Oslavy 100. výročí republiky
Oslavy 100. výročí republiky

Také naši žáci i zaměstnanci školy si dne 26.10 předčasně připomněli 100. výročí existence samostatné Československé republiky. Žáci měli za úkol obléknout se do barev trikolóry a někteří to vzali opravdu poctivě a vybavili se českými dresy, přinesli si vlaječky nebo se našli i tací, kteří měli na tváří namalovanou naši vlajku. Po ránu je v šatně čekalo překvapení a každý ze žáků obdržel od vyučujících odznak s trikolórou. Všichni ho nosili viditelně na svých tričkách během celého školního dne. Žáci si v některých předmětech připomínali důležité momenty, které se odehrály, ale mluvilo se také o významných osobnostech nebo vynálezech, bez kterých si dnes náš svět jen těžko dovedeme představit. Společně jsme se během týdne seznámili i s novou písní, která vznikla právě k tomuto stoletému výročí a byla vytvořena ve spolupráci s předními českými interprety. Připomněli jsme si všechny důležité momenty tohoto společného století a jsme rádi, že máme být na co hrdí.


Móda budoucnosti
Móda budoucnosti

Dnešní hodinu výtvarné výchovy strávila třetí třída výrobou výtvorů na celoškolní projekt s názvem „Všechno je ve hvězdách - móda budoucnosti“. Děti si přinesly z domu spousty pomůcek, zdobení, třpytek, lepítek a alobal. Je mi jasné, že za to patří velký dík právě vám - rodičům. Děti si tvoření velmi užily, a přestože všichni víme, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, každý při výrobě doufal, že zrovna ten jeho výtvor bude vybrán jako nejpovedenější. Děti pracovaly ve dvojicích i trojicích, domlouvaly se, spolupracovaly, občas i trochu hašteřily, přesto byla většina výtvorů velmi povedená. Tak už nám jen držte pěsti!


Sportovní den
Sportovní den

Dne 19. října se uskutečnil sportovní den pro žáky druhého stupně. Pro děti byla připravena trasa o celkové délce 8,5 km v okolí Voděrad, na které bylo šest stanovišť, a plnily se úkoly. Za každý splněný úkol bylo možné získat maximálně 10 bodů a ty se pak odečítaly od konečného času. Trasa byla vyznačena červenými fáborky. Startovalo a končilo se na fotbalovém hřišti. Žáci byli rozděleni do skupinek po třech až čtyřech žácích ve dvou kategoriích: 6. a 7. třída, 8. a 9. třída. Na trase si všichni aktéři vyzkoušeli práci s buzolou, hod na terč, hod na cíl, odhad vzdálenosti, poznávání rostlin a stromů a manipulaci s hasící technikou. Pro první tři nejrychlejší skupiny byly připraveny odměny v podobě poukázek. Někteří trochu zabloudili, ale nakonec všichni zdárně dorazili do cíle. Všem žákům patří pochvala za přístup a také poděkování, že závod dokončili a maximálně se snažili. V neposlední řadě patří poděkování i hasičům z Nové Vsi za pomoc při organizaci a zapůjčení hasící techniky.


Okresní finále ve stolním tenisu
Okresní finále ve stolním tenisu

Jako každoročně, tak i letos jsme pořádali okresní finále škol ve stolním tenisu. Do naší útulné sportovní haly se sjelo celkem 21 týmů od žáků 6. ročníku až po maturující studenty středních škol. Mnozí z hráčů hrají závodně, dokonce zde hráli i 2 mládežničtí reprezentanti (Sivák a Šichanová). Možná i proto se naši žáci výrazněji neprosadili, nikdo z nich totiž stolní tenis již závodně nehraje. V kategorii nejmenších naše děvčata obsadila medailové místo a to 3. ve složení Janků, Jarkovská. Chlapci ve stejné kategorii skončili těsně na 4. místě, stejně tak družstvo chlapců mezi staršími žáky. Jenom vítězové postupují do krajského kola. Škoda, že naši žáci více nevyužívají pingpongového stolu na chodbě, aby se zlepšovali. Snad v příštím roce budou výsledky o trochu lepší.


