Přehazovaná dívek 2. st.
Přehazovaná dívek 2. st.

V pátek 7. prosince 2018 se v Kostelci nad Orlicí uskutečnilo okresní kolo v přehazované dívek v kategorii IV. (8. a 9. ročník). Školu reprezentovali: Kateřina F., Kateřina K., Kristýna J., Markéta F., Tereza P., Denisa Z. a Kateřina H. V Kostelci nad Orlicí dívky odehrály tři zápasy ve skupině. První a druhý zápas jsme vyhráli 2:0 na sety. Ve třetím zápase proti silnému týmu z Rychnova nad Kněžnou jsme první set ztratili, ve druhém setu se dívkám podařilo zvítězit, ale bohužel bodík navíc jsme nepřidali, protože jsme v prvním setu prohráli o více bodů. Avšak jsme postupovali do vyřazovacích bojů z druhého místa. V semifinále na nás čekala Základní škola z Kostelce nad Orlicí. Po těžkém a vyrovnaném boji nakonec naše děvčata prohrála a čekal je zápas o 3. místo. Ten jsme zvládli a ve dvou setech jsme porazili ZŠ ze Lhoty u Potštejna. Z povedeného turnaje si tedy odvážíme krásné a zasloužené třetí místo, před námi skončily pouze Základní školy z Rychnova nad Kněžnou a Kostelce na Orlicí. Holkám patří velké poděkování za přístup k turnaji, předvedené a povedené výkony, a zaslouží si pochvalu za vzornou reprezentaci školy.


Sportovní den na 1. st.
Sportovní den na 1. st.

Pátek 7.12. byl na naší škole vyhlášen pro 1. stupeň sportovní den. Počasí nevlídné, proto jsme určili místem sportovního zápolení – naši tělocvičnu. Děti ráno přicházeli do již připravených prostor. Následně jsme všechny přítomné rozdělily na 4 skupiny a jejich úkolem bylo v průběhu dopoledne si vyzkoušet všechna stanoviště. V jedné čtvrtině se hrál florbal na malé branky a alternativně ve druhé čtvrtině vybíjená. Na třetí čtvrtině byla postavena překážková dráha ve dvou modifikacích. Posledním stanovištěm byla velká trampolína. Většina dětí si tentokrát sáhla na velmi hluboké dno svých schopností, ale i přesto se jim takto strávený den líbil, dokonce si každý odnesl nějakou cenu. Poděkování patří všem pomocníkům, kteří se na organizaci podíleli.


Mikuláš
Mikuláš

V předvečer svátku svatého Mikuláše již tradičně chodí v ulicích Mikuláš, čert a andělé, aby zkontrolovali, zda děti poslouchají své rodiče. Ty hodné odmění sladkostí, ty zlobivé uhlíky. Nejinak tomu bylo i u nás ve voděradské škole. Hned ráno se deváťáci přestrojili do svých masek a vyrazili za nejmenšími dětmi do školky. Ty byly moc šikovné a statečné a právem si zasloužily sladkou odměnu. Cestou zpátky jsme se zastavili ukázat i v místním obchodě a na obecním úřadě. A pak už zpátky do školy obejít jednu třídu za druhou. Mikuláš z knihy hříchů přečetl největší hříšníky a čerti si je odnesli v pytlích. Co peklo jednou schvátí, už nenavrátí, tentokrát neplatilo a i ti, co poznali sílu pekla, zasedli zpět do lavic. Každá třída předvedla Mikuláši připravený program, a tak si mohla pochutnávat na nadílce od něho. Deváťáci si na závěr zaslouží pochvalu za organizaci celé akce.


