Listopadové tvoření
Listopadové tvoření

Měsíc listopad jsme společně zahájili s pohádkou „O veliké řepě“. Děti pohádku vyprávěly, kreslily a společnými silami nacvičovaly dramatizaci. Svatý Martin nám sice sníh nepřivezl, ale my jsme nezoufali a vyrobili jsme alespoň bílého koně z papíru. Třídu jsme zasypali vločkami a okna jsme vylepili sněhuláky. Začali jsme tvořit model do projektu „Móda budoucnosti“, kdy jsme vytvořili šaty z bublinkové fólie. Trochu jsme si popovídali o ovoci a zelenině a přiradili obrázky k názvům. Napsali jsme dopis Ježíškovi, respektive si každý z dětí nakreslil, co by si přál, aby nám do družiny nadělil. Také netrpělivě čekáme na Mikuláše se svou družinou, proto jsme na nástěnky dali čerty, abychom tomu byli aspoň o krok blíže. Stále chodíme ven, teď už pozorovat měnící se přírodu z podzimní na zimní. Rozsvítili jsme stromeček i u nás ve družině, který si nejprve děti vyzdobily.


Listopadové tvoření
Listopadové tvoření

Měsíc listopad nám začal pohádkou z projektu „O veliké řepě“. Děti si pohádku namalovaly a poté pro nás připravily dramatizaci. Divadlo se jim povedlo a dostaly velikou pochvalu. Každý den jsme chodili společně ven na vycházky, ať už do lesa nebo okolo Voděrad. Jedno odpoledne se kluci rozhodli, že ze stavebnice lega sestaví vlajky. Měli z toho obrovskou radost. Z tematického plánu jsme se dali do zavařování. Děti rozdělovaly, pojmenovávaly, vybarvovaly a lepily do předem nakreslených sklenic ovoce a zeleninu. Ke konci listopadu jsme se naladili na blížící se zimu a Vánoce. S dětmi jsme si vyzdobily okna sněhuláky, na nástěnku u ŠD a ve vestibulu děti vytvořily čerty. Nezapomněli jsme ani na malování Vánočních přání Ježíškovi pod stromeček. Poslední den v listopadu si děti vyrobily z papíru a tácku adventní věnec a společně si vysvětlili, proč jsou na něm vždy 4 svíčky.


Říjnové výtvarné činnosti
Říjnové výtvarné činnosti

Z projektu na říjen jsme se během celého měsíce věnovali tématu: hrady a zámky. Děti vyprávěly, kde všude byly a kde se jim nejvíce líbilo. Nezapomněli jsme ani na činnost výtvarnou, kdy děti malovaly, čím by chtěly být, kdyby byly černou tečkou. Za příznivého počasí chodíme na vycházky do okolí Voděrad. Jednu vycházku si děti zasoutěžily v běhu ve dvojicích na hřišti, druhou procházku zase sbíraly listy, které využily při výtvarné činnosti. Děti s nimi vytvořily „podzimníčky“ a pojmenovaly si je podle své fantazie. Ve školní družině jsme si to společně vyzdobili do tématu – podzim a na blížící se halloween. Během měsíce navštěvujeme každý týden tělocvičnu, kde hrajeme pohybové hry a soutěžíme ve dvojicích. Na konci října si děti namalovaly čaj na chladné podzimní večery.


Co jsme dělali v říjnu
Co jsme dělali v říjnu

Do října jsme podle projektu společně vletěli s drakem a to konkrétně s pohádkou „Za humny je drak“. Vydali jsme se vstříc Dračí šipkované, kdy děti rozdělené do skupinek plnily v lese úkoly. Také jsme si povyprávěli o hradech a zámcích v našem okolí, kdo které navštívil, k čemu vlastně sloužily a prohlédli jsme si je na obrázcích. Děti si vyrobily draka, ježka, natiskly na „sklenice“ jablíčka, abychom měli na zimu kompot, zasypali jsme družinu listím a halloweenskou výzdobou. Proběhla soutěž, ve které vypisovala každá skupinka co nejvíce zvířat žijící např. v lese, v Zoo, na louce, stromy jehličnaté a listnaté,… Vítězná skupinka byla odměněna sladkostí. Nadále pokračujeme ve čtení pohádek Bratří Grimmů, na které se děti vždycky těší.


Zpátky do školy
Zpátky do školy

Prázdniny nám zamávaly a my se konečně všichni sešli ve škole. Pro naše prvňáčky to by velký den, na který se jistě všichni těšili. Všem jsme ukázali 2 oddělení družiny, kterou začali navštěvovat. Začátkem září jsme si společně řekli pravidla družiny, ukázali jsme společně se staršími dětmi tělocvičnu, okolí Voděrad, kam chodíme na vycházky. Poznáváme lesy, kde stavíme domečky. Během zájmové činnosti jsme vyrobili podzimní ježky, kterými jsme ozdobili naši družinu. Také jsme zahájili čtecí chvilky, kterým říkáme „Čas na pohádku“. Děti náhodně vyberou pohádku z knížky „Kniha pohádek – Bratři Grimmové“. Podle projektu na září – Červená Karkulka, si děti nacvičily ve skupinkách dramatizaci na tuto pohádku. Představení bylo zdařilé, potlesk hlasitý.


Škola volá
Škola volá

Máme tu září a nový školní rok přivolal děti zpět do školních lavic a některé i do školní družiny. Stejně jako minulý rok, tak i letos máme 2 oddělení školní družiny. Od začátku se s dětmi navzájem seznamujeme a povídáme si o tom, jak se chováme ve družině, v tělocvičně a na vycházce. Během září nám počasí přálo, proto jsme chodili každý den ven okolo Voděrad a do lesa. V lese to děti mají velice oblíbené, protože si mohly stavět domečky z přírodnin. Po vycházkách jsme ve družině spolu vyráběli a malovali. Děti vytvořily podzimní ježky, které jsme pak společně vystavili do oken školní družiny. Dále si namalovaly list, který pak vybarvily podle své fantazie. Podle projektu na září – Červená Karkulka si děti spolu ve skupinkách připravily dramatizaci této pohádky. Představení bylo nádherné.


Telefony

Ředitelna
494 384 528
Sborovna
494 384 945
Mateřská škola
494 384 552
Mateřská škola
770 113 114
Školní družina
499 111 102
Školní jídelna
494 384 180
Kuchyň
499 111 101
Účetní
499 111 100
Kabinet Čj a Vv
499 111 103

Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin

Podzimní 29.10. a 30.10.2018
Vánoční 22.12.2018 - 2.1.2019
Pololetní 1.2.2019
Jarní  11.3. - 17.3.2019
Velikonoční 18.4.2019
Hlavní 29.6. - 1.9.2019

Dnes má svátek

 

kalendář jmen

 

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fondsidus

 

vicka

 

 op-vk-plakat

Přihlášení