Rozloučení na obecním úřadě
Rozloučení na obecním úřadě

Závěr letošního školního roku proběhl v podobném duchu jako vloni. Po dopoledním odměnění nejlepších žáků školy čekalo žáky 9. ročníku ještě jedno shromáždění, a to v podvečer v prostorách Obecního úřadu ve Voděradech za přítomnosti rodičů, třídního učitele pana Josefa Kovaříčka, pana starosty Josefa Šmídy a vedení školy. Po zahájení shromáždění ředitelem školy následoval velmi působivý a originální projev pana Kovaříčka, při kterém se u přítomných střídal smích se slzami v očích. Po slovech pana starosty, ve kterých také popřál žákům mnoho úspěchů v budoucím životě, následovalo předání dárků a květin. Poté následovalo vystoupení žáků doplněné krátkým filmem, ve kterém se naši absolventi představili takřka od kolébky do současnosti. Při tom si rodiče a další rodinní příslušníci uvědomili, jak rychle čas letí…. Takže ještě jednou a naposledy - přejeme vám „deváťáci“ jen to nejlepší do dalšího života a občas se přijďte pochlubit, jak se vám daří! -Kal-

Poslední zvonění
Poslední zvonění

Nejtěžší chvíle pro končící 9. ročník vždy přicházejí koncem roku. Jsou to srdeční záležitosti, ukápne i lecjaká slzička. Nejinak tomu bylo dnes na naší škole, neboť současní deváťáci se loučili. Celkem netradičně si zvolili vodní tématiku pro svoje loučení. Zdůraznili tak svoji situaci, že se v tom malém rybníku voděradské školy topili, občas byli i pod vodou a my učitelé jsme je mnohokrát zachraňovali, možná jim dávali i „umělé dýchání“ v podobě různých pouček a rad. I pan třídní si připadal jako kapitán, který řídí svou loď, ale bez kormidla, jen tak tak se vyhýbající mnohým katastrofám. Vše se ale zdárně podařilo, dopluli až do zálivu (myšleno konec roku) a úspěšně zakotvili na nových školách. K tomu všemu jim všichni učitelé a zaměstnanci školy popřáli a uronili slzu s dovětkem: teď, když konečně dostali rozum, tak odcházejí! -Ko-

Slavnostní zakončení školního roku
Slavnostní zakončení školního roku

Závěr června je na naší škole ve znamení hodnocení celého školního roku, odměňování nejlepších žáků, všech, kteří se účastnili soutěží, nebo těch, kteří se podíleli na výzdobě školy a kulturních akcích. Tohoto slavnostního dopoledne se kromě učitelů, zaměstnanců a žáků školy zúčastnil pan starosta Josef Šmída a za školní radu paní Petra Helanová. Oceněných bylo mnoho, ale za všechny jmenujme Jana Bricha ze 7. třídy. Ten, po úspěšných okresních kolech biologické olympiády a poznávání živočichů a rostlin, úspěšně reprezentoval naši školu i v krajských kolech. A alespoň ještě jedno další jméno – Karolína Jelenová ze 7. třídy. Pro svůj přístup ke školní práci, činnost ve školním parlamentu a pro svoji milou a kamarádskou povahu, byla oceněna nejlepším žákem

Číst dál...

Sportovní den na kolech
Sportovní den na kolech

Tradičně konáme v posledním týdnu sportovní hrátky. Tentokrát jsme zvolili variantu kola. Trasu jsme pečlivě vybrali, sami si ji projeli a usoudili jsme, že varianta Třebechovice je vhodná. I děti se těšily, dokonce byly vybavené přilbami a dalšími drobnostmi. Pouze jim rodiče zapomněli přibalit trochu vůle a fyzičky. Již brzy po vyjetí se projevilo, kdo skutečně jezdí na kole a kdo jen bloumá po vesnici. Z Voděrad přes Novou Ves a Ježkovice to byla hračka, sjezd Křivinou taktéž, cesta lesem kolem kasáren bezproblémová, cyklostezka do Třebechovic již ukázala první náznaky problémů. Posilnění zmrzlinou, kolou a dalšími cukrovinkami jsme opět plni energie přes skanzen Krňovice mířili kolem Orlice do Albrechtic. Pro většinu to bylo zatím lehké, vždyť ujet 35 km z kopce nebo po

Číst dál...

