Závěrečné loučení
Závěrečné loučení

Závěr letošního školního roku opět proběhl v duchu posledních let. Po dopoledním vyhodnocení celoroční práce a ocenění nejlepších žáků, čekalo deváťáky ještě jedno loučení. V podvečer se setkali v prostorách Obecního úřadu ve Voděradech s rodiči, třídní učitelkou paní Kamilou Effenberkovou, panem starostou Michalem Hejnou a vedením školy. Shromáždění zahájil ředitel školy, poté následoval projev paní učitelky Effenberkové, který výstižnou charakteristikou deváťáků přítomné místy dojímal, místy rozesmál. Po slovech pana starosty, ve kterých popřál žákům mnoho úspěchů v budoucím životě, následovalo předání dárků a květin. Poté vystoupili sami žáci se svým pohledem na léta strávená ve škole, který doplnili krátkým filmem, ve kterém zavzpomínali na uplynulé roky. Takže naposledy - přejeme vám „deváťáci“ jen to nejlepší do dalšího života a občas se přijďte pochlubit, jak se vám daří! -Kal-

Závěrečné hodnocení školního roku
Závěrečné hodnocení školního roku

Čtvrteční dopoledne bylo ve voděradské škole slavnostní. Žáci celé školy se společně se svými učiteli sešli ve školní jídelně, aby uzavřeli právě končící školní rok. Pan ředitel ve svém projevu seznámil všechny přítomné se zajímavými údaji o tomto školním roce a s vyhlídkami na rok následující. Následovalo oceňování nejlepších žáků jednotlivých tříd. Ti postupně předstupovali před pana ředitele, aby z jeho rukou obdrželi gratulaci a drobné dárky. Oceněni byli rovněž žáci za úspěšnou reprezentaci naší školy ve sportovních soutěžích a olympiádách. Pan ředitel se v závěru svého vystoupení rozloučil s paní učitelkou Zuzanou Novákovou, která naši školu opouští, poděkoval všem zaměstnancům školy za odvedenou práci a popřál příjemné prožití letních prázdnin. Slavnostní dopoledne pokračovalo loučením deváťáků, kteří si připravili proslov a video prezentaci, ve které zavzpomínali na devět let strávených ve voděradské škole. Učitelům předali deváťáci jako poděkování rudé růže a předškolákům, budoucím prvňáčkům, symbolickou štafetu v podobě velkého klíče. Ti jim na oplátku vyrobili sovu jako symbol moudrosti. Slavnost skončila a s ní i školní rok 2014 – 15. Věříme, že to byl rok úspěšný. KRÁSNÉ PRÁZDNINY! -Li-

Sportovní den na 1. stupni
Sportovní den na 1. stupni

V úterý nám počasí pro uskutečnění sportovního dne nepřálo, ale středa 24.6. k nám už byla milosrdnější. Protože ale i tak bylo všude mokro a v samotném středu obce probíhají rozsáhlé stavební práce, museli jsme zaimprovizovat a postřehový závod s poschovávanými obrázky jsme vedli vedlejšími cestami po vesnici. Děti celý den soutěžily ve dvou až tří členných družstvech. Kdo odběhl závod, přesunul se k další disciplíně- luštění zašifrované zprávy v morseově abecedě - též na čas. Ta zněla: „Ve zdravém těle, zdravý duch“. Zima nás na další, třetí a poslední úkol- zdravovědu- zahnala do tříd. Tam si družstva losovala typ zranění a musela ho správně a v daném časovém limitu splnit. Ze všech třech disciplín si za své výkony spolusoutěžící vysloužili určitý počet bodů a po jejich sečtení byla první tři vítězná družstva jasná.
1. místo - Hron P., Bidlo M., Rohlena L.
2. místo - Toman M., Jelen T., Holoubková N.
3. místo - Rouhová A., Forejtková V., Fabiánován V.
Protože ale staré známé rčení praví, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, dostali i všichni ostatní malou sladkou odměnu. -Ned-