Vánoční tvoření
Vánoční tvoření

V úterý 4. prosince měl 1. stupeň ZŠ Voděrady projektový den, zaměřený na vánoční tvoření. Všech pět tříd se postupně vystřídalo na čtyřech stanovištích, kde vyráběly různé vánoční dekorace. V první třídě se vyráběly dekorace z větviček a šišek, ve druhé třídě se vyráběly vánoční svícínky ze sklenice a čajové svíčky, ve třetí třídě vánoční přáníčka a ve čtvrté andílci. Během celého dopoledne menším dětem pomáhaly paní družinářky. I když jsme na konci byli všichni zalepení až za ušima, věříme, že výtvory udělají velkou radost, neboť většina výtvorů je velmi povedených.


Móda budoucnosti
Móda budoucnosti

„Všechno je ve hvězdách – móda budoucnosti.“ Tak zní první část celoročního projektu prvního stupně naší základní školy, které se účastní všech pět tříd. Během třech měsíců měla každá třída za úkol vytvořit výtvor na téma Móda budoucnosti. Vyhodnocení proběhlo v pondělí 3. prosince v tělocvičně. Sešly se zde všechny děti z 1. stupně a vystavily se všechny obrázky, které byly vybrány do finále. Porotu tvořili paní učitelky, paní družinářka a z každé třídy jeden vybraný zástupce, aby to bylo spravedlivé. Po přidělení bodů následovalo napínavé sčítání a výherci jsou na světě. Třetí místo obsadily Gita Brandejsová a Kateřina Kopecká z 3. třídy s létajícími botami, druhé místo Julinka Tošovská, Pavel Kopecký, Lukáš Havrda a Kristýna Forejtková z 1. třídy s kloboukem a první místo získala Michaela Malenovská a Pepča Šitinová ze 3. třídy s gymnastickým dresem. Všem výhercům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme a přejeme úspěchy v dalším kole, jehož téma je doprava budoucnosti.


Návštěva úřadu práce
Návštěva úřadu práce

Tak jako každý rok i letos současní deváťáci navštívili pobočku Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou. Čekalo je setkání s pracovnicí úřadu, která je provedla všemi nástrahami a úskalími spojenými s rozhodováním o budoucím vzdělávání i budoucím zaměstnání. Deváťáci již nyní vědí, na co myslet při své volbě středoškolského studia, koho se mohou zeptat, s kým se mohou poradit, znají termíny podání přihlášek i odvolání v případě nepřijetí na školu, vědí, co se zápisovým lístkem. Na závěr setkání si zkusili test, který jim doporučil vhodné povolání. Většina žáků byla, myslím, celkem spokojená, výsledky odpovídaly jejich představám. Čas do odjezdu autobusu žáci opět vyplnili fotografováním zajímavých míst v Rychnově, počasí přálo, bylo sice chladno, ale slunečno. Zaměstnancům úřadu děkujeme za čas, který našim žákům věnovali.


Pernštejni - Řím
Pernštejni - Řím

I tak by se dalo nazvat páteční vystoupení pardubického divadelního dua, které přijelo do Voděrad přiblížit našim žákům období dávné historie. Přitom to byli jenom Pernštejni z Pardubic. Není to poprvé, co u nás tato skupina historického šermu vystupovala. Žákům 1. - 9. ročníku byla přiblížena doba Říma – legionáři, gladiátoři a Césarové. Děti se dozvěděly o výstroji i výzbroji, pobavily se u ukázek soubojů, byly jim zábavnou formou představeni nejdůležitější panovníci doby. A že někteří byli panovníci opravdu zvláštní! Největším zážitkem ale byl výcvik slavné římské formace zvané Želva, do která byly zapojeny děti ze všech ročníků. I ti nejmenší. Věřím, že to si budou žáci pamatovat ještě hodně dlouho. Divadlo bylo velmi zábavné a přínosné a těšíme se, až k nám za rok zavítá zase s další zajímavou kapitolou naší historie.


banner-dejepisTento týden se 4 žáci z 8. ročníku – Matěj Toman, Lukáš Kovaříček, Aneta Jičínská a Tereza Peterová a Martin Bidlo z 9. ročníku zúčastnili školního kola dějepisné olympiády. Téma letošní soutěže je „ Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Nejlepším řešitelem byl Matěj Toman, který jako jediný postupuje do okresního kola, které se bude konat 16. 1. 2019 v Rychnově nad Kněžnou. O tom, že otázky nebyly jednoduché, se můžete sami přesvědčit. (zadání školního kola)


Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

„Rolničky zvoní, jehličí voní, děti už čekají na zázrak, všude je klid, co více si přát, štěstí a lásku můžeme si dát…." To jsou slova písničky, kterou zahájily děti prvního stupně v pondělí v podvečer adventní čas ve Voděradech. V hojném počtu se před obecním úřadem sešli místní občané i mnozí z blízkého okolí, aby společně slavnostně rozsvítili vánoční stromeček. Nechybělo cukroví, vůně punče, veselí dětí při menším ohňostroji i rozsvěcení prskavek. Krásný předvánoční čas všem, jak popřál všem přítomným i pan starosta Michal Hejna.


 

Setkání se seniory
Setkání se seniory

V pátek 23.11.2018 žáci z 1. stupně zpestřili vánočně laděným vystoupením každoroční setkání voděradských seniorů, které pořádá Obec Voděrady. Tatínek myslivec vzal své dvě děti na procházku do zimního lesa a vyprávěl jim různé příběhy, které pak tvořily celé představení. Například příběh o babičce a dědečkovi, kteří se v kruté zimě postarali o lesní zvířátka, v podání žáků 1. ročníku. Našli stopy od lišky, jak běžela k Táboru, kdy Nela Kališová zahrála úvodní melodii na akordeon a následně 2. ročník za podpory ostatních dětí zatancoval moderně laděný taneček. 4. a 5. ročník zahrál scénku o dvou hádajících se rybářích a jako zlatou tečku udělali žáci 3. ročníku s doprovodem ostatních dětí písničkou Vánoční čas. Za vydařené vystoupení děti právem obdržely nejen sladkou odměnu, ale i hlasitý potlesk a uznání od přihlížejících hostů.


Větrníkový den
Větrníkový den

Již 4. rokem jsme se zúčastnili mezinárodní akce Větrníkový den, který se konal 21. listopadu na podporu osvěty o genetické nemoci cystická fibróza. Každým rokem stoupá počet nemocných s tímto onemocněním. Společně se 3. – 5. ročníkem jsme vyráběli malé i velké větrníky, povídali jsme si o této nemoci a zapojili jsme se s nadšením do této akce. Chceme, aby se o cystické fibróze vědělo, a vyrobením větrníku jsme podpořili také Klub nemocných cystickou fibrózou, který pacientům s cystickou fibrózou pomáhá. A proč právě větrník? Pro zdravé lidi je snadné rozfoukat svým dechem větrník z papíru, ale pro lidi s cystickou fibrózou je to téměř nemožné.


Guy Fawkes Day
Guy Fawkes Day

Každý čtvrtek mají žáci 7. – 9. ročníku konverzační hodiny anglického jazyka s rodilým mluvčím. Tyto hodiny využíváme k poznávání reálií anglicky mluvících zemí, konverzačních her i témat a také oslavám speciálních dnů. Dne 8.11. jsme pro žáky připravili hodinu ve stylu Guy Fawkes Day a snažili jsme se jim přiblížit, jak vypadá oslava tohoto slavného dne ve Velké Británii. Jedná se o den, který připadá vždy na 5. listopadu v angličtině 5th November a všichni obyvatelé Anglie si v tento významný den připomínají člověka jménem Guy Fawkes, který chtěl vyhodit do povětří celý parlament i s králem. Naštěstí jeho zrada byla odhalena a on byl veřejně upálen 5. listopadu 1605. Angličané nechtějí nikdy zapomenout na tento hrůzný čin a v den oslav vytvářejí panáky v podobě Guy Fawkese, chodí s nimi po městech a vybírají penny pro večerní oslavy v podobně ohňostrojů a zapalování obrovských hromad, na jejichž vrcholu sedí tento zrádce. Pro Angličany je tento svátek mnohem významnější než třeba Halloween. Žáci si tedy v hodině vyzkoušeli, jak správně vytvořit Guy Fawkese a soutěžili i mezi sebou, která třída ho bude mít hezčího. Chtěla bych moc poděkovat Stevovi, který nás do tohoto svátku zasvětil, ale i žákům, kteří se s nadšením zapojili do hodiny, vytvářeli se zápalem své vlastní Guy Fawkese a nenuceně konverzovali v anglickém jazyce.


