Přespolní běh v Solnici
Přespolní běh v Solnici

V úterý 2. října 2018 se uskutečnila okresní soutěž v přespolním běhu v Solnici. Naši žáci reprezentovali školu v kategoriích 6. – 7. třída (III. kat) a 8. – 9. třída (IV. kat) – chlapci i děvčata. Trasy směřovaly kolem Solnického hřiště a okolí v délce 1,8 km a 3 km. Školu reprezentovalo celkem 18 žáků. V každé kategorii startovalo max. 6 běžců nebo běžkyň a do konečného pořadí se počítaly čtyři nejlepší časy. V každé kategorii startovalo vždy přes 50 závodníků. Nejúspěšnější z chlapců byli Lukáš Dobýval, který obsadil celkové 22. místo a Martin Červinka, který skončil na místě 25. Z děvčat doběhly nejlépe Silva Zálišová na 26. místě a Veronika Forejtková na místě 28. Pochvalu zaslouží všichni, že úspěšně doběhli až do cíle a závod nevzdali. Všem patří poděkování za vzornou reprezentaci školy a budeme se těšit na další sportovní akce a úspěchy.


Dopravní výchova pro 1. a 2. ročník
Dopravní výchova pro 1. a 2. ročník

Ve čtvrtek 27.9.2018 vyrazil 1. a 2. ročník v rámci dopravní výchovy do Rychnova nad Kněžnou na dopravní hřiště. Tradičně jsme se rozdělili na dvě skupiny. S koly a koloběžkami začal 2. ročník, který si po chvíli trénování dodržování silničních pravidel, významu značek i semaforů vysloužil pochvalu od pána řídícího dopravu. V učebně autoškoly Podorlicko si mezitím prvňáčci - upřímně - ne zrovna zábavnou formou, zopakovali dopravní značky a na obrázcích vysvětlili dopravní situace v silničním provozu, které mohou nastat. Po svačině se třídy vystřídaly a i menší děti si vyzkoušely jízdu po dopravním hřišti a dodržování aspoň základních pravidel.


Don Quijote a ti druzí
Don Quijote a ti druzí

Ve čtvrtek 20. 9. opět navštívila naši školu dvojice herců z královéhradeckého Divadélka pro školy, pro žáky 2. stupně tentokrát připravili seznámení se španělskou renesancí. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o životě dramatika Lope de Vegy či prozaika Miguela Cervantese y Saavedry, ale hlavně jsme mohli nahlédnout do jejich děl a seznámit se s literárními postavami, kterými tito autoři obohatili světovou literaturu. S humorem a nadsázkou před námi doslova oživl don Quijote de la Mancha a jeho sluha Sancho Panza. Pod vlivem četby rytířských románů se vydal do světa, aby překonával překážky, a získal tak srdce krásné Dulciney. Ve skutečnosti ale bojoval místo obrů s větrnými mlýny a na rytíře ho pasoval hospodský. Umírá vyčerpaný, ale snad šťastný. A co říci závěrem? Pobavili jsme se, nasmáli, někteří z nás si i zahráli a něco zajímavého jsme se rovněž dozvěděli. Těšíme se opět na setkání v příštím roce.


Divadlo Ezopovy bajky
Divadlo Ezopovy bajky

Ve čtvrtek 20. září přijelo do školy dětmi velmi oblíbené – Divadélko pro školy. Žáci 1. stupně se hned na 1. vyučovací hodinu přesunuli do tělocvičny, kde na ně již čekalo připravené hlediště. Všechny děti se pohodlně usadily a divadlo mohlo začít. Žáci shlédli zábavné představení s názvem Bajky pana Ezopa aneb dávná moudra věčně platná. Po celou dobu je provázel herec v roli Ezopa, který dětem zábavnou formou představil 4 bajky, ze kterých vzešlo vždy nějaké ponaučení. Viděli jsme příběh o chytré lišce, která svými lichotkami obalamutila vránu; o namyšleném zajíci, jehož v závodu porazila pomalá želva; o chrobákovi, který přemohl pyšného orla; a jako poslední jsme shlédli příběh dvou kupců, kteří si během jejich hádky o stín osla ani nevšimli, že jim osel utekl. Divadlo bylo velmi vydařené a všichni jsme se hodně nasmáli. Na závěr jsme si ještě společně zazpívali písničku a následoval již zasloužený potlesk dvěma talentovaným hercům.