Sportovní den na 2. stupni
Sportovní den na 2. stupni

Ve středu poslední týden před vydáním vysvědčení se sešli učitelé s žáky, aby si hlavně zasportovali. Před svačinou jsme všichni ctili heslo: "Kdo si hraje, nezlobí" a podle zájmu zasedli k stolním hrám jako šachy; dáma; člověče, nezlob se; aktivity, carcassonne a další. Po svačině na žáky a učitele čekal na improvizovaném hřišti baseball nejprve ve 3 družstvech, každý s každým. Zvítězilo družstvo Daniela Tomana. Potom si zařádili učitelé proti žákům opět v baseballu. Počasí začalo postupně kazit, tak p. uč. Kovaříček sestavil dráhu z překážek, které využívají požárníci k tréninku. Zájemcům jsme měřili čas na vzájemné porovnávání. Nakonec nás malý deštíček vyhnal na zasloužený oběd. Děkujeme všem za přípravu a hlavně zapojení do hry. -Str-

Sedmička na Bílé věži
Sedmička na Bílé věži

Úterý 23. 6. si sedmáci zkrátili čekání na vysvědčení a vyrazili linkovým autobusem z Opočna do našeho krajského města za poznáním. První zastávkou bylo královéhradecké vlakové nádraží, kde stojí na odstavné koleji unikátní podívaná – Legiovlak – replika legionářského vlaku z doby 1. světové války. Žáci mohli nahlédnout do všech jedenácti vagónů a vidět, v jakých podmínkách žili českoslovenští legionáři v Rusku. Součástí Legiovlaku je například vagón zdravotní, poštovní, štábní či ubytovací. Po prohlídce vlaku se třída přesunula pěšky na staré náměstí, aby doslova vyšplhala až na vrchol nově zrekonstruované Bílé věže. Odměnou za 226 zdolaných schodů jim byl nádherný výhled z ochozu věže na všechny světové strany. V Bílé věži, postavené v 16. století, mohli žáci vidět zvon Augustin, třetí největší zvon v ČR, a především skleněnou maketu samotné Bílé věže. A už také vědí, proč se této dominantě Hradce Králové říká „bílá“ věž. Název dostala podle zářivé barvy hořického pískovce, ze kterého je postavena. Po skončení prohlídky bylo nutné doplnit energii v místech rychlého občerstvení a pak už návrat autobusem zpět do Opočna. -Li-

Divadlo v Pardubicích
Divadlo v Pardubicích

V pátek 19. 6. druhý stupeň navštívil naše oblíbené divadlo v Pardubicích. Dnes jsme byli na představení jménem „Výtečníci“. Toto divadlo hráli studenti, kteří by se chtěli stát herci a jednou možná hrát. Myslím, že se jim to moc povedlo. Celé představení byl vlastně muzikál se zdařilými pěveckými a tanečními výkony. Celý příběh se odehrával ve školních lavicích od začátku až do konce školního roku. Konec se nám líbil nejvíc – pravda dnešních dnů - už bude brzo konec, budou prázdniny a pak zase začátek, pro někoho i něčeho nového…… Představení se všem moc líbilo. Těšíme se, že budeme toto divadlo navštěvovat i nadále. (Zuzka Matonohová, 8. roč.)

OD5K10
OD5K10

Ve středu 17. 6. nás jako každým rokem navštívili J. Vrba a L. Džobák z centra pro děti a mládež s názvem OD5K10. Každá třída měla svůj program. Rozhodně se hodně žáků naučilo něco nového, něco, co budou v životě potřebovat – jak se chovat k ostatním, uvědomit si např. co ostatním vadí, čím můžeme ostatním ubližovat, čím naopak udělat radost atd. Toto centrum pomáhá ostatním lidem s problémy, např. když je něco trápí doma, nebo ve škole, starší když mají starosti s prací. Dále nabízí i různé aktivity - fotbal, výjezdy, doučování a hru na kytaru. To nejhlavnější je podle mě – naučit se ke všemu v životě „férově“ přistupovat. Tyto přenášky mám strašně ráda, tak doufám, že k nám budou jezdit i nadále. Nejhorší ale je, že jsme stydliví, tak moc nemluvíme. Ale přesto se tato všem moc líbila. (Zuzka Matonohová, 8. ročník)

Poslední angličtina
Poslední angličtina

Ve čtvrtek 18.6. měli žáci druhého stupně jedinečnou možnost prožít angličtinu „na vlastní jazyk“. Steve totiž přinesl na ochutnávku potraviny, bez kterých nemůže anglická snídaně a kultura existovat. Jak jednotlivá jídla – Weetbix, Marmite, Blackcurrant jam, Cheese&jam toast, Golden syrup, Peanutbutter on toast, Pigs in blanket nebo anglický černý čaj s mlékem chutnala si můžete prohlédnout na fotkách. -Nov-