Hokejbal ve 3. třídě
Hokejbal ve 3. třídě

V rámci tělesné výchovy si žáci třetího ročníku vyzkoušeli, jaké je to hrát hokejbal s hokejkami a míčky k tomu určenými. Hokejbalový tým HBC Rangers Opočno, který akci zaštiťoval, zajistil vybavení pro tuto akci. V první části hodiny jsme si řekli, co vlastně hokejbal je, v kolika hráčích se běžně hraje, a pověděli jsme si základní pravidla, abychom je při samotné hře dodržovali. Ve druhé části hodiny přišlo na samotnou hru, žáci se rozdělili do čtyř družstev a zahráli si menší miniturnaj každý s každým (každé družstvo odehrálo 3 zápasy). Na závěr hodiny se uskutečnilo krátké zhodnocení a všichni se shodli na stejném názoru, že se jim hra líbila a určitě by si zahráli při další příležitosti. HBC Rangers Opočno patří velké poděkování a budeme se těšit na další sportovní akci.


Projektový den O lese
Projektový den O lese

Prosluněný říjnový den si žáci 2. stupně voděradské školy užili v blízkých lesích. Přijeli mezi nás pracovníci Lesů ČR z Rychnova nad Kněžno – ing. Petr Ježek, ing. Jiří Beran, ing. Michael Hála a ing. Jan Jílek. Děti společně se svými učiteli procházely čtyřmi zastaveními, kde se dozvěděly mnoho užitečného a poutavého ze života lesa. Jaké stromy zde rostou, jaká zvířata zde žijí. Zajímavé byly určitě informace, které se týkaly toho, co asi lesníky v současnosti bolí nejvíce – a to je kůrovec. Na jednom stanovišti si sami žáci vyzkoušeli práci s pilou. Zjistili jsme, že máme žáky velice zručné, ale i ty, kterým tato činnost dala pěkně zabrat. Stejně jako zatloukání hřebíků. Nechyběly zajímavosti z myslivosti. Žáci si mohli prohlédnout celou řadu mysliveckých trofejí. A co bylo důležité, nebyli jen pasivními pozorovateli – vše si mohli sami důkladně prohlédnout, vyzkoušet a doslova osahat. V případě ukázky loveckých zbraní to bylo obzvlášť zajímavé a lákavé, protože si děti mohly střelbu vyzkoušet. Nechyběly ani soutěže, poznávačky, hádanky, hry a ani poslušný lovecký pes, o jehož výcviku jeho majitel vyprávěl. Prožili jsme krásné dopoledne a myslíme si, že až děti naší školy půjdou příště do lesa, budou jeho krásu vnímat všemi svými smysly. O to se pracovníci Lesů ČR snažili a povedlo se jim to na výbornou, za což jim patří dík.


Přespolní běh v Solnici
Přespolní běh v Solnici

V úterý 2. října 2018 se uskutečnila okresní soutěž v přespolním běhu v Solnici. Naši žáci reprezentovali školu v kategoriích 6. – 7. třída (III. kat) a 8. – 9. třída (IV. kat) – chlapci i děvčata. Trasy směřovaly kolem Solnického hřiště a okolí v délce 1,8 km a 3 km. Školu reprezentovalo celkem 18 žáků. V každé kategorii startovalo max. 6 běžců nebo běžkyň a do konečného pořadí se počítaly čtyři nejlepší časy. V každé kategorii startovalo vždy přes 50 závodníků. Nejúspěšnější z chlapců byli Lukáš Dobýval, který obsadil celkové 22. místo a Martin Červinka, který skončil na místě 25. Z děvčat doběhly nejlépe Silva Zálišová na 26. místě a Veronika Forejtková na místě 28. Pochvalu zaslouží všichni, že úspěšně doběhli až do cíle a závod nevzdali. Všem patří poděkování za vzornou reprezentaci školy a budeme se těšit na další sportovní akce a úspěchy.


