Deváťáci na Úřadu práce
Deváťáci na Úřadu práce

Ve středu 20. října zamířili žáci devátého ročníku do Informačního poradenského střediska Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou. Jako každoročně na podzim pro ně připravil ÚP informační besedu, ve které se žáci seznámili s fungováním ÚP, ale hlavně se dozvěděli spoustu informací souvisejících s jejich rozhodováním o budoucím povolání. Žáci rovněž pracovali s pracovními listy, přemýšleli o sobě a svých vlastnostech, měli možnost vznést své dotazy a na závěr besedy si vyzkoušeli počítačový test, jehož výsledkem byl seznam možných povolání, která by se hodila k jejich povahám, schopnostem či zájmům. Získali tak další střípek do mozaiky, která nakonec povede k jejich definitivnímu rozhodnutí, na kterou školu si podají v únoru přihlášku.


Legenda V + W
Legenda V + W

V pátek 15. 10. jsme po roční přestávce způsobené pandemií mohli opět přivítat v tělocvičně naší školy herecké duo z Divadélka pro školy z Hradce Králové. Žákům 2. stupně přivezli ochutnávku Osvobozeného divadla, fenoménu kulturní scény 20. a 30. let minulého století. Jako diváci jsme měli možnost nahlédnout do divadelní tvorby legendární herecké a autorské dvojice, Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Seznámili jsme se s jejich tvorbou, která měla zpočátku za cíl pobavit a rozesmát diváka. To byla například jejich úplně první hra Vest pocket revue, ve které se V +W předvedli pražskému publiku ještě jako studenti, neprofesionálové. Ve 30. letech s postupně narůstající hrozbou německého nacionalismu se jejich hry stávaly stále více kritické, ostře satirické, parodické. To byla například hra Nebe na zemi, scéna s plamenným projevem namířeným vůči včelám, které můžou téměř za vše, připomněla nálady v Evropě těsně před vypuknutím 2. světové války. Osvobozené divadlo je také spojené s jazzovou hudbou skladatele Jaroslava Ježka, v představení zazněla například píseň Život je jen náhoda. Komponované představení plné humoru, nadsázky, satiry a písniček nás nejen pobavilo, ale také mnohem důkladněji seznámilo s touto hereckou dvojicí, určitě lépe než v běžné hodině literatury. Těšíme se opět za rok.


Africká pohádka
Africká pohádka

Jak je tomu každoročním zvykem, i letos přijelo do Voděrad školní divadélko. První stupeň mohl shlédnout Africkou pohádku – Holub v Africe, ve ztvárnění dvou hlavních protagonistů a spoustou zvířátek. My všichni, co jsme divadélko viděli, už víme, že není holub jako Holub. Náš Holub se jmenoval Emil a byl to lékař a cestovatel, který se vydal do divočiny pomáhat zvířátkům. Jeho nejbližším kamarádem byla opička. Spolu pomohli zachránit skoro slepou žirafu Barborku, slona, kterého trápila rýma a nakonec i krále džungle. Divíte se, že má Afrika svého krále? No jasně, lva přeci. Lva trápila bolest bříška, protože ho tam tlačil foťák. Nechtějte vědět, jak se mu tam dostal! Nakonec doktor Holub, mimochodem rodák z Holic, tedy Východočech, pomohl zvířátka zachránit i před lovcem z Afriky, který si přišel pro sloní kly, lví kožich a žirafí kabátek a lovce vyhnal. Do příběhu se zapojily i děti svým zpěvem a smíchem a myslím, že se nám to všem, jako každoročně, moc líbilo.


Dopravní výchova
Dopravní výchova

Ve čtvrtek 7. 10. všichni žáci z 3. - 5. ročníku se zúčastnili teoretické části dopravní výchovy, kterou probírají na základní škole. Výuka probíhala v budově naší školy pod vedením p. Jiřího Myšáka z autoškoly „Podorlicko“ v Rychnově nad Kněžnou. Věnovala se hlavně opakování dopravních předpisů pro chodce a cyklisty. V jarním období, až to počasí dovolí, žáci odjedou na dopravní hřiště, kde si prakticky vyzkouší svoje dovednosti a znalosti. Po zvládnutí zkušebního testu obdrží průkaz cyklisty. Celá akce se vydařila a byla velmi prospěšná pro bezpečnost dětí na silnici.


