Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou se nachází v obci Voděrady, která je jejím zřizovatelem. Je spádovou pro několik okolních obcí, ale navštěvují ji i žáci z jiných školských obvodů. Velkým kladem je okolní příroda, která vybízí k aktivitám, které si mnoho jiných, zejména městských škol, nemůže dovolit. Z toho vychází i školní vzdělávací program s názvem „Vzdělání, sport a příroda“. Součástmi školy je základní a mateřská škola, školní družina a jídelna.
Základní škola s kapacitou 138 žáků sídlí ve dvou vzájemně propojených patrových budovách, které byly v roce 2011 zatepleny, byla vyměněna okna a vytápění bylo vyřešeno pomocí tří tepelných čerpadel. První stupeň je tvořen třemi učebnami, kde z důvodu nízkého počtu žáků jsou spojeny některé ročníky.
Na druhém stupni jsou čtyři kmenové třídy zařízeny jako poloodborné a dále je zde učebna fyziky a chemie, informatiky, dílen a rodinné výchovy. Všechny třídy jsou vybaveny audiovizuální a výpočetní technikou, některé i interaktivními tabulemi. Ve většině tříd jsou pevná přípojná místa k počítačové síti a internetu, některé jsou pokryté signálem wi-fi. Učebna informatiky je vybavena třinácti počítači a dataprojektorem.
Samozřejmostí je nezbytné učitelské zázemí tj., sborovna, kabinety a skladovací prostory. Chloubou školy je krásná a dobře vybavená tělocvična o rozměrech 30x18 metrů s nově zrekonstruovanou podlahou, doplněná o šatny, sprchy a další zázemí. Naleznete zde i malý bazén, saunu a rehabilitační místnost.
Škola je zapojena do projektů EU – peníze školám a Školy pro venkov. Dále nabízí zájmovou činnost ve formě dvou kroužků florbalu a dvou výtvarných. V prvním a druhém ročníku je jako nepovinný předmět vyučována angličtina, ve vyšších ročnících mají žáci možnost výuky s rodilým mluvčím.
Součástí hlavní budovy je také školní družina s kapacitou 25 dětí, která je vhodně situovaná u vestibulu školy, přímo proti šatnám. Její činnost je zaměřena hlavně na poznávání přírody a pohybové aktivity. Dále je zde školní jídelna s cca 80 místy a kuchyň s kapacitou 171 jídel, která nabízí i stravování pro cizí strávníky.
V nedaleké samostatné budově je umístěna mateřská škola se dvěma odděleními a kapacitou 35 dětí, která pracuje podle vlastního vzdělávacího programu. Do mateřské školy dochází mimo místních i velké množství dětí z okolních obcí. Budova je také zateplena, má vyměněná okna a je vytápěna plynovým kotlem. Přilehlou zahradu bychom rádi v dohledné době upravili vybudováním moderního dětského hřiště.
Nezanedbatelným příjmem školy je její hospodářská činnost. Celoročně nabízíme ubytovnu s cca 45 lůžky, která je využívána hlavně na soustředění sportovních oddílů, pronájem tělocvičny a školní jídelnu zajišťující pro tyto akce celodenní stravování. Dále je možné si pronajmout kuchyň a jídelnu pro soukromé akce, učebny včetně audiovizuální techniky např. pro školení nebo i další prostory školy.

Telefony

Ředitelna
494 384 528
Sborovna
494 384 945
Mateřská škola
494 384 552
Mateřská škola
770 113 114
Školní družina
499 111 102
Školní jídelna
494 384 180
Kuchyň
499 111 101
Účetní
499 111 100
Kabinet Čj a Vv
499 111 103

Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin

Podzimní 29.10. a 30.10.2018
Vánoční 22.12.2018 - 2.1.2019
Pololetní 1.2.2019
Jarní  11.3. - 17.3.2019
Velikonoční 18.4.2019
Hlavní 29.6. - 1.9.2019

Dnes má svátek

 

kalendář jmen

 

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

logo-web-male-2019

 

 grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fondsidus

 

vicka

 

 op-vk-plakat

Přihlášení