Dopravní výchova pro 1. a 2. ročník
Dopravní výchova pro 1. a 2. ročník

Ve čtvrtek 27.9.2018 vyrazil 1. a 2. ročník v rámci dopravní výchovy do Rychnova nad Kněžnou na dopravní hřiště. Tradičně jsme se rozdělili na dvě skupiny. S koly a koloběžkami začal 2. ročník, který si po chvíli trénování dodržování silničních pravidel, významu značek i semaforů vysloužil pochvalu od pána řídícího dopravu. V učebně autoškoly Podorlicko si mezitím prvňáčci - upřímně - ne zrovna zábavnou formou, zopakovali dopravní značky a na obrázcích vysvětlili dopravní situace v silničním provozu, které mohou nastat. Po svačině se třídy vystřídaly a i menší děti si vyzkoušely jízdu po dopravním hřišti a dodržování aspoň základních pravidel.


Don Quijote a ti druzí
Don Quijote a ti druzí

Ve čtvrtek 20. 9. opět navštívila naši školu dvojice herců z královéhradeckého Divadélka pro školy, pro žáky 2. stupně tentokrát připravili seznámení se španělskou renesancí. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o životě dramatika Lope de Vegy či prozaika Miguela Cervantese y Saavedry, ale hlavně jsme mohli nahlédnout do jejich děl a seznámit se s literárními postavami, kterými tito autoři obohatili světovou literaturu. S humorem a nadsázkou před námi doslova oživl don Quijote de la Mancha a jeho sluha Sancho Panza. Pod vlivem četby rytířských románů se vydal do světa, aby překonával překážky, a získal tak srdce krásné Dulciney. Ve skutečnosti ale bojoval místo obrů s větrnými mlýny a na rytíře ho pasoval hospodský. Umírá vyčerpaný, ale snad šťastný. A co říci závěrem? Pobavili jsme se, nasmáli, někteří z nás si i zahráli a něco zajímavého jsme se rovněž dozvěděli. Těšíme se opět na setkání v příštím roce.


Divadlo Ezopovy bajky
Divadlo Ezopovy bajky

Ve čtvrtek 20. září přijelo do školy dětmi velmi oblíbené – Divadélko pro školy. Žáci 1. stupně se hned na 1. vyučovací hodinu přesunuli do tělocvičny, kde na ně již čekalo připravené hlediště. Všechny děti se pohodlně usadily a divadlo mohlo začít. Žáci shlédli zábavné představení s názvem Bajky pana Ezopa aneb dávná moudra věčně platná. Po celou dobu je provázel herec v roli Ezopa, který dětem zábavnou formou představil 4 bajky, ze kterých vzešlo vždy nějaké ponaučení. Viděli jsme příběh o chytré lišce, která svými lichotkami obalamutila vránu; o namyšleném zajíci, jehož v závodu porazila pomalá želva; o chrobákovi, který přemohl pyšného orla; a jako poslední jsme shlédli příběh dvou kupců, kteří si během jejich hádky o stín osla ani nevšimli, že jim osel utekl. Divadlo bylo velmi vydařené a všichni jsme se hodně nasmáli. Na závěr jsme si ještě společně zazpívali písničku a následoval již zasloužený potlesk dvěma talentovaným hercům.


Dopravní výchova ve 3. - 5. ročníku
Dopravní výchova ve 3. - 5. ročníku

V úterý 11.9. všichni žáci z 3. až 5. ročníku odjeli do areálu autoškoly „Podorlicko“ v Rychnově  nad  Kněžnou, kde si připomněli teoretickou část dopravní výchovy, kterou probírali ve škole a prakticky si vše mohli vyzkoušet na přilehlém dopravním hřišti. Žáci 4. a 5. ročníku po jízdách odešli do učebny, kde byl pro ně připraven zkušební test. Protože většina žáků test zvládla, mohou se těšit na průkazy pro cyklisty, které jim budou vystaveny. Mladší žáci 3. ročníku si také vyzkoušeli, jaké to je se pohybovat na silnici, ať už na kole nebo jako chodec. Na průkaz cyklisty si budou muset počkat až do 4. ročníku a úspěšně složit zkoušky. Ti, kteří letos neuspěli, mají možnost si to s nimi opravit. Všichni svoji úlohu brali velice vážně a snažili se dodržovat dopravní předpisy, o kterých se učili. Celá akce se vydařila a byla velmi prospěšná pro bezpečnost dětí na silnici.


