sbor-mala


Guy Fawkes Day
Guy Fawkes Day

Každou středu mají žáci 7. – 9. ročníku konverzační hodiny anglického jazyka s rodilým mluvčím. Tyto hodiny využíváme k poznávání reálií anglicky mluvících zemí, konverzačních témat a také oslavám speciálních dnů. Dne 10. 11. jsme pro žáky připravili hodinu ve stylu Guy Fawkes Day nebo také Bonfire Night a snažili jsme se jim přiblížit, jak vypadá oslava tohoto slavného dne ve Velké Británii. Jedná se o den, který připadá vždy na 5. listopadu v angličtině 5th November a všichni obyvatelé Anglie si v tento významný den připomínají člověka jménem Guy Fawkes, který chtěl vyhodit do povětří celý parlament i s králem James I. Naštěstí jeho zrada byla odhalena a on byl nejprve mučen a poté veřejně upálen 5. listopadu 1605. Kdyby se mu podařilo odpálit 36 barelů se střelným prachem, který se nacházel pod budovou parlamentu, tak by v okolí 500m nezůstalo vůbec nic. Angličané v den oslav vytvářejí panáky v podobě Guy Fawkese, chodí s nimi po městech a vybírají penny pro večerní oslavy v podobě ohňostrojů a zapalování obrovských hromad, na jejichž vrcholu sedí tento zrádce. Společně pak opékají párky nebo plněné brambory, velmi oblíbená jsou také jablka namáčená v karamelu. Pro Angličany je tento svátek mnohem významnější než třeba Halloween. Žáci si tedy v hodině vyzkoušeli, jak správně vytvořit Guy Fawkese a soutěžili i mezi sebou, která třída ho bude mít hezčího. Chtěla bych moc poděkovat Stevovi, který nás do tohoto svátku zasvětil, ale i žákům, kteří se s nadšením zapojili do hodiny, vytvářeli se zápalem své vlastní Guy Fawkese a nenuceně konverzovali v anglickém jazyce.


Podnikatelská akademie
Podnikatelská akademie

Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili Podnikatelské akademie, celý projekt byl rozdělen do 3 dnů – 26. 10., 2. 11. a 9. 11. a organizovalo ho občanské sdružení SPLAV z Rychnova n. Kn. ve spolupráci s mezinárodní neziskovou vzdělávací organizací JA CZECH. První den (26. 10.) do naší školy přijeli žáci 8. a 9. ročníku ze škol – Skuhrov n. Bělou a Javornice, akce trvala od 13 do 16 hodin. Všichni jsme se sešli v tělocvičně, organizátoři se nám představili a řekli nám, jak bude celý projekt probíhat. Každý tým dostal svého mentora, který členům týmu řekl něco o podnikání, celkově jí vysvětlil, s čím vším musí člověk počítat, aby mohl v něčem

Číst dál...

Planetárium
Planetárium

Přestože některé děti doma rozhlašovaly radostnou zprávu, že pojedeme na exkurzi do aquaparku, vyrazili jsme v pondělí na exkurzi do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Cestou tam jsme sice absolvovali výletní jízdu přes Holice, ale nakonec jsme s mírným zpožděním zdárně dorazili do cíle. První část probíhala v nové budově planetária, kde nás čekal nádherný a dechberoucí pohled na hvězdnou oblohu v noci, kde jsme se seznámili nejen se souhvězdími, ale i příběhy, které se kolem souhvězdí ve starověku vyprávěly. Následoval film Voyager, kde jsme se pomocí sondy dostali na planetu Saturn a její měsíce, proletěli jsme prstencem složeným z létajících ledů, dolétli jsme i k Jupiteru a nakonec jsme se dozvěděli, že sondy Voyager I a Voyager II se už na planetu Zemi zpět nikdy nevrátí. Druhá část exkurze probíhala ve hvězdárně, kde jsme pozorovali Slunce, otáčení Země kolem své osy a Měsíc. Prostor byl i pro nákup suvenýrů, který děti tak zbožňují. Myslím, že se nám to všem líbilo a že po pokusu s černým papírem si všichni budeme pamatovat, že do Slunce se nikdy nesmíme dívat ani pouhým okem a už vůbec ne dalekohledem.


