Sportovní den na 2. stupni
Sportovní den na 2. stupni

Sportovní den žáků 2. stupně se velmi vydařil. Krásné počasí, natěšení žáci, připravená tělocvična i stanoviště na hřišti, 14 různých disciplín k vyzkoušení. To vše absolvovali naši žáci v úterní den. Nejdříve v tělocvičně po stanovištích soutěžili ve dvojicích v těchto disciplínách:
Trojskok sounož: nejlepší dvojice Gabriško - Hroch, Šimůnková - Janská, Šubr-Cigánek a Malenovská - Helanová
Sedy-lehy po dobu 1 minuty: nejlepší dvojice Hroch - Gabriško, Červinka - Šimůnek, Janků - Jarkovská
Střelba hodů na koš, 10 pokusů: ¨nejlepší dvojice Hroch - Gabriško, Sivák - Zákravský, Janská - Šimůnková, Helanová - Malenovská

Přeskoky švihadla po dobu 1 minuty: Šimůnková - Janská, Jarkovská - Janků, Culková - Yaghobová
Šplh na tyči 3,5 m: Hroch - Gabriško, Hron - Bradáč, Janská - Šimůnková
Hra čtyřher – badminton a hra čtyřher stolní tenis
Druhá část po svačině se odehrávala na fotbalovém hřišti a jeho okolí. I zde bylo připraveno 7 stanovišť. Žáci si vyzkoušeli jízdu zručnosti na kole, střelbu ze vzduchovky na špalíky, překonávání překážky po vodorovném laně, hasičskou překážkovou dráhu, hod míčkem na cíl, házení létajícím talířem do dálky a požární útok přímo z hasičského vozu. Některé disciplíny byly i časově hodnoceny. K překvapení docházelo u jízdy zručnosti a u práce s hadicemi, kde někteří působili, jako by to dělali poprvé.
Střelba ze vzduchovky, dvojice- 2x 10 ran
Bidlo - Panenka, Šimůnková - Janská, Červinka - Šimůnek
Hod míčkem na cíl, celkem 24 pokusů
Kubátová - Fendrštátová, Šubr - Cigánek, Rouhová - Forejtková
Jízda zručnosti na čas, jednotlivci
Ti, kteří se dostali časem pod 40 sekund: Janků, Gabriško, Hroch, Němeček, Panenka, Sivák, Helanová  A., Červinka, Jarkovská, Culková, Janská
Překážková dráha
Hroch - Gabriško, Jarkovská-Janků, Janská - Šimůnková
Hasičský útok   
4 trojice se dostaly časem pod 1 minutu: Cigánek – Šubr - Gabriško, Janská - Šimůnková - Červinka, Chaloupková - Škaldová - Yaghobová, Culková – Zelinka -Pinkas

Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin

Podzimní 26.10. a 27.10.2022
Vánoční 23.12.2022 - 2.1.2023
Pololetní 3.2.2023
Jarní  27.2. - 5.3.2023
Velikonoční 6.4.2023
Hlavní 1.7. - 31.8.2023

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

logo-doucovani-2022-m

 

logo-web-male-2019

 

 grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fondsidus

 

 op-vk-plakat

Přihlášení