V úterý 11.9. všichni žáci z 3. až 5. ročníku odjeli do areálu autoškoly „Podorlicko“ v Rychnově  nad  Kněžnou, kde si připomněli teoretickou část dopravní výchovy, kterou probírali ve škole a prakticky si vše mohli vyzkoušet na přilehlém dopravním hřišti. Žáci 4. a 5. ročníku po jízdách odešli do učebny, kde byl pro ně připraven zkušební test. Protože většina žáků test zvládla, mohou se těšit na průkazy pro cyklisty, které jim budou vystaveny. Mladší žáci 3. ročníku si také vyzkoušeli, jaké to je se pohybovat na silnici, ať už na kole nebo jako chodec. Na průkaz cyklisty si budou muset počkat až do 4. ročníku a úspěšně složit zkoušky. Ti, kteří letos neuspěli, mají možnost si to s nimi opravit. Všichni svoji úlohu brali velice vážně a snažili se dodržovat dopravní předpisy, o kterých se učili. Celá akce se vydařila a byla velmi prospěšná pro bezpečnost dětí na silnici.

2. stupeň v Klicperově divadle
2. stupeň v Klicperově divadle

Prázdniny jsou nenávratně za námi a nový školní rok před námi. A hned první školní týden si žáci 2. stupně zpříjemnili, doufám, návštěvou královéhradeckého Klicperova divadla. Již v loňském školním roce jsme plánovali vidět hru Čtyřlístek, ale bohužel z důvodu velkého zájmu o tuto hru se nám nepodařilo zajistit vstupenky. Tentokrát to vyšlo a v pátek 7. září jsme po první vyučovací hodině vyrazili do Hradce Králové. Autobus přijel včas, takže ještě před začátkem představení jsme si dali asi půlhodinový rozchod, koupili něco dobrého na zoubek, prohlédli hradecké starobylé náměstí a v 10.00 zasedli do měkkých sedadel divadla. Čekalo nás setkání se známou čtveřicí komiksových přátel ze Třeskoprsk – Fifinkou, Bobíkem, Myšpulínem a Pinďou. Společně s nimi jsme vyrazili na jednodenní dobrodružství, ve kterém známá čtveřice potkala nové lidi, poznala nové prostředí, a v závěru dne se ocitla dokonce i v ohrožení života. Vše ale dobře dopadlo, velice jsme se pobavili, zasmáli, zazpívali a my dospělí i zavzpomínali s nostalgií na naše dětství, vždyť časopis Čtyřlístek začal vycházet již v roce 1969.


První školní den
První školní den

Prázdniny utekly jako voda. Je 3. září 2018. Pro naše nové žáčky je to velmi slavnostní a významný den. Začíná jim nová etapa života - jsou z nich školáci. Do školních lavic letos usedlo 13 dívek a 5 chlapců tedy celkem 18 prvňáčků. Po úvodních slovech třídní učitelky Lenky Nedvídkové přivítali všechny přítomné také pan ředitel Jiří Kalousek, voděradský pan starosta Michal Hejna, starostka obce Trnov paní Libuše Brandejsová a vychovatelky školní družiny Kateřina Mrázková a Kateřina Rubáková. Rodičům přejeme spoustu trpělivosti a pochopení a žáčkům, aby se jim u nás líbilo a do školy chodili rádi. Společnými silami to jistě všechno zvládneme.


Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin

Podzimní 27.10. a 29.10.2021
Vánoční 23.12.2021 - 2.1.2022
Pololetní 4.2.2022
Jarní  21.2. - 27.2.2022
Velikonoční 14.4.2022
Hlavní 1.7. - 31.8.2022

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

logo-web-male-2019

 

 grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fondsidus

 

 op-vk-plakat

Přihlášení