Dopravní výchova ve 3. - 5. ročníku
Dopravní výchova ve 3. - 5. ročníku

V úterý 11.9. všichni žáci z 3. až 5. ročníku odjeli do areálu autoškoly „Podorlicko“ v Rychnově  nad  Kněžnou, kde si připomněli teoretickou část dopravní výchovy, kterou probírali ve škole a prakticky si vše mohli vyzkoušet na přilehlém dopravním hřišti. Žáci 4. a 5. ročníku po jízdách odešli do učebny, kde byl pro ně připraven zkušební test. Protože většina žáků test zvládla, mohou se těšit na průkazy pro cyklisty, které jim budou vystaveny. Mladší žáci 3. ročníku si také vyzkoušeli, jaké to je se pohybovat na silnici, ať už na kole nebo jako chodec. Na průkaz cyklisty si budou muset počkat až do 4. ročníku a úspěšně složit zkoušky. Ti, kteří letos neuspěli, mají možnost si to s nimi opravit. Všichni svoji úlohu brali velice vážně a snažili se dodržovat dopravní předpisy, o kterých se učili. Celá akce se vydařila a byla velmi prospěšná pro bezpečnost dětí na silnici.


V úterý 11.9. všichni žáci z 3. až 5. ročníku odjeli do areálu autoškoly „Podorlicko“ v Rychnově  nad  Kněžnou, kde si připomněli teoretickou část dopravní výchovy, kterou probírali ve škole a prakticky si vše mohli vyzkoušet na přilehlém dopravním hřišti. Žáci 4. a 5. ročníku po jízdách odešli do učebny, kde byl pro ně připraven zkušební test. Protože většina žáků test zvládla, mohou se těšit na průkazy pro cyklisty, které jim budou vystaveny. Mladší žáci 3. ročníku si také vyzkoušeli, jaké to je se pohybovat na silnici, ať už na kole nebo jako chodec. Na průkaz cyklisty si budou muset počkat až do 4. ročníku a úspěšně složit zkoušky. Ti, kteří letos neuspěli, mají možnost si to s nimi opravit. Všichni svoji úlohu brali velice vážně a snažili se dodržovat dopravní předpisy, o kterých se učili. Celá akce se vydařila a byla velmi prospěšná pro bezpečnost dětí na silnici.

2. stupeň v Klicperově divadle
2. stupeň v Klicperově divadle

Prázdniny jsou nenávratně za námi a nový školní rok před námi. A hned první školní týden si žáci 2. stupně zpříjemnili, doufám, návštěvou královéhradeckého Klicperova divadla. Již v loňském školním roce jsme plánovali vidět hru Čtyřlístek, ale bohužel z důvodu velkého zájmu o tuto hru se nám nepodařilo zajistit vstupenky. Tentokrát to vyšlo a v pátek 7. září jsme po první vyučovací hodině vyrazili do Hradce Králové. Autobus přijel včas, takže ještě před začátkem představení jsme si dali asi půlhodinový rozchod, koupili něco dobrého na zoubek, prohlédli hradecké starobylé náměstí a v 10.00 zasedli do měkkých sedadel divadla. Čekalo nás setkání se známou čtveřicí komiksových přátel ze Třeskoprsk – Fifinkou, Bobíkem, Myšpulínem a Pinďou. Společně s nimi jsme vyrazili na jednodenní dobrodružství, ve kterém známá čtveřice potkala nové lidi, poznala nové prostředí, a v závěru dne se ocitla dokonce i v ohrožení života. Vše ale dobře dopadlo, velice jsme se pobavili, zasmáli, zazpívali a my dospělí i zavzpomínali s nostalgií na naše dětství, vždyť časopis Čtyřlístek začal vycházet již v roce 1969.


První školní den
První školní den

Prázdniny utekly jako voda. Je 3. září 2018. Pro naše nové žáčky je to velmi slavnostní a významný den. Začíná jim nová etapa života - jsou z nich školáci. Do školních lavic letos usedlo 13 dívek a 5 chlapců tedy celkem 18 prvňáčků. Po úvodních slovech třídní učitelky Lenky Nedvídkové přivítali všechny přítomné také pan ředitel Jiří Kalousek, voděradský pan starosta Michal Hejna, starostka obce Trnov paní Libuše Brandejsová a vychovatelky školní družiny Kateřina Mrázková a Kateřina Rubáková. Rodičům přejeme spoustu trpělivosti a pochopení a žáčkům, aby se jim u nás líbilo a do školy chodili rádi. Společnými silami to jistě všechno zvládneme.


Telefony

Ředitelna
494 384 528
Sborovna
494 384 945
Mateřská škola
494 384 552
Mateřská škola
770 113 114
Školní družina
499 111 102
Školní jídelna
494 384 180
Kuchyň
499 111 101
Účetní
499 111 100
Kabinet Čj a Vv
499 111 103

Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin

Podzimní 29.10. a 30.10.2018
Vánoční 22.12.2018 - 2.1.2019
Pololetní 1.2.2019
Jarní  11.3. - 17.3.2019
Velikonoční 18.4.2019
Hlavní 29.6. - 1.9.2019

Dnes má svátek

 

kalendář jmen

 

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

logo-web-male-2019

 

 grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fondsidus

 

vicka

 

 op-vk-plakat

Přihlášení