Turistický výlet žáků z I. stupně
Turistický výlet žáků z I. stupně

V úterý dne 24.6.2014 se vydali žáci z I. stupně na turistický výlet do Opočna. Cestu tam šli pěšky po trase: Vojenice, přes les Karlov, až na silnici, která vede z Přepych do Trnova, po které došli do Zádolí, kde odbočili na polní cestu mezi Trnovem a Semechnicemi a pokračovali po ní až do Opočna. Trasa měřila asi 10 km. Po prohlídce Švamberku, Trčkova náměstí, nádvoří zámku a přilehlého parku, si na Kupkově náměstí zakoupili zmrzlinu. Cíl cesty byl naplněn a všichni se vraceli do Voděrad unaveni, ale spokojeni s prohlídkou města. Cesta zpět probíhala ve dvou skupinách: První jela autobusem do Houdkovic a zbytek cesty musela ujít pěšky. Druhá skupina mladších žáků jela autobusem přes Přepychy až do Voděrad. Ve školní jídelně se všichni sešli zároveň. Protože byli velice unaveni z náročného dne, oběd jim nadmíru chutnal. Budou se těšit na příští turistický výlet, ale to až za rok. -Urb-      

Pečeme Sacherův dort
Pečeme Sacherův dort

Děti na základní škole se učí od školního roku 2013 – 2014 povinně druhý cizí jazyk. Na naší škole je to němčina. První rok je složitý tím, že se žákům oba jazyky pěkně pletou dohromady. Další roky je to lepší, ale ne pro děti, které mají problémy i v češtině a docházejí na reedukace. Učíme se základy jazyka, reálie německy mluvících zemí – a sem patří i pokrmy, typické pro tyto země. V Rakousku je známá pochoutka Sacherův dort. A ten si děti při poslední hodině němčiny v letošním roce připravily. Jestli recept předají svým maminkám, bude to mít jeden háček, musí jim ho nejdříve z němčiny přeložit. -Jar-

Výlet na Ostaš - 7. ročník
Výlet na Ostaš - 7. ročník

Ve čtvrtek 12.6. vyrazilo 9 žáků s učitelem na dvoudenní školní výlet do chatové osady Ostaš linkovým autobusem do Police nad Metují. V Polici jsme navštívili muzeum Merkuru, informační centrum a Penny market, kde jsme nakoupili potraviny na večerní opékání a ranní snídani a pak jsme pokračovali do osady. Po celou dobu výletu jsme se drželi hesla "lépe pěšky než autobusem". V osadě jsme se naobědvali z vlastních zdrojů a po malém odpočinku se šli podívat na stolovou horu Ostaš a to konkrétně na Kočičí hrad, kde si někteří vyzkoušeli, jaké je lezení na skálu. Po návratu nás čekal táborák s opékáním vuřtů a také později sportovní a společenské hry venku i na chatě. Nečekaně jsme sehráli přátelské utkání s žákyněmi ZŠ Malé Svatoňovice v přehazované.

Číst dál...

Výlet na Fatru - 8. a 9. ročník
Výlet na Fatru - 8. a 9. ročník

Stalo se již nepsanou tradicí, že 9. ročník třídního učitele Kovaříčka absolvuje závěrečný školní výlet ve Vysokých Tatrách nebo na Malé Fatře. Nejinak tomu bylo i letos. Vzhledem k malému počtu žáků se spojila 8. a 9. třída. Tradičně silný podpůrný tým horských vůdců doplnila třídní učitelka 8. roč. Effenberková, dále byli součástí výpravy Jenda Otčenášek s panem Chaloupkou a Tomáš Mucha s přítelkyní Miluškou. Ve středu 11. června ve večerních hodinách jsme se sešli na nádraží v Týništi n.Orl. a přes Hradec Králové a Pardubice dorazili druhý den časně ráno do Žiliny. Autobusem jsme pokračovali do Terchové a později do Bieleho Potoka. Po ubytování v penzionu jsme téměř okamžitě vyráželi na celodenní túru. Nabrali jsme směr Vrátná dolina a novou

Číst dál...

