Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou se nachází v obci Voděrady, která je jejím zřizovatelem. Je spádovou pro několik okolních obcí, ale navštěvují ji i žáci z jiných školských obvodů. Velkým kladem je okolní příroda, která vybízí k aktivitám, které si mnoho jiných, zejména městských škol, nemůže dovolit. Z toho vychází i školní vzdělávací program s názvem „Vzdělání, sport a příroda“. Součástmi školy je základní a mateřská škola, školní družina a jídelna.
Základní škola s kapacitou 212 žáků sídlí ve dvou vzájemně propojených patrových budovách, které byly v roce 2011 zatepleny, byla vyměněna okna a vytápění bylo vyřešeno pomocí tří tepelných čerpadel. První stupeň je tvořen pěti učebnami.
Na druhém stupni je také pět učeben, které jsou zařízeny jako poloodborné. Dále je zde učebna informatiky a dílen. Všechny třídy jsou vybaveny výpočetní technikou a interaktivní projekcí. V každé třídě jsou pevná přípojná místa k počítačové síti a internetu a jsou pokryté signálem wi-fi. Učebna informatiky je vybavena osmnácti počítači a dataprojektorem.
Samozřejmostí je nezbytné učitelské zázemí tj., sborovna, kabinety a skladovací prostory. Chloubou školy je krásná a dobře vybavená tělocvična o rozměrech 30x18 metrů s nově zrekonstruovanou podlahou, doplněná o šatny, sprchy a další zázemí. Naleznete zde i malý bazén, saunu a rehabilitační místnost.
Škola je zapojena do projektů EU – peníze školám a Školy pro venkov. Dále nabízí zájmovou činnost ve formě sportovních, výtvarný a jazykových kroužků. Ve vyšších ročnících mají žáci možnost výuky angličtiny s rodilým mluvčím.
Součástí školy jsou také dvě oddělení školní družiny s kapacitou 47 dětí. Jejich činnost je zaměřena hlavně na poznávání přírody a pohybové aktivity. Dále je zde školní jídelna s cca 80 místy a kuchyň s kapacitou 271 jídel, která nabízí i stravování pro cizí strávníky.
V nedaleké samostatné budově je umístěna mateřská škola s jedním odděleními a kapacitou 24 dětí, která pracuje podle vlastního vzdělávacího programu. Do mateřské školy dochází mimo místních i velké množství dětí z okolních obcí. Budova je také zateplena, má vyměněná okna a je vytápěna plynovým kotlem. Přilehlou zahradu průběžně doplňujeme o různé herní prvky.
Nezanedbatelným příjmem školy je její hospodářská činnost. Celoročně nabízíme ubytovnu s cca 45 lůžky, která je využívána hlavně na soustředění sportovních oddílů, pronájem tělocvičny a školní jídelnu zajišťující pro tyto akce celodenní stravování. Dále je možné si pronajmout kuchyň a jídelnu pro soukromé akce, učebny včetně audiovizuální techniky např. pro školení nebo i další prostory školy.

Telefony

Ředitelna
494 384 528
Sborovna
494 384 945
Mateřská škola
494 384 552
Mateřská škola
770 113 114
Školní družina 1
499 111 102
Školní družina 2
499 110 025
Školní jídelna
494 384 180
Kuchyň
499 111 101
Účetní
499 111 100
Kabinet Čj a Vv
499 111 103

Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin

Podzimní 26.10. a 27.10.2022
Vánoční 23.12.2022 - 2.1.2023
Pololetní 3.2.2023
Jarní  27.2. - 5.3.2023
Velikonoční 6.4.2023
Hlavní 1.7. - 31.8.2023

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

logo-doucovani-2022-m

 

logo-web-male-2019

 

 grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fondsidus

 

 op-vk-plakat

Přihlášení