První stupeň na výletě
První stupeň na výletě

Na závěr letošního školního roku se vydali žáci I. stupně na výlet do Kutné Hory. Ač počasí po ránu nevypadalo moc přívětivě, všichni se těšili na návštěvu Vlašského dvora a chrámu Sv. Barbory. Samozřejmostí byla i prohlídka tak krásného historického města. V odpoledních hodinách jsme přejeli do Poděbrad, kde jsme v lázeňském parku strávili asi hodinu, děti se vydováděly v proudící vodě umělého potoka a vůbec jim nevadilo, že voda byla docela studená. Nezapomněli jsme ani na sochu Krále Jiřího z Poděbrad, ale to už se blížil poslední, ale pro děti nejzajímavější, zážitek celého dne. Za poděbradským zámkem jsme v přístavišti nastoupili na loď a pluli jsme k soutoku Labe s Cidlinou. Nejprve jsme však museli proplout plavební komorou, což bylo pro nás všechny nové a velmi zajímavé. Asi po půl hodině cesty jsme vystoupili v dalším přístavu, kde na nás čekal autobus. Protože jsme si užívali každou chvilku, museli jsme nakonec plánovanou zastávku v Libici nad Cidlinou oželet. Příjezd domů by se opozdil a rodiče by tak museli na své děti dlouho čekat. Všem se nám výlet líbil, pěkně jsme si ho užili, nezmokli jsme a ve zdraví se vrátili domů. -Urb-

Výlet do Tater
Výlet do Tater

Po nadšení z minulého školního výletu na Malou Fatru se rozhodli deváťáci opět pro Slovensko, tentokrát pro Tatry. Spojili jsme se s 8. ročníkem a naši skupinu doplnili mimo třídních učitelů další osvědčení členové výpravy, p. Kovaříček, záchranář Jenda Otčenášek a další vojenická posila - Tomáš Mucha s Miluškou. Vyrazili jsme v úterý 9. června večer vlakem z Týniště přes Hradec Králové na noční rychlík do Pardubic. I přesto, že většina dětí měla zásob jídla tak na týden, nemohly si nechat ujít tradiční McDonald a rychle se do zásobit. Před půlnocí jsme nastoupili do vlaku a přes Ostravu se vydali směr Slovensko - Poprad. Děti se rozdělily nerovnoměrně do 2 kupé, kde využily lůžkovou úpravu a snažily se najít si trochu pohodlnou polohu alespoň na odpočinek, když ne na spaní. Většina zabrala alespoň na chvíli, ale někteří nabití energií

Číst dál...

Sjíždění řeky Jizery na raftech
Sjíždění řeky Jizery na raftech

Třídní výlet 6.tř. - část I. - 9.6. 2015

V úterý večer jsme se sešli u Petry Jarkovské v Přepychách. Opékali jsme buřty. Měli jsme výborný čerstvý chléb od paní Tošovské a kofolu od paní Malenovské. Po jídle jsme hráli fotbal – celkový výsledek 11:10 (David, Přemek x proti všem) Nejvíce okopaná byla Anička. Adéla dala nejvíc gólů z druhého družstva. Na závěr jsme si zahráli „schovku“. Nejlépe se schovával David – do sudu, pod plachtu a za kolečko. „Deset dvacet paní učitelka v křoví“ a vylezl Tomáš!

Číst dál...

Výlet 7. ročníku
Výlet 7. ročníku

Ve čtvrtek 11. 6. vyrazili sedmáci na svůj dvoudenní výlet na Broumovsko. Zahájili jsme ho exkurzí v pivovaru Broumov-Olivětín, kam jsme dorazili vlakem už krátce před desátou dopolední. Pak následoval pěší přesun do broumovského kláštera, kde jsme si se zájmem prohlédli mumie – těla vážených vambereckých měšťanů, která jsou ve sklepení kláštera uložena již od 90. let. Netradičním zážitkem se pro nás stal poslech kostelních varhan, na které si zahrála naše spolužačka Bětka. Na náměstí pak na nás čekal vědomostní kvíz, který si pro nás připravila naše třídní učitelka. A pak už chvíle relaxace v místním parku Alejka. Svaly si trochu odpočinuly a připravily se na odpoledne, neboť to jsme strávili na umělé horolezecké stěně. Někdo lezl jako pavouk, lehce a rychle, někdo trochu pomaleji a těžkopádněji, ale šlo hlavně o to

Číst dál...