Deváťáci na Úřadu práce
Deváťáci na Úřadu práce

Ve středu 20. října zamířili žáci devátého ročníku do Informačního poradenského střediska Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou. Jako každoročně na podzim pro ně připravil ÚP informační besedu, ve které se žáci seznámili s fungováním ÚP, ale hlavně se dozvěděli spoustu informací souvisejících s jejich rozhodováním o budoucím povolání. Žáci rovněž pracovali s pracovními listy, přemýšleli o sobě a svých vlastnostech, měli možnost vznést své dotazy a na závěr besedy si vyzkoušeli počítačový test, jehož výsledkem byl seznam možných povolání, která by se hodila k jejich povahám, schopnostem či zájmům. Získali tak další střípek do mozaiky, která nakonec povede k jejich definitivnímu rozhodnutí, na kterou školu si podají v únoru přihlášku.


Legenda V + W
Legenda V + W

V pátek 15. 10. jsme po roční přestávce způsobené pandemií mohli opět přivítat v tělocvičně naší školy herecké duo z Divadélka pro školy z Hradce Králové. Žákům 2. stupně přivezli ochutnávku Osvobozeného divadla, fenoménu kulturní scény 20. a 30. let minulého století. Jako diváci jsme měli možnost nahlédnout do divadelní tvorby legendární herecké a autorské dvojice, Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Seznámili jsme se s jejich tvorbou, která měla zpočátku za cíl pobavit a rozesmát diváka. To byla například jejich úplně první hra Vest pocket revue, ve které se V +W předvedli pražskému publiku ještě jako studenti, neprofesionálové. Ve 30. letech s postupně narůstající hrozbou německého nacionalismu se jejich hry stávaly stále více kritické, ostře satirické, parodické. To byla například hra Nebe na zemi, scéna s plamenným projevem namířeným vůči včelám, které můžou téměř za vše, připomněla nálady v Evropě těsně před vypuknutím 2. světové války. Osvobozené divadlo je také spojené s jazzovou hudbou skladatele Jaroslava Ježka, v představení zazněla například píseň Život je jen náhoda. Komponované představení plné humoru, nadsázky, satiry a písniček nás nejen pobavilo, ale také mnohem důkladněji seznámilo s touto hereckou dvojicí, určitě lépe než v běžné hodině literatury. Těšíme se opět za rok.


Africká pohádka
Africká pohádka

Jak je tomu každoročním zvykem, i letos přijelo do Voděrad školní divadélko. První stupeň mohl shlédnout Africkou pohádku – Holub v Africe, ve ztvárnění dvou hlavních protagonistů a spoustou zvířátek. My všichni, co jsme divadélko viděli, už víme, že není holub jako Holub. Náš Holub se jmenoval Emil a byl to lékař a cestovatel, který se vydal do divočiny pomáhat zvířátkům. Jeho nejbližším kamarádem byla opička. Spolu pomohli zachránit skoro slepou žirafu Barborku, slona, kterého trápila rýma a nakonec i krále džungle. Divíte se, že má Afrika svého krále? No jasně, lva přeci. Lva trápila bolest bříška, protože ho tam tlačil foťák. Nechtějte vědět, jak se mu tam dostal! Nakonec doktor Holub, mimochodem rodák z Holic, tedy Východočech, pomohl zvířátka zachránit i před lovcem z Afriky, který si přišel pro sloní kly, lví kožich a žirafí kabátek a lovce vyhnal. Do příběhu se zapojily i děti svým zpěvem a smíchem a myslím, že se nám to všem, jako každoročně, moc líbilo.


