Nabídka kroužků pro školní rok 2018/19

Kroužky jsou provozovány v době od 1.10.2018 do 31.5.2019. Zájemci ve škole obdrží přihlášku nebo si ji mohou stáhnout ZDE. Pokud již není určeno, domluví si na předběžné schůzce s vedoucím kroužku termín. Vyplněnou přihlášku s podpisem rodičů a poplatek odevzdají vedoucímu kroužku do 12. října. Poplatek je stanoven na jedno pololetí, tj. od 1.10.2018 do 31.1.2019, poté bude vybírán na druhé pololetí, nebo se žák může z kroužku odhlásit. Minimální počet účastníků na jeden kroužek je cca deset žáků. V případě malého zájmu nemůže být kroužek otevřen.

Klub zábavné logiky a čtenářský klub letos nebudou otevřeny, počítáme s nimi v dalším školním roce.

Pro velký zájem žáků z 1. stupně rozdělujeme kroužek florbalu na dvě skupiny po hodině. Odpovídajícím způsobem byl i snížen poplatek.


Florbal I. - středa 13.15 – 14.15h, poplatek 200,- Kč, určeno pro chlapce (možná i děvčata) z 1. st, vedoucí - Mgr. Tomáš Mucha

Florbal Ia. - středa 14.15 – 15.15h, poplatek 200,- Kč, určeno pro chlapce (možná i děvčata) z 1. st, vedoucí - Mgr. Tomáš Mucha

Florbal II. - pátek 14.45 – 16.15h, poplatek 300,- Kč, určeno pro chlapce (možná i děvčata) z 2. st, vedoucí - Mgr. Miroslav Strnad

Badminton - pátek 13.15 - 14.45h, poplatek 300,- Kč, určeno pro žáky od 4. do 9. ročníku, vedoucí - Mgr. Miroslav Strnad

Vybíjená - pátek 12.15 - 13.00h, poplatek 150,-Kč, určeno pro žáky z 1.st., vedoucí - Mgr. Tomáš Mucha

Angličtina - čtvrtek 11.10 - 11.55h, poplatek 150,- Kč, určeno pro žáky 2. třídy, vedoucí - Mgr. Markéta Provazníková

Výtvarný a keramický - pondělí 13.00 - 14.30h, poplatek 500,- Kč, určeno pro žáky z 1. - 5. ročníku, vyzkoušení různých výtvarných technik a tvoření z keramické hlíny, vedoucí - Mgr. Lenka Nedvídková


 

Telefony

Ředitelna
494 384 528
Sborovna
494 384 945
Mateřská škola
494 384 552
Mateřská škola
770 113 114
Školní družina
499 111 102
Školní jídelna
494 384 180
Kuchyň
499 111 101
Účetní
499 111 100
Kabinet Čj a Vv
499 111 103

Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin

Podzimní 29.10. a 30.10.2018
Vánoční 22.12.2018 - 2.1.2019
Pololetní 1.2.2019
Jarní  11.3. - 17.3.2019
Velikonoční 18.4.2019
Hlavní 29.6. - 1.9.2019

Dnes má svátek

 

kalendář jmen

 

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

logo-web-male-2019

 

 grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fondsidus

 

vicka

 

 op-vk-plakat

Přihlášení