Den záchraných a bezpečnostních složek
Den záchraných a bezpečnostních složek

V červnu se žáci z 1. stupně a s nimi někteří starší spolužáci zúčastnili Dne bezpečnostních a záchranných složek v Dobrušce. Tato akce, která se letos konala již poosmé, přilákala mnoho zájemců všech věkových kategorií. Každý si totiž přišel na své. Letos byly k vidění ukázky z činnosti Policie ČR, ukázka požárního útoku nejmladších hasičů, exhibiční vystoupení se zbraněmi jednotky čestné stráže armády ČR Posádkového velitelství Praha, zajímavá byla také hasičská, vojenská technika a mnoho dalšího. Asi nejvíce zaujala ukázka zásahu proti ozbrojené osobě s rukojmím. Na policisty v uniformách, kteří se slaňovali z budovy dobrušského úřadu, se děti dívaly s údivem. A naše malé slečny – ty technika tolik nebrala, tak proč si nenechat namalovat na tvář pěkný obrázek? Hlavně, že byli všichni spokojení. -Jar-

Masty 4. třída
Masty 4. třída

„Když se podaří, co se dařit má, tak je zkrátka krásně na světě…“ A nám, 4. ročníku, je po dvou úžasně strávených dní na kole a po najetých úctyhodných 40 km také krásně. V neděli 14.6. jsme vyrazili poznávat krásy blízkého okolí. Cestou přes Černíkovice, Solnici, Ještětice jsme dorazili k vytyčenému cíli - do Mastů s malou zastávkou u tamního vodopádu, kde na nás číhal vodník s úkoly pro zpestření. Kouzelné zákoutí Zlatého potoka u farní chalupy nám poskytlo spoustu zábavy i místo na přespání. Druhý den v pondělí 15.6. byl hlavní náplní Židovský hřbitov v Podbřezí. Pak už jsme přes Ostrov udržovali směr Voděrady. Příjemnou společnost nám dělali někteří rodiče, p.uč. Kovaříček a p.uč. Nováková, za což jim moc děkujeme. Obrovské dík si zaslouží i maminky, které pro nás napekly samé dobroty a nebo jinak vypomohly. Všem jsme ale vděční za podporu při uskutečnění této akce, neboť bez ní bychom nyní nebyli plní dojmů, zážitků a zase o kousek lepší parta, než jsme byli do teď! -Ned-

Soustředění v Krkonoších
Soustředění v Krkonoších

Na závěr 2. ročníku fyzikálního kroužku, který organizovala Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška v rámci projektu EU, proběhlo třídenní soustředění v Malé Úpě s ubytováním v hotelu Javor. Cestou na místo si účastníci prohlédli vojenskou pevnost Stachelberg u Trutnova a vystoupili na rozhlednu s výhledem do širokého okolí. Navečer se všichni ubytovali v hotelu a po večeři se vydali na vycházku po Malé Úpě. Druhý den dopoledne na účastníky čekal turistický výšlap k Pomezním boudám a odpoledne proběhla pro žáky prezentace různých fyzikálních pokusů, především z oblasti optiky a chemických reakcí s tekutým dusíkem. Na závěr si mohli žáci vyrobit papírovou raketu a někteří připravili ze smetany a tekutého dusíku zmrzlinu pro občerstvení všech. Ve volných chvílích všichni využívali zařízení hotelu k zábavě. Poslední den ještě všichni došli na Lysičinskou boudu a zpět. Po obědě se rozloučili a odjeli domů. S dobrými pocity, novými zážitky a poznatky se tak všichni rozloučili s fyzikálním kroužkem, který letos končí. -Urb-