Dopravní výchova
Dopravní výchova

Ve čtvrtek 7. 10. všichni žáci z 3. - 5. ročníku se zúčastnili teoretické části dopravní výchovy, kterou probírají na základní škole. Výuka probíhala v budově naší školy pod vedením p. Jiřího Myšáka z autoškoly „Podorlicko“ v Rychnově nad Kněžnou. Věnovala se hlavně opakování dopravních předpisů pro chodce a cyklisty. V jarním období, až to počasí dovolí, žáci odjedou na dopravní hřiště, kde si prakticky vyzkouší svoje dovednosti a znalosti. Po zvládnutí zkušebního testu obdrží průkaz cyklisty. Celá akce se vydařila a byla velmi prospěšná pro bezpečnost dětí na silnici.


Projekt - policie
Projekt - policie

V rámci celoročního projektu 1. stupně – Záchranné složky k nám do školy v pondělí 27. září zavítala Policie ČR. Program byl pestrý a rozdělený do dvou částí. Před svačinou jsme se všechny třídy 1. stupně sešly v jídelně, kde nás čekala velmi zajímavá přednáška od pana policisty, který nám představil svou práci a nechyběla ani ukázka jeho výzbroje. Žáci si mohli například osahat policejní pouta, teleskopický obušek, pendrek, obtěžkat beranidlo a dva různé štíty nebo dokonce vyzkoušet policejní helmu. Následoval čas na dotazy, kterých jsme měli nespočet. Po svačině jsme se všichni přemístili na hřiště. Tam nás už vyhlíželi dva policejní psovodi se svými psy. Dozvěděli jsme se hodně zajímavostí o práci psovoda a výcviku psů. Zjistili jsme také, kolik psích plemen existuje, kolik váží nejtěžší pes nebo jakou rychlostí běhají ti nejrychlejší. První psovod nám ukázal, jak jeho pes umí poslouchat na jednotlivé povely a dokázal najít věci, které mu děti ukryly. Druhý policista nám se svým psem předvedl, jak se hledá člověk podle jeho pachu a jak pes zaútočí na nebezpečného pachatele. Celý projektový den se nám líbil a moc děkujeme Policii z Rychnova nad Kněžnou, že nás poctila svou návštěvou.


Sportovní den 2. stupeň
Sportovní den 2. stupeň

Jako již klasicky se na naší škole na konci září uskutečnil sportovní den. Letos byl trochu jiný, než obvykle. Žáci se rozdělili do čtyř skupin podle disciplín, které jim jsou nejbližší. Využili jsme nové, multifunkční hřiště, které bylo nedávno dokončeno, dále tělocvičnu a blízké okolí. První skupina vyrazila autobusem do nedaleké Solnice, při zpáteční cestě do Voděrad zvládli exkurzi v nové budově školy v Černíkovicích, kde je provedla paní ředitelka. Celkem ušli žáci přibližně 10 km. Druhá skupina se vydala na kola po Vrchách a okolí. Trasa byla naplánována do Týniště a jinou cestou zpět. Cyklisté nakonec ujeli přibližně 40 km. Třetí skupina zůstala ve Voděradech, kde si v naší tělocvičně zahráli turnaj v přehazované, volejbale a vybíjené. U většiny byly vidět následné pokroky, od neúspěšného podání až po přehození celého hřiště. Poslední skupina si vyzkoušela zcela nové, multifunkční hřiště. Hrál se turnaj ve florbale a malé kopané. Rozdělení do týmů probíhalo podle spravedlivého rozlosování, týmy byly naprosto vyrovnané, o tom svědčí i výsledky. Všem žákům patří velká pochvala a poděkování za přístup, nasazení a předvedené výkony.