Obraz042Vlakem cestujeme nejraději, a tak tomu bylo i tento čtvrtek. Cílem pro nás bylo město Dvůr Králové nad Labem se svým nejbližším okolím. S troškou štěstí ve Dvoře jsme se dostali včas ke spoji na Nemojov. Přehrada Les Království je opravdu jako z pohádky! A odtud jsme zamířili pěšky přes louky a pole cestami a pěšinkami do dalšího království – království zvířat. ZOO nás přivítala v plném slunci se všemi svými zvířaty, včetně safari autobusu. Při projížďce jsme si připadali docela jako v Africe. V pozdním odpoledni jsme zoo opouštěli celkem neradi, ale to už jsme se zase těšili na vlak. Díky neočekávaným zpožděním jsme si ho užili dostatečně. Návrat do Týniště n/O se tak malinko opozdil, ale nám to vůbec nevadilo. Rodiče na nás (rádi) počkali… výletníci: Eliška, Karolína, Jirka, Libor, Martin - s naší paní učitelkou

Stříbrná studánka
Stříbrná studánka

Čaruji, čaruji proutku milý, ať je v tobě hodně síly…Děti z 1. stupně nacvičily při hodinách dramatické výchovy pohádku Josefa Kožíška O stříbrné studánce. Příběh bratrů Jasoně a Květoně, kteří hledají divotvornou vodu pro svou nemocnou maminku, měl premiéru ve škole 11. června. Všech 25 „herců“ netrpělivě čekalo na své rodiče, kterým bylo první představení věnováno. Ještě celý příští týden budou děti hrát divadlo pro okolní školy a školky, tuto sobotu 14. června 2014 ve 14h pro veřejnost. Všichni jste srdečně zváni! -Han-

1. stupeň na výletě - Liberecko
1. stupeň na výletě - Liberecko

Školní výlet žáků z 1. stupně jsme letos naplánovali do Bozkovských jeskyň, ZOO Liberce a lanovkou na Ještěd ve čtvrtek 12.6.2014. Jak se ukázalo, byla to trefa do černého! Počasí jsme si nemohli lepší přát a program byl sice nabitý, ale časově dobře zvládnutý i přes ranní pozdní příjezd autobusu. Prožili jsme příjemný den plný nezapomenutelných zážitků a dojmů. Bozkovské jeskyně nás uchvátily svými podzemními krásami, ZOO Liberec zase exotickými zvířaty - bílými tygry a lachtany, které jsme třeba dosud v jiných zoologických zahradách neviděli a doslova třešničkou na dortu byla jízda lanovkou a sám monument Ještěd! S úžasem jsme se kochali nádherným dalekým výhledem. Cesta zpět nám při pohádkách p.uč.Urbanové a společném zpívání rychle utekla. Byl to prostě príma den! -Ned-

Den bezpečnostních a záchranných složek ...
Den bezpečnostních a záchranných složek v Dobrušce

Dne 6. června jsme se účastnili s II. stupněm naší školy "Dne bezpečnostních a záchranných složek IZS (Integrovaného záchranného systému)". Kromě policie, hasičů a záchranářů se na náměstí v Dobrušce od 9 hod představili svou výstavou i celní správa, armáda ČR a další, kteří nám ukazovali  jak současnou, tak i historickou techniku. V kině bylo možno si prohlédnout výstavu modelů letadel, lodí a také i výstavu zbraní, které má i dnes ve výzbroji naše armáda. Na náměstí vystoupili malí hasiči, jednotka Čestné stráže armády ČR a parašutisté svým napůl nepovedeným seskokem, při kterém se snad nic vážnějšího nestalo. Těšíme se na příští setkání. -Str-  