Florbal v Rokytnici
Florbal v Rokytnici

V úterý 6. listopadu 2018 se uskutečnilo okrskové kolo ve florbale v Rokytnici v Orl. h. V Rokytnici na nás čekaly tři zápasy, ve kterých se rozhodovalo, kdo ze škol postoupí do okresního kola. Školu reprezentovali: Lukáš D., Martin Č., Vojtěch N., Lukáš K., Jakub Ř., Tomáš J., Krištof Š., Tomáš M., Matěj T. a Filip Z. Hrály se dvě skupiny po čtyřech týmech, přičemž postupovali jen nejlepší družstva z obou skupin + lepší tým z druhého místa. Každý zápas se hrál 2 x 8 minut. První utkání jsme zvládli a vyhráli, i když jen těšně 1:0, kdy nás několikrát podržel výbornými zákroky Tomáš J. v brance. Ve druhém utkání jsme bohužel nenavázali na vítězství a naopak jsme nejtěsnějším možným rozdílem prohráli 0:1. Poslední zápas jsme museli zabrat, pokud jsme chtěli pomýšlet na postup. Vcelku rychle jsme šli do vedení, ale bohužel se nám nedařilo vstřelit další branky a nakonec jsme ještě před koncem inkasovali na konečných 1:1, což na postup bohužel nestačilo. S celkovým počtem čtyř bodů jsme ve skupině skončili na 3. místě. Klukům patří velké poděkování za odmakané zápasy a zaslouží si pochvalu za předvedené výkony. Velké poděkování patří i p. Felcmanovi za pomoc s odvozem a doprovodem na turnaj.


Exkurze deváťáků
Exkurze deváťáků

Každoročně na podzim navštěvují naši deváťáci v rámci volby povolání nějakou firmu v blízkém či vzdáleném okolí, aby si lépe představili pracovní podmínky v českých firmách. Letos jsme využili nabídky manželů Murkových a zavítali do strojírenské firmy TESS CZ spol. s r. o., která se nachází na okraji Rychnova nad Kněžnou směrem na obec Javornici. Tato středně velká firma se zabývá zakázkovou strojírenskou výrobou – přesným CNC soustružením kovů, výrobou přesných rotačních dílů včetně povrchových úprav a balení výrobků. Žáci si mohli detailně prohlédnout obrábění kovů, soustružení, frézování, broušení, řezání, kontrolu, balení i expedici výrobků. Seznámeni byli i s bezpečností při práci, pracovními podmínkami či finančním ohodnocením zaměstnanců. Po zajímavé exkurzi jsme se autobusem přesunuli zpět do centra Rychnova a zbylý čas do odjezdu dalšího spoje využili na fotografování. Počasí nám přálo a fotky z podzimně laděného zámeckého parku se budou jistě líbit.


Telefony

Ředitelna
494 384 528
Sborovna
494 384 945
Mateřská škola
494 384 552
Mateřská škola
770 113 114
Školní družina
499 111 102
Školní jídelna
494 384 180
Kuchyň
499 111 101
Účetní
499 111 100
Kabinet Čj a Vv
499 111 103

Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin

Podzimní 29.10. a 30.10.2018
Vánoční 22.12.2018 - 2.1.2019
Pololetní 1.2.2019
Jarní  11.3. - 17.3.2019
Velikonoční 18.4.2019
Hlavní 29.6. - 1.9.2019

Dnes má svátek

 

kalendář jmen

 

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

logo-web-male-2019

 

 grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fondsidus

 

vicka

 

 op-vk-plakat

Přihlášení