Exkurze Všestary
Exkurze Všestary

Ve čtvrtek 23. 9. se zúčastnily třídy 6. A, 6. B a 7. dějepisno-výtvarné exkurze. Aby si žáci 7. ročníku zopakovali učivo o pravěku a žáci 6. tříd se touto tématikou navnadili, zamířili jsme do archeoparku pravěku ve Všestarech nedaleko Hradce Králové. V archeoparku jsme si prošli vnitřní expozice a venkovní pravěkou vesnici. Ve vnitřních prostorách žáky nejvíce zaujaly nástěnné malby, způsob pohřbívání a model pravěké krajiny včetně tehdejšího osídlení. Vášnivé akvaristiky upoutalo velké akvárium s rozmanitými druhy rybiček. Venkovní část byla akčnější. Žáci si zaházeli oštěpem, sekali sekyrkou, brousili amfibolit a orali. Poté, co se vyřádili, jsme si prošli rekonstrukce obytných i hospodářských budov, technologické stavby, kultovní místo a celý program byl ukončen u mohyl. Po tomto nabitém programu jsme si chvíli odpočinuli v autobuse, který nás zavezl do Hradce Králové, kde jsme navštívili Galerii moderního umění na Velkém náměstí. Třídy byly rozděleny na tři skupiny, které se v činnostech střídaly. Tak si žáci během hodiny a půl prakticky vyzkoušeli moderní umění inspirované Věrou Janouškovou. Měli komentovanou prohlídku děl, které jsou momentálně vystavěné v galerii. A dozvěděli se o historii budovy, kde se galerii nachází. Exkurze i počasí se vydařilo a žáci se vrátili trochu utahaní, ale snad s nabytými vědomostmi.


Noc s Andersenem
Noc s Andersenem

Termín letošní Noci s Andersenem byl netradiční díky covidové situaci v naší zemi. Místo obvyklého konce března, kdy si připomínáme výročí narození Hanse Christiana Andersena, jsme trávili noc v září. A místo obvyklé účasti žáků 6. ročníku přespávali ve škole osmáci, kteří o tuto plánovou akci v březnu 2020 přišli. Tak jako tradičně jsme se sešli kolem páté odpolední v učebně českého jazyka, třídu si trochu upravili, zahájili znělkou Noci s Andersenem a pustili se do programu. Dozvěděli jsme se něco o samotném spisovateli, luštili křížovku, skládali názvy Andersenových pohádek, hráli hry. Po večeři, jako tradičně nás zásobila solnická pizzerie, jsme přivítali v našem křesle pro hosta milou návštěvu, paní učitelku Bohuslavu Jarkovskou, která se ráda přivítala se svými bývalými žáky a velmi poutavě si s námi povídala o knížkách. Moc jí za to děkujeme. A poté jsme se již velmi těšili na hřeb našeho večera, stezku odvahy potemnělými školními chodbami. Na závěr večera jsme si lámali hlavy s přesmyčkou, ale díky nápovědě jsme ji nakonec rozluštili. Přiblížila se jedenáctá hodina a tím i večerka, spát se nám moc nechtělo, neuspala nás ani pohádka Malá mořská víla a my si povídali ještě hodně dlouho. Zítra to snad dospíme.


Muzeum řemesel
Muzeum řemesel

Ve čtvrtek ráno od školy ve Voděradech odjížděly dva autobusy. Jedním odjížděl druhý stupeň a tím druhým odjížděla 4. a 5. třída na exkurzi do Muzea řemesel. Pro mne to nebylo zrovna šťastné ráno, protože jsem nechala doma celou peněženku včetně všech vybraných peněz na vstupné. Zachránila mne paní učitelka Urbanová, která v Kauflandu v bankomatu peníze vybrala. Uf. První problém zažehnán. Ale další na sebe nenechal dlouho čekat. Zjistily jsme totiž, že jsme nevzaly foťák. I tento problém byl brzy vyřešen, protože v Muzeu byl zákaz focení. Jediné místo, kde jsme se mohli vyfotit, byla učebna Staré školy, tak jsme pár fotek pořídily aspoň

Číst dál...

