Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou se nachází v obci Voděrady, která je jejím zřizovatelem. Je spádovou pro několik okolních obcí, ale navštěvují ji i žáci z jiných školských obvodů. Velkým kladem je okolní příroda, která vybízí k aktivitám, které si mnoho jiných, zejména městských škol, nemůže dovolit. Z toho vychází i školní vzdělávací program s názvem „Vzdělání, sport a příroda“. Součástmi školy je základní a mateřská škola, školní družina a jídelna.
Základní škola s kapacitou 138 žáků sídlí ve dvou vzájemně propojených patrových budovách, které byly v roce 2011 zatepleny, byla vyměněna okna a vytápění bylo vyřešeno pomocí tří tepelných čerpadel. První stupeň je tvořen třemi učebnami, kde z důvodu nízkého počtu žáků jsou spojeny některé ročníky.
Na druhém stupni jsou čtyři kmenové třídy zařízeny jako poloodborné a dále je zde učebna fyziky a chemie, informatiky, dílen a rodinné výchovy. Všechny třídy jsou vybaveny audiovizuální a výpočetní technikou, některé i interaktivními tabulemi. Ve většině tříd jsou pevná přípojná místa k počítačové síti a internetu, některé jsou pokryté signálem wi-fi. Učebna informatiky je vybavena třinácti počítači a dataprojektorem.
Samozřejmostí je nezbytné učitelské zázemí tj., sborovna, kabinety a skladovací prostory. Chloubou školy je krásná a dobře vybavená tělocvična o rozměrech 30x18 metrů s nově zrekonstruovanou podlahou, doplněná o šatny, sprchy a další zázemí. Naleznete zde i malý bazén, saunu a rehabilitační místnost.
Škola je zapojena do projektů EU – peníze školám a Školy pro venkov. Dále nabízí zájmovou činnost ve formě dvou kroužků florbalu a dvou výtvarných. V prvním a druhém ročníku je jako nepovinný předmět vyučována angličtina, ve vyšších ročnících mají žáci možnost výuky s rodilým mluvčím.
Součástí hlavní budovy je také školní družina s kapacitou 25 dětí, která je vhodně situovaná u vestibulu školy, přímo proti šatnám. Její činnost je zaměřena hlavně na poznávání přírody a pohybové aktivity. Dále je zde školní jídelna s cca 80 místy a kuchyň s kapacitou 171 jídel, která nabízí i stravování pro cizí strávníky.
V nedaleké samostatné budově je umístěna mateřská škola se dvěma odděleními a kapacitou 35 dětí, která pracuje podle vlastního vzdělávacího programu. Do mateřské školy dochází mimo místních i velké množství dětí z okolních obcí. Budova je také zateplena, má vyměněná okna a je vytápěna plynovým kotlem. Přilehlou zahradu bychom rádi v dohledné době upravili vybudováním moderního dětského hřiště.
Nezanedbatelným příjmem školy je její hospodářská činnost. Celoročně nabízíme ubytovnu s cca 45 lůžky, která je využívána hlavně na soustředění sportovních oddílů, pronájem tělocvičny a školní jídelnu zajišťující pro tyto akce celodenní stravování. Dále je možné si pronajmout kuchyň a jídelnu pro soukromé akce, učebny včetně audiovizuální techniky např. pro školení nebo i další prostory školy.

Telefony

Ředitelna
494 384 528
Sborovna
494 384 945
Mateřská škola
494 384 552
Mateřská škola
770 113 114
Školní družina 1
499 111 102
Školní družina 2
499 110 025
Školní jídelna
494 384 180
Kuchyň
499 111 101
Účetní
499 111 100
Kabinet Čj a Vv
499 111 103

Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin

Podzimní 27.10. a 29.10.2021
Vánoční 23.12.2021 - 2.1.2022
Pololetní 4.2.2022
Jarní  21.2. - 27.2.2022
Velikonoční 14.4.2022
Hlavní 1.7. - 31.8.2022

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

logo-web-male-2019

 

 grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fondsidus

 

 op-vk-plakat

Přihlášení