Exkurze do místní firmy
Exkurze do místní firmy

Svět práce je předmět, kde se děti připravují na volbu povolání. Seznamují se s tím, jaká je možnost výběru střední školy, jak začít podnikat, jaké povinnosti čekají na každého podnikatele, jaké jsou druhy povolání, co je nezaměstnanost atd. Důležité jsou také otázky týkající se finanční gramotnosti. V rámci tohoto předmětu navštěvujeme malé i větší podniky v našem regionu, ale také v naší obci. V úterý 2. 6. jsme se šli seznámit s místní firmou Autoelektrika Holoubek. Již sám název naznačuje, čím se pan Libor Holoubek se svým otcem zabývají. Dětem předvedli zařízení např. na plnění klimatizací, na provádění geometrie automobilů, nebo dobíjení autobaterií. Vše jim pěkně vysvětlili. Vyprávěli také o tom, jak začínali podnikat, jaké vzdělání k oboru potřebovali a v čem se musí neustále zdokonalovat. Snad se jim zadaří a v jejich firmě bude pokračovat syn pana Libora Adam, který nyní navštěvuje 8. ročník naší školy. Pan Holoubek se svým otcem nás vlídně přijali, věnovali nám svůj drahocenný volný čas (během exkurze museli řešit několik zákazníků) a děti si od nich odnesly ještě dárek v podobě malého občerstvení. Přejeme firmě úspěch a hodně spokojených zákazníků. -Jar-

Návštěva soudního přelíčení
Návštěva soudního přelíčení

Dne 25. 5. 2015 jsme se zúčastnili soudního procesu u Okresním soudu v Rychnově nad Kněžnou. I přes dlouhé čtení paragrafů a dalších věcí jsme  vydrželi v klidu sedět a pozorovat vyvíjející se soudní přelíčení. Obžalovaný Daniel V. byl odsouzen za krádež mobilního telefonu. Také bylo poznamenáno, že v předešlých letech byl již 6x soudně trestaný i za další krádeže. Po skončení jsme se mohli zeptat soudkyně Mgr. Ursové na to, co nás zajímalo. Po soudu přišla část, kterou jsme měli za vzorné chování slíbenou – rozchod a občerstvení. -Monika Burketová, 8. ročník-

Koncert ZUŠ Opočno
Koncert ZUŠ Opočno

Ve čtvrtek 21. května se konal v Kodymově domě v Opočně koncert hudebního oboru místní základní umělecké školy pro předškolní děti a žáky 1. - 3. tříd ZŠ. V hodinovém, nápady nabitém vystoupení se střídal tanec se sólovým zpěvem a hrou na hudební nástroje, učitelé vystupovali společně s dětmi. Mezi účinkujícími byli i žáci naší školy - Nikola Malenovská ze 3. tř. hrála na kytaru, Jakub Řízek ze 4. tř. na klarinet a Bety Yaghobová ze 7. tř. zazpívala píseň Láska je tu s nami. Zájemci z řad dětí, kteří by chtěli navštěvovat ZUŠ v Opočně, jsou zváni k talentovým zkouškám do hudebního, tanečního a výtvarného oboru 27. 5. 2015 od 13.30 h do 16.30 h. -Han-

Jágr in Voděrady
Jágr in Voděrady

Dnes byl pro žáky z Voděrad velký den! Přijel se za nimi podívat legendární Jaromír Jágr. Popovídal si s nimi o životě, láskách, oblíbeném pití, jídle, o zápasech v NHL i o denním režimu před zápasem s Finskem. Někteří se s ním mohli i vyfotit. Na jeho návštěvu budeme dlouho vzpomínat :-) -Nov-

Rekonstrukce školní družiny
Rekonstrukce školní družiny

V průběhu minulého měsíce jsme otevřeli zrekonstruované prostory školní družiny a učinili tak další krok k postupné proměně školy. Došlo ke kompletní výměně již velmi starého a opotřebovaného nábytku a osvětlení, zůstaly pouze dětské stolky a židličky, které jsme jen doplnili na potřebný počet. Současně jsme řešili i prostor před družinou tak, aby s ní vytvářel jednotný celek. Autorkou návrhu je paní Andrea Hrobařová (firma HA Design) a o realizaci se postarala firma Interiéry Fajfr. Náklady spojené s akcí byly pokryty z prostředků zřizovatele a výnosů vlastní hospodářské činnosti školy. Věříme, že se žákům dostalo důstojného a podnětného prostředí, kterého si budou vážit. -Kal-

Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin 2023/2024

Začátek 4. 9.
Podzimní 26. 10. a 27. 10.
Vánoční 23. 12. - 2. 1.
1. pololetí do 31. 1.
Pololetní 2. 2.
Jarní  4. 3. - 10. 3.
Velikonoční 28. 3.
Konec výuky 28. 6.
Hlavní 29. 6. - 1. 9.

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

logo-doucovani-2022-m

 

logo-web-male-2019

 

 grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fond-sidus-2023

 

 op-vk-plakat

Přihlášení