Preventivní program
Preventivní program

S pojmem primární prevence se děti na naší škole seznamují ve vyučovacích hodinách. Aby bylo téma pro ně zajímavější, zveme do školy na besedu ty, kteří se danou tématikou zabývají ve svém zaměstnání a mohou dětem vyprávět příběhy přímo z praxe. Již podruhé jsme ve škole uvítali pracovníky občanského sdružení „OD5DO10“ z Rychnova nad Kněžnou. Děti se na ně těšily a Mgr. Martin Vlasák je opět nezklamal. V dvouhodinovém bloku vyslechli žáci 6. a 7. ročníku téma - Prevence šikany a žáci 8. a 9. ročníku téma - Sekty a křesťanství. Klid ve třídě a aktivní zapojení do besedy svědčí o tom, že témata děti zaujala, a že si (alespoň doufáme), nějaké nové informace odnesly. -Jar-

Fotosoutěž Lidské nálady
Fotosoutěž Lidské nálady

Fotografické soutěže na téma „Lidské nálady“ se zúčastnilo jen pět žáků devátého ročníku s celkem 27 fotografiemi. Velká většina byla tematicky i technicky dobře zvládnutá – je vidět, že se za rok přeci jen něco o fotografii naučili :-). Pět učitelů hodnotilo práce body od nuly do pěti, součty bodů byly velmi vyrovnané a vítězná fotografie dostala dokonce plný počet bodů. Pořadí: 1. místo – Lucie Řeháková – Zamyšlení, 2. místo – Jan Burket – Soustředění, 3. místo – Adam Chytka – Spokojenost. Všem děkuji za účast a nejlepší obdrží sladkou odměnu. -Kal-

Okresní kolo poznávání rostlin a živočic...
Okresní kolo poznávání rostlin a živočichů

V úterý 27. 5. se šest žáků z 2. stupně zúčastnilo poznávání rostlin a živočichů v Kostelci nad Orlicí. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - C (8. a 9. ročník) a D (6. a 7. ročník), kde žáci určovali celkem 60 druhů přírodnin. Nejlépe se umístil Jan Brich ze 7. ročníku, který obsadil 2. místo z 32 soutěžících a postupuje do krajského kola. Velmi dobrý výsledek podala i Nela Rohlenová (9. ročník). Dále se zúčastnili: Karolína Jelenová (7. roč.), Monika Burketová (7. roč.), Radim Novák (8. roč.) a Jan Burket (9. roč.). Všem děkujeme za reprezentaci školy. -Ef-

V pátek 23. 5. proběhlo školní kolo tzv. poznávačky. Žáci z 2. stupně si vyzkoušeli určit 20 druhů rostlin a stejný počet živočichů. Většina přírodnin byla nasbírána v okolí školy. V kategorii C (8. a 9. ročník) se nejlépe umístili -  Nela Rohlenová (24,5 b), Daniel Toman (21,5 b) a Jan Burket (18 b). V kategorii D (6. a 7. ročník) měli nejlepší výsledky - Ondřej Tošovský (19 b), Monika Burketová (14,5 b) a Karolína Jelenová (13,5 b). Někteří z nich si pojedou vyzkoušet své znalosti do okresního kola v Kostelci nad Orlicí. -Ef-

Bambiriáda v Náchodě
Bambiriáda v Náchodě

Taneční vystoupení, divadelní představení, sborový zpěv, střelecké dovednosti, vodní hrátky, netradiční soutěže, kreslení do mouky, skoky na trampolíně, lanová dráha, bambiriádní pexeso a mnoho dalších disciplín měly možnost vidět a vyzkoušet si 22. května děti  z 1. a 2. třídy ZŠ a z MŠ Voděrady a děti z MŠ Přepychy. Ve svahovitém terénu v parku pod zámkem se největším lákadlem pro školáky stalo létání na laně. Pro děti z MŠ bylo dopoledne příliš krátké na to, aby se mohly zapojit do všech nabízených činností. Poděkování patří rodičům - paní Kovaříčkové a paní Tošovské - za dohled nad dětmi z MŠ. -Han-

Výuka jinak
Výuka jinak

„Výuka jinak“ – tak se nazývá pražská cestovní kancelář a vzdělávací agentura, díky které se mají děti ze základních a středních škol seznámit s tématy probíranými ve škