Výchovná poradkyně:  Mgr. Alice Linhartová
 
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    tel: 499 111 103
 
Konzultační hodiny:
- středa 14.30 - 15.30 hodin
- jindy po předchozí domluvě

Aktuální informace:

Termíny přijímacích zkoušek

Kam po devítce

Dny otevřených dveří středních škol Královéhradeckého kraje

Dny otevřených dveří středních škol Pardubického kraje

Přijímací řízení na střední školy - stránky KÚ Královéhradeckého kraje


Informace k výchovnému poradenství:   (vše ve formátu pdf)

        Obsah činnosti

-          Kariérové poradenství


Dokumenty výchovného poradenství:   (vše ve formátu pdf)

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2023/24

Program poradenských služeb na školní rok 2023/24


Školní poradenské pracoviště:
 
Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zabezpečuje poskytování bezplatných poradenských služeb žákům naší školy, jejich zákonným zástupcům i pedagogům.
 
Členové ŠPP

Mgr. Alice Linhartová, výchovná poradkyně - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Martina Miksová, metodik prevence - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jaroslava Pachovská, vedoucí PI a PSPP - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
Nabídka poskytovaných služeb:

- poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

- spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci

- spolupráce a komunikace s PPP, SPC či SVP

- prevence školní neúspěšnosti

- podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

- podpora vzdělávání žáků nadaných

- kariérové poradenství k vhodné volbě povolání

- podpora žáků se vzdělávacími obtížemi a s výchovnými problémy

- včasná intervence při aktuálních problémech jednotlivců i tříd

- předcházení všem formám rizikového chování žáků (šikana, závislosti, …)

- zajišťování preventivních programů a vyhodnocování jejich účinnosti

- metodická podpora učitelům


Zajímavé odkazy:

Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov n. Kn. - www.ppprychnov.cz

Speciálně pedagogické centrum Rychnov n. Kn. - www.spcrychnov.cz

Info absolvent - www.infoabsolvent.cz

Školský informační portál Královehradeckého kraje - www.sipkhk.cz/

Atlas školství - www.atlasskolstvi.cz/

MŠMT - přijímání na střední školy a konzervatoře


 

 

 

Telefony

Ředitelna
494 384 528
Sborovna
494 384 945
Mateřská škola
494 384 552
Mateřská škola
770 113 114
Školní družina 1
499 111 102
Školní družina 2
499 110 025
Školní jídelna
494 384 180
Kuchyň
499 111 101
Účetní
499 111 100
Kabinet Čj a Vv
499 111 103

Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin 2023/2024

Začátek 4. 9.
Podzimní 26. 10. a 27. 10.
Vánoční 23. 12. - 2. 1.
1. pololetí do 31. 1.
Pololetní 2. 2.
Jarní  4. 3. - 10. 3.
Velikonoční 28. 3.
Konec výuky 28. 6.
Hlavní 29. 6. - 1. 9.

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

logo-doucovani-2022-m

 

logo-web-male-2019

 

 grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fond-sidus-2023

 

 op-vk-plakat

Přihlášení