Projekt - policie
Projekt - policie

V rámci celoročního projektu 1. stupně – Záchranné složky k nám do školy v pondělí 27. září zavítala Policie ČR. Program byl pestrý a rozdělený do dvou částí. Před svačinou jsme se všechny třídy 1. stupně sešly v jídelně, kde nás čekala velmi zajímavá přednáška od pana policisty, který nám představil svou práci a nechyběla ani ukázka jeho výzbroje. Žáci si mohli například osahat policejní pouta, teleskopický obušek, pendrek, obtěžkat beranidlo a dva různé štíty nebo dokonce vyzkoušet policejní helmu. Následoval čas na dotazy, kterých jsme měli nespočet. Po svačině jsme se všichni přemístili na hřiště. Tam nás už vyhlíželi dva policejní psovodi se svými psy. Dozvěděli jsme se hodně zajímavostí o práci psovoda a výcviku psů. Zjistili jsme také, kolik psích plemen existuje, kolik váží nejtěžší pes nebo jakou rychlostí běhají ti nejrychlejší. První psovod nám ukázal, jak jeho pes umí poslouchat na jednotlivé povely a dokázal najít věci, které mu děti ukryly. Druhý policista nám se svým psem předvedl, jak se hledá člověk podle jeho pachu a jak pes zaútočí na nebezpečného pachatele. Celý projektový den se nám líbil a moc děkujeme Policii z Rychnova nad Kněžnou, že nás poctila svou návštěvou.


Sportovní den 2. stupeň
Sportovní den 2. stupeň

Jako již klasicky se na naší škole na konci září uskutečnil sportovní den. Letos byl trochu jiný, než obvykle. Žáci se rozdělili do čtyř skupin podle disciplín, které jim jsou nejbližší. Využili jsme nové, multifunkční hřiště, které bylo nedávno dokončeno, dále tělocvičnu a blízké okolí. První skupina vyrazila autobusem do nedaleké Solnice, při zpáteční cestě do Voděrad zvládli exkurzi v nové budově školy v Černíkovicích, kde je provedla paní ředitelka. Celkem ušli žáci přibližně 10 km. Druhá skupina se vydala na kola po Vrchách a okolí. Trasa byla naplánována do Týniště a jinou cestou zpět. Cyklisté nakonec ujeli přibližně 40 km. Třetí skupina zůstala ve Voděradech, kde si v naší tělocvičně zahráli turnaj v přehazované, volejbale a vybíjené. U většiny byly vidět následné pokroky, od neúspěšného podání až po přehození celého hřiště. Poslední skupina si vyzkoušela zcela nové, multifunkční hřiště. Hrál se turnaj ve florbale a malé kopané. Rozdělení do týmů probíhalo podle spravedlivého rozlosování, týmy byly naprosto vyrovnané, o tom svědčí i výsledky. Všem žákům patří velká pochvala a poděkování za přístup, nasazení a předvedené výkony.


Exkurze Všestary
Exkurze Všestary

Ve čtvrtek 23. 9. se zúčastnily třídy 6. A, 6. B a 7. dějepisno-výtvarné exkurze. Aby si žáci 7. ročníku zopakovali učivo o pravěku a žáci 6. tříd se touto tématikou navnadili, zamířili jsme do archeoparku pravěku ve Všestarech nedaleko Hradce Králové. V archeoparku jsme si prošli vnitřní expozice a venkovní pravěkou vesnici. Ve vnitřních prostorách žáky nejvíce zaujaly nástěnné malby, způsob pohřbívání a model pravěké krajiny včetně tehdejšího osídlení. Vášnivé akvaristiky upoutalo velké akvárium s rozmanitými druhy rybiček. Venkovní část byla akčnější. Žáci si zaházeli oštěpem, sekali sekyrkou, brousili amfibolit a orali. Poté, co se vyřádili, jsme si prošli rekonstrukce obytných i hospodářských budov, technologické stavby, kultovní místo a celý program byl ukončen u mohyl. Po tomto nabitém programu jsme si chvíli odpočinuli v autobuse, který nás zavezl do Hradce Králové, kde jsme navštívili Galerii moderního umění na Velkém náměstí. Třídy byly rozděleny na tři skupiny, které se v činnostech střídaly. Tak si žáci během hodiny a půl prakticky vyzkoušeli moderní umění inspirované Věrou Janouškovou. Měli komentovanou prohlídku děl, které jsou momentálně vystavěné v galerii. A dozvěděli se o historii budovy, kde se galerii nachází. Exkurze i počasí se vydařilo a žáci se vrátili trochu utahaní, ale snad s nabytými vědomostmi.


