Nabídka kroužků pro školní rok 2022/23

Kroužky jsou provozovány v době od 1.10.2022 do 31.5.2023. Zájemci ve škole obdrží přihlášku nebo si ji mohou stáhnout ZDE. Pokud již není určeno, domluví si na předběžné schůzce s vedoucím kroužku termín. Vyplněnou přihlášku s podpisem rodičů žáci odevzdají vedoucímu kroužku do 30. září a poplatek do 15.10. Poplatek je stanoven na jedno pololetí, tj. od 1. 10. 2022 do 31. 1. 2023, poté bude vybírán na druhé pololetí, nebo se žák může z kroužku odhlásit. Minimální počet účastníků na jeden kroužek je cca deset žáků. V případě malého zájmu nemůže být kroužek otevřen. V případě uzavření škol bude rodičům vrácena poměrná část poplatku.

Směrnice pro zájmovou činnost - platná od 1.9.2019


Seznam nabízených kroužků:

Florbal 1 - pro 1. stupeň, pátek 13.00 - 13.45h, poplatek 250,-Kč, vedoucí - Mgr. Tomáš Mucha

Florbal 2 - pro 2. stupeň, středa 14.30 - 15.15h, poplatek 250,-Kč, vedoucí - Mgr. Ondřej Barabáš

Futsal - pro 2. stupeň, pondělí 14.30 - 15.15h, poplatek 250,-Kč, vedoucí - Mgr. Ondřej Novotný

Vybíjená - pro 2. - 5. ročník, čtvrtek 14.30 - 15.15h, poplatek 250,-Kč, vedoucí - Mgr. Tomáš Mucha

Stolní tenis – pro 1. a 2. stupeň, pondělí 16.30 - 18.00h, poplatek 500,-Kč, vedoucí - Martin Jakubec

Angličtina 2 - pro 2. ročník, úterý 12.05 - 12.50h, poplatek 250,-Kč, vedoucí - Mgr. Markéta Kupková

Výtvarný a keramický - pro 1. stupeň, pondělí 13.00 - 14.30h, poplatek 750,-Kč, vedoucí - Andrea Dernerová

Muzikohrátky - pro 1. stupeň, středa 13.00 - 13.45h, poplatek 250,-Kč, vedoucí - Mgr. Kateřina Nováková

Flétničky - pro 1. stupeň, středa 12.15 - 13.00h, poplatek 250,-Kč, vedoucí - Mgr. Jaroslava Pachovská


Nepovinné předměty:

Angličtina 1 - pro 1. ročník rozdělený na dvě skupiny, pondělí nebo středa vždy v čase 12.05 - 12.50h, vyučující - Mgr. Markéta Kupková


Náboženství - pátek 12.15 - 13.00h, vyučující Mgr. Martina Pohlová


 

 

Telefony

Ředitelna
494 384 528
Sborovna
494 384 945
Mateřská škola
494 384 552
Mateřská škola
770 113 114
Školní družina 1
499 111 102
Školní družina 2
499 110 025
Školní jídelna
494 384 180
Kuchyň
499 111 101
Účetní
499 111 100
Kabinet Čj a Vv
499 111 103

Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin

Podzimní 26.10. a 27.10.2022
Vánoční 23.12.2022 - 2.1.2023
Pololetní 3.2.2023
Jarní  27.2. - 5.3.2023
Velikonoční 6.4.2023
Hlavní 1.7. - 31.8.2023

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

logo-doucovani-2022-m

 

logo-web-male-2019

 

 grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fondsidus

 

 op-vk-plakat

Přihlášení