Nabídka kroužků pro školní rok 2020/21

Kroužky jsou provozovány v době od 1.10.2020 do 31.5.2021. Zájemci ve škole obdrží přihlášku nebo si ji mohou stáhnout ZDE. Pokud již není určeno, domluví si na předběžné schůzce s vedoucím kroužku termín. Vyplněnou přihlášku s podpisem rodičů žáci odevzdají vedoucímu kroužku do 25. září a poplatek do 30.9. Poplatek je stanoven na jedno pololetí, tj. od 1. 10. 2020 do 31. 1. 2021, poté bude vybírán na druhé pololetí, nebo se žák může z kroužku odhlásit. Minimální počet účastníků na jeden kroužek je cca deset žáků. V případě malého zájmu nemůže být kroužek otevřen. V případě uzavření škol bude rodičům vrácena poměrná část poplatku.

Směrnice pro zájmovou činnost - platné od 1.9.2019


Seznam nabízených kroužků:

Florbal 1 - pro 1. stupeň, pátek 13.00 - 13.45 h, poplatek 200,-Kč, vedoucí – Bc. Ondřej Novotný

Florbal 2 - pro 2. stupeň, pátek 13.45 - 14.30 h, poplatek 200,-Kč, vedoucí – Bc. Ondřej Novotný

Vybíjená - pro 2. - 5. ročník, pátek 12.15 - 13.00 h, poplatek 200,-Kč, vedoucí -  Mgr. Tomáš Mucha

Stolní tenis – pro 1. a 2. stupeň, pondělí 16.30 - 18.00 h, poplatek 400,-Kč, vedoucí Jan Jakubec

Angličtina - pro 2. ročník, čtvrtek 11.10 - 11.55 h, poplatek 200,-Kč, vedoucí Mgr. Markéta Provazníková

Výtvarný a keramický - pro 1. stupeň, pondělí 12.30 - 14.00 h, poplatek 600,-Kč, vedoucí Mgr. Lenka Nedvídková

Muzikohrátky - pro 1. stupeň, úterý 13.00 - 13.45h, poplatek 200,-Kč, vedoucí Kateřina Nováková

Klub zábavné logiky - pro řáky ze ŠD, zdarma (hrazeno z prostředků EU), vedoucí Kateřina Mrázková, Dis.

Čtenářský klub - pro řáky ze ŠD, zdarma (hrazeno z prostředků EU), vedoucí Kateřina Mrázková, Dis.


 

Telefony

Ředitelna
494 384 528
Sborovna
494 384 945
Mateřská škola
494 384 552
Mateřská škola
770 113 114
Školní družina 1
499 111 102
Školní družina 2
499 110 025
Školní jídelna
494 384 180
Kuchyň
499 111 101
Účetní
499 111 100
Kabinet Čj a Vv
499 111 103

Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin

Podzimní 29.10. a 30.10.2020
Vánoční 23.12.2020 - 3.1.2021
Pololetní 29.1.2021
Jarní  8.2. - 14.2.2021
Velikonoční 1.4.2021
Hlavní 1.7. - 31.8.2021

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

logo-web-male-2019

 

 grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fondsidus

 

 op-vk-plakat

Přihlášení