Noc s Andersenem
Noc s Andersenem

Termín letošní Noci s Andersenem byl netradiční díky covidové situaci v naší zemi. Místo obvyklého konce března, kdy si připomínáme výročí narození Hanse Christiana Andersena, jsme trávili noc v září. A místo obvyklé účasti žáků 6. ročníku přespávali ve škole osmáci, kteří o tuto plánovou akci v březnu 2020 přišli. Tak jako tradičně jsme se sešli kolem páté odpolední v učebně českého jazyka, třídu si trochu upravili, zahájili znělkou Noci s Andersenem a pustili se do programu. Dozvěděli jsme se něco o samotném spisovateli, luštili křížovku, skládali názvy Andersenových pohádek, hráli hry. Po večeři, jako tradičně nás zásobila solnická pizzerie, jsme přivítali v našem křesle pro hosta milou návštěvu, paní učitelku Bohuslavu Jarkovskou, která se ráda přivítala se svými bývalými žáky a velmi poutavě si s námi povídala o knížkách. Moc jí za to děkujeme. A poté jsme se již velmi těšili na hřeb našeho večera, stezku odvahy potemnělými školními chodbami. Na závěr večera jsme si lámali hlavy s přesmyčkou, ale díky nápovědě jsme ji nakonec rozluštili. Přiblížila se jedenáctá hodina a tím i večerka, spát se nám moc nechtělo, neuspala nás ani pohádka Malá mořská víla a my si povídali ještě hodně dlouho. Zítra to snad dospíme.


Muzeum řemesel
Muzeum řemesel

Ve čtvrtek ráno od školy ve Voděradech odjížděly dva autobusy. Jedním odjížděl druhý stupeň a tím druhým odjížděla 4. a 5. třída na exkurzi do Muzea řemesel. Pro mne to nebylo zrovna šťastné ráno, protože jsem nechala doma celou peněženku včetně všech vybraných peněz na vstupné. Zachránila mne paní učitelka Urbanová, která v Kauflandu v bankomatu peníze vybrala. Uf. První problém zažehnán. Ale další na sebe nenechal dlouho čekat. Zjistily jsme totiž, že jsme nevzaly foťák. I tento problém byl brzy vyřešen, protože v Muzeu byl zákaz focení. Jediné místo, kde jsme se mohli vyfotit, byla učebna Staré školy, tak jsme pár fotek pořídily aspoň

Číst dál...

Ukliďme Česko
Ukliďme Česko

Celorepubliková akce UKLIĎME ČESKO letos na podzim připadla na sobotu 18. září. Naše škola se do ní zapojila ve čtvrtek 16. 9. a v pátek 17. 9. Žáci 8. ročníku se rozhodli podpořit tuto akci v rámci předmětu svět práce. Mohli si vybrat místo úklidu a společně se shodli na úklidu voděradské autobusové zastávky. Když se sešli, tak jim to trochu přerušilo počasí, jelikož začalo poprchávat. Některým se moc nechtělo, ale většina se tak těšila, že nakonec i přes nepřízeň počasí vyrazili. Paní učitelka rozdala rukavice, košťata, lopaty a pytle a vyrazilo se. Nejdříve jsme zametli nepořádek a poté posbírali větší kusy odpadků. Někteří to šli malinko zamést i před místní obchod. Za 45 minut jsme to pěkně stihli a šli zanést pytle s odpady k obecnímu úřadu do popelnic. Doufáme, že pořádek na zastávce aspoň chvíli vydrží. Žáci 9. ročníku si pak vzali na starost úklid kolem školní budovy. I zde to notně prokouklo a doufáme, že pořádek si udržíme co nejdéle. Sejdeme se opět na jaře. Napsala Tereza Brandejsová, 8. ročník.


Turistický den v Novém Městě
Turistický den v Novém Městě

Díky plánové odstávce elektrické energie se rovněž 2. stupeň vydal za hranice našeho regionu, tentokrát se cílovou stanicí stalo Nové Město nad Metují, kam jsme dorazili krátce po osmé hodině ranní vlakem z Týniště či Opočna. Počasí nám přálo, a tak jsme hned po vystoupení z vlaku vyrazili směr Krčín. Řeku Metuji jsme překročili nedaleko zimního stadionu, pokračovali kolem krčínské sokolovny, prošli pod novým železničním viaduktem a hned za ním odbočili vlevo. Rázem jsme se ocitli uprostřed přírody na lesní pěšině, která nás vedla podél řeky a kolem opukových skal. Pokračovali jsme územím, které se nazývá Popluží, husté lesy, opukové skály, úzká pěšina, po naší levé straně jsme mohli mezi stromy zahlédnout jižní stranu novoměstského zámku, minuli jsme sto zámeckých schodů, Dvořáčkovu vyhlídku a díky skupince žáků sedmého ročníku doslova letěli, až jsme se ocitli na rozcestí nedaleko obce Spy. Pot z nás doslova lil, a tak jsme neplánovaně zaveleli ke krátké přestávce na občerstvení. Poté jsme pokračovali po místním okruhu, opatrně přešli přes výpadovku na Ohnišov, opět vklouzli do lesa a za několik minut již stáli v Klopotovském údolí u obory s lesní zvěří. Zde jsme se ochladili, prohlédli místní zvěř a už se těšili na rozchod na novoměstském náměstí, které bylo odtud cca 2 km. Po občerstvení jsme prošli zámeckou zahradou a pokračovali již městem zpět k nádraží. Celkem jsme ušli asi 9 km a poznali toto historické město z trochu z jiné stránky.


