Dopravní výchova pro 1. a 2. ročník
Dopravní výchova pro 1. a 2. ročník

Ve čtvrtek 27.9.2018 vyrazil 1. a 2. ročník v rámci dopravní výchovy do Rychnova nad Kněžnou na dopravní hřiště. Tradičně jsme se rozdělili na dvě skupiny. S koly a koloběžkami začal 2. ročník, který si po chvíli trénování dodržování silničních pravidel, významu značek i semaforů vysloužil pochvalu od pána řídícího dopravu. V učebně autoškoly Podorlicko si mezitím prvňáčci - upřímně - ne zrovna zábavnou formou, zopakovali dopravní značky a na obrázcích vysvětlili dopravní situace v silničním provozu, které mohou nastat. Po svačině se třídy vystřídaly a i menší děti si vyzkoušely jízdu po dopravním hřišti a dodržování aspoň základních pravidel.


Don Quijote a ti druzí
Don Quijote a ti druzí

Ve čtvrtek 20. 9. opět navštívila naši školu dvojice herců z královéhradeckého Divadélka pro školy, pro žáky 2. stupně tentokrát připravili seznámení se španělskou renesancí. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o životě dramatika Lope de Vegy či prozaika Miguela Cervantese y Saavedry, ale hlavně jsme mohli nahlédnout do jejich děl a seznámit se s literárními postavami, kterými tito autoři obohatili světovou literaturu. S humorem a nadsázkou před námi doslova oživl don Quijote de la Mancha a jeho sluha Sancho Panza. Pod vlivem četby rytířských románů se vydal do světa, aby překonával překážky, a získal tak srdce krásné Dulciney. Ve skutečnosti ale bojoval místo obrů s větrnými mlýny a na rytíře ho pasoval hospodský. Umírá vyčerpaný, ale snad šťastný. A co říci závěrem? Pobavili jsme se, nasmáli, někteří z nás si i zahráli a něco zajímavého jsme se rovněž dozvěděli. Těšíme se opět na setkání v příštím roce.


Divadlo Ezopovy bajky
Divadlo Ezopovy bajky

Ve čtvrtek 20. září přijelo do školy dětmi velmi oblíbené – Divadélko pro školy. Žáci 1. stupně se hned na 1. vyučovací hodinu přesunuli do tělocvičny, kde na ně již čekalo připravené hlediště. Všechny děti se pohodlně usadily a divadlo mohlo začít. Žáci shlédli zábavné představení s názvem Bajky pana Ezopa aneb dávná moudra věčně platná. Po celou dobu je provázel herec v roli Ezopa, který dětem zábavnou formou představil 4 bajky, ze kterých vzešlo vždy nějaké ponaučení. Viděli jsme příběh o chytré lišce, která svými lichotkami obalamutila vránu; o namyšleném zajíci, jehož v závodu porazila pomalá želva; o chrobákovi, který přemohl pyšného orla; a jako poslední jsme shlédli příběh dvou kupců, kteří si během jejich hádky o stín osla ani nevšimli, že jim osel utekl. Divadlo bylo velmi vydařené a všichni jsme se hodně nasmáli. Na závěr jsme si ještě společně zazpívali písničku a následoval již zasloužený potlesk dvěma talentovaným hercům.


Dopravní výchova ve 3. - 5. ročníku
Dopravní výchova ve 3. - 5. ročníku

V úterý 11.9. všichni žáci z 3. až 5. ročníku odjeli do areálu autoškoly „Podorlicko“ v Rychnově  nad  Kněžnou, kde si připomněli teoretickou část dopravní výchovy, kterou probírali ve škole a prakticky si vše mohli vyzkoušet na přilehlém dopravním hřišti. Žáci 4. a 5. ročníku po jízdách odešli do učebny, kde byl pro ně připraven zkušební test. Protože většina žáků test zvládla, mohou se těšit na průkazy pro cyklisty, které jim budou vystaveny. Mladší žáci 3. ročníku si také vyzkoušeli, jaké to je se pohybovat na silnici, ať už na kole nebo jako chodec. Na průkaz cyklisty si budou muset počkat až do 4. ročníku a úspěšně složit zkoušky. Ti, kteří letos neuspěli, mají možnost si to s nimi opravit. Všichni svoji úlohu brali velice vážně a snažili se dodržovat dopravní předpisy, o kterých se učili. Celá akce se vydařila a byla velmi prospěšná pro bezpečnost dětí na silnici.


V úterý 11.9. všichni žáci z 3. až 5. ročníku odjeli do areálu autoškoly „Podorlicko“ v Rychnově  nad  Kněžnou, kde si připomněli teoretickou část dopravní výchovy, kterou probírali ve škole a prakticky si vše mohli vyzkoušet na přilehlém dopravním hřišti. Žáci 4. a 5. ročníku po jízdách odešli do učebny, kde byl pro ně připraven zkušební test. Protože většina žáků test zvládla, mohou se těšit na průkazy pro cyklisty, které jim budou vystaveny. Mladší žáci 3. ročníku si také vyzkoušeli, jaké to je se pohybovat na silnici, ať už na kole nebo jako chodec. Na průkaz cyklisty si budou muset počkat až do 4. ročníku a úspěšně složit zkoušky. Ti, kteří letos neuspěli, mají možnost si to s nimi opravit. Všichni svoji úlohu brali velice vážně a snažili se dodržovat dopravní předpisy, o kterých se učili. Celá akce se vydařila a byla velmi prospěšná pro bezpečnost dětí na silnici.

Telefony

Ředitelna
494 384 528
Sborovna
494 384 945
Mateřská škola
494 384 552
Mateřská škola
770 113 114
Školní družina
499 111 102
Školní jídelna
494 384 180
Kuchyň
499 111 101
Účetní
499 111 100
Kabinet Čj a Vv
499 111 103

Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin

Podzimní 29.10. a 30.10.2018
Vánoční 22.12.2018 - 2.1.2019
Pololetní 1.2.2019
Jarní  11.3. - 17.3.2019
Velikonoční 18.4.2019
Hlavní 29.6. - 1.9.2019

Dnes má svátek

 

kalendář jmen

 

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

logo-web-male-2019

 

 grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fondsidus

 

vicka

 

 op-vk-plakat

Přihlášení