Ukliďme Česko
Ukliďme Česko

Celorepubliková akce UKLIĎME ČESKO letos na podzim připadla na sobotu 18. září. Naše škola se do ní zapojila ve čtvrtek 16. 9. a v pátek 17. 9. Žáci 8. ročníku se rozhodli podpořit tuto akci v rámci předmětu svět práce. Mohli si vybrat místo úklidu a společně se shodli na úklidu voděradské autobusové zastávky. Když se sešli, tak jim to trochu přerušilo počasí, jelikož začalo poprchávat. Některým se moc nechtělo, ale většina se tak těšila, že nakonec i přes nepřízeň počasí vyrazili. Paní učitelka rozdala rukavice, košťata, lopaty a pytle a vyrazilo se. Nejdříve jsme zametli nepořádek a poté posbírali větší kusy odpadků. Někteří to šli malinko zamést i před místní obchod. Za 45 minut jsme to pěkně stihli a šli zanést pytle s odpady k obecnímu úřadu do popelnic. Doufáme, že pořádek na zastávce aspoň chvíli vydrží. Žáci 9. ročníku si pak vzali na starost úklid kolem školní budovy. I zde to notně prokouklo a doufáme, že pořádek si udržíme co nejdéle. Sejdeme se opět na jaře. Napsala Tereza Brandejsová, 8. ročník.


Turistický den v Novém Městě
Turistický den v Novém Městě

Díky plánové odstávce elektrické energie se rovněž 2. stupeň vydal za hranice našeho regionu, tentokrát se cílovou stanicí stalo Nové Město nad Metují, kam jsme dorazili krátce po osmé hodině ranní vlakem z Týniště či Opočna. Počasí nám přálo, a tak jsme hned po vystoupení z vlaku vyrazili směr Krčín. Řeku Metuji jsme překročili nedaleko zimního stadionu, pokračovali kolem krčínské sokolovny, prošli pod novým železničním viaduktem a hned za ním odbočili vlevo. Rázem jsme se ocitli uprostřed přírody na lesní pěšině, která nás vedla podél řeky a kolem opukových skal. Pokračovali jsme územím, které se nazývá Popluží, husté lesy, opukové skály, úzká pěšina, po naší levé straně jsme mohli mezi stromy zahlédnout jižní stranu novoměstského zámku, minuli jsme sto zámeckých schodů, Dvořáčkovu vyhlídku a díky skupince žáků sedmého ročníku doslova letěli, až jsme se ocitli na rozcestí nedaleko obce Spy. Pot z nás doslova lil, a tak jsme neplánovaně zaveleli ke krátké přestávce na občerstvení. Poté jsme pokračovali po místním okruhu, opatrně přešli přes výpadovku na Ohnišov, opět vklouzli do lesa a za několik minut již stáli v Klopotovském údolí u obory s lesní zvěří. Zde jsme se ochladili, prohlédli místní zvěř a už se těšili na rozchod na novoměstském náměstí, které bylo odtud cca 2 km. Po občerstvení jsme prošli zámeckou zahradou a pokračovali již městem zpět k nádraží. Celkem jsme ušli asi 9 km a poznali toto historické město z trochu z jiné stránky.


Telefony

Ředitelna
494 384 528
Sborovna
494 384 945
Mateřská škola
494 384 552
Mateřská škola
770 113 114
Školní družina 1
499 111 102
Školní družina 2
499 110 025
Školní jídelna
494 384 180
Kuchyň
499 111 101
Účetní
499 111 100
Kabinet Čj a Vv
499 111 103

Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin

Podzimní 27.10. a 29.10.2021
Vánoční 23.12.2021 - 2.1.2022
Pololetní 4.2.2022
Jarní  21.2. - 27.2.2022
Velikonoční 14.4.2022
Hlavní 1.7. - 31.8.2022

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

logo-doucovani-2022-m

 

logo-web-male-2019

 

 grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fondsidus

 

 op-vk-plakat

Přihlášení