Sportovní den v Dřízeňském údolí
Sportovní den v Dřízeňském údolí

Vzhledem k odstávce elektrické energie se celý první stupeň ve středu 15. září vydal na sportovní den do Dřízeňského údolí. Počasí vyšlo úplně parádně. Už od rána svítilo sluníčko, a tak i mikiny jsme brzy uklidili do batůžků. Cestou zpět jsme šli po silnici, protože jsme nechtěli mít mokré boty. Prvním cílem byla rozhledna Osičina, kam jsme měli umožněný vstup zdarma. Většina dětí sebrala odvahu a vyšplhala až nahoru, odkud byl krásný výhled do kraje. Pod rozhlednou jsme si dali i malou sváču a vyrazili směr Dřízeňské údolí, kde jsme měli opékat vuřty. Cestou si děti hrály v lese, pobíhaly sem a tam, cesta pěkně ubíhala a nohy ani nebolely. Na místě našeho cíle si děti vyrobily domečky pro zvířátka. Po obědě, ke kterému jsme měli vuřt, brumíka a pitíčko, jsme se vydali zpět. Tentokrát jsme šli loukou a polem, protože tráva již byla suchá. Všichni, teda skoro všichni, ale o tom až za chvilku, jsme dorazili zpět do Voděrad příjemně unaveni. Hrdinkou dne se stala holčina ze 4. třídy, kterou cestou tam štípla dvakrát sršeň, a pak se usadila holčičce na límec. Naštěstí paní učitelka Nedvídková rychle zakročila a mobilem ji umlátila. Sršeň, ne naši hrdinku. Štípance jsme hned namazaly, ale i přesto jsme se raději dohodly, že zavoláme mamince a domů se nás vracelo o jednoho méně. Hrdinka je naštěstí v pořádku, a tak budeme všichni na sportovní den vzpomínat s úsměvem na rtech.


Cyklovýlet 3. ročníku
Cyklovýlet 3. ročníku

Sliby se mají plnit nejen o Vánocích! Na konci loňského školního roku jsme plánovali s dětmi výlet na kolech s přespáním ve škole. Bohužel, počasí nám nepřálo a proto jsme tenkrát kola museli oželet, ale slíbila jsem, že pokud v září bude hezky, že si vše vynahradíme ve 3. třídě. Babí léto přišlo, na nic jsme nečekali, vše rychle za skvělé podpory rodičů zorganizovali a slibu dostáli! V pátek 10.9. jsme se sešli před školou v plné cyklo výbavě. Děti jsme rozdělili do 3 skupinek, každou vedli dva dospělí a s patřičnými rozestupy po řádném proškolení a vysvětlení pravidel, jak se na kolech chovat, vyrazili vstříc dobrodružství. První zastávka byla u

Číst dál...

Můj první den ve škole
Můj první den ve škole

Čas prázdninových her a radovánek se naplnil. Teď už školní zvonek volá děti zpět do lavic. Své PRVNÍ ZVONĚNÍ mají za sebou i naši čerství prvňáčci. Společně s paní učitelkou a panem ředitelem je do školy přišel pozdravit a přivítat i pan starosta. A nepřišel s prázdnou! Děti obdržely krásnou knížku s příběhy a poukaz do papírnictví na nákup školních potřeb. Společně s dárečky, které měl připravené každý žáček na své lavici, toho byla pěkná hromádka. Ještěže maminky byly přítomné a pomohly dětem vše odnést, aby si mohl každý doma dovybavit aktovku a být už zcela připravený na samotné učení. Novopečení žáčci tímto dnem zahájili své dobrodružství v Podmořském světě, ve který se proměnila jejich třída. Sbírání perliček za aktivitu, lovení rybiček, čtení, psaní, počítání, malování, stříhání, zpívání, tancování - to vše a mnohem více nás čeká. Přeji všem školákům úspěšný školní rok a malým prvňáčkům, aby především chodili do školy rádi! Věřím, že si ve škole najdou spoustu kamarádů, se kterými si užijí mnoho  legrace a naučí se plno nových věcí. Tak s chutí do toho!


Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin

Podzimní 26.10. a 27.10.2022
Vánoční 23.12.2022 - 2.1.2023
Pololetní 3.2.2023
Jarní  27.2. - 5.3.2023
Velikonoční 6.4.2023
Hlavní 1.7. - 31.8.2023

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

logo-doucovani-2022-m

 

logo-web-male-2019

 

 grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fondsidus

 

 op-vk-plakat

Přihlášení