Schránka důvěry  dole na stránceMM900288904

Metodik prevence:                                                                                                         
 
Mgr. Martina Miksová
Konzultační hodiny: úterý 13 - 15h, jindy po předchozí dohodě
 
Preventivní program - ve formátu pdf.

Součástí PP jsou:

Krizový plán

Program proti šikanování

Strategie předcházení školní neúspěšnosti


Činnost školní metodičky prevence Mgr. Martiny Miksové                                             

· sestavuje preventivní program

· plánuje aktivity zaměřené na prevenci

· řeší a eviduje rizikové chování na půdě školy

· vede si deník metodika prevence, kde zaznamenává veškeré aktivity

· spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli, okresní metodičkou a dalšími institucemi (Pedagogicko-psychologická poradna, Policie ČR, nezisk. organizace …)

· účastní se setkání metodiků prevence

· poskytuje materiály ostatním pracovníkům školy a rodičům žáků

. vyhodnocuje a řeší oznámení ze schránky důvěry

· provádí evaluaci cílů stanovených v preventivním programu


Užitečné odkazy:                                                                                                            

Pedagogicko-psychologické poradny v našem kraji: www.pppkhk.cz

Poradna v Rychnově nad Kněžnou: www.ppprychnov.cz

Linka pro rodinu a školu: www.linkaztracenedite.cz

Sdružení Linka bezpeční (116 111): www.linkabezpeci.cz

Prevence rizikového chování: www.prevence-info.cz

Kraje pro bezpečný internet: www.kpbi.cz

Bezpečný internet: www.saferinternet.cz

Projekt Bezpečně online: www.seznamsebezpecne.cz

Národní projekt prevence rizikového chování v online prostředí: www.e-bezpeci.cz

Šikana: www.minimalizacesikany.cz

Minimalizace šikany: www.minimalizacesikany.cz

Klinika adiktologie (zabývá se závislostmi, jejich prevencí, původem, léčbou, výzkumem,

poradenstvím a jinými souvislostmi): www.adiktologie.cz

Drogová poradna: www.drogovaporadna.cz

O drogách: www.drogy-info.cz

Člověk v tísni: www.clovekvtisni.cz

Multikulturní výchova: www.czechkid.cz

Poruchy příjmu potravy: www.pppinfo.cz


Škloní vrba - schránka důvěry?                                                                                    

Přemýšlíš, o čem že je „vrba“?

Každého z nás občas trápí nějaká bolest. Nemusí to být pouze bolest zjevná – dobře viditelná. Někdy jde o trápení vnitřní, nějaký šrám na duši.

Pokud nějaký tento pocit prožíváš a nemáš se komu svěřit, stydíš se, nebo máš obavu, můžeš se obrátit právě na školní vrbu. Se zlomenou nohou bys určitě také zašel k doktorovi, proč neřešit zlomenou duši?

Klidně se můžeš obrátit i s nějakou připomínkou k okolnímu dění, či podnětem ke změně. Ale také zde můžeš svobodně vyjádřit svůj názor. Anebo by ses nás možná chtěl/a na něco zeptat?

To vše můžeš i nemusíš udělat anonymně – bez podpisu.

Mysli prosím na to, že v některých případech je třeba být konkrétní. Když budeš psát o šikaně, je dobré napsat, kdo šikanuje, nebo v jaké třídě k takovému chování dochází. Zprávu „Šikanují mě“ – nelze moc dobře řešit.

Jak školní vrba funguje:

 1.   Nemusíš (ale můžeš!) vyplnit jméno a svůj email.
 2.  Do pole Tvůj vzkaz napiš co nejpodrobněji své trable, připomínky či náměty.
 3.  Zadej bezpečnostní kód = vypiš tučně zvýrazněná písmena či číslovky.
 4. Odešli vzkaz.
Zpráva bude odeslána a následně řešena metodičkou prevence – Mgr. Martinou Miksovou.
 

Schránka důvěry

captcha
Nahrát znovu

powered by fox contact

Telefony

Ředitelna
494 384 528
Sborovna
494 384 945
Mateřská škola
494 384 552
Mateřská škola
770 113 114
Školní družina 1
499 111 102
Školní družina 2
499 110 025
Školní jídelna
494 384 180
Kuchyň
499 111 101
Účetní
499 111 100
Kabinet Čj a Vv
499 111 103

Zvonění

 1. hodina   7:20 -   8:05
 2. hodina   8:15 -   9:00
 3. hodina   9:20 - 10:05
 4. hodina 10:15 - 11:00
 5. hodina 11:10 - 11:55
 6. hodina 12:05 - 12:50
 7. hodina 13:00 - 13:45
 8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin

Podzimní 27.10. a 29.10.2021
Vánoční 23.12.2021 - 2.1.2022
Pololetní 4.2.2022
Jarní  21.2. - 27.2.2022
Velikonoční 14.4.2022
Hlavní 1.7. - 31.8.2022

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

logo-doucovani-2022-m

 

logo-web-male-2019

 

 grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fondsidus

 

 op-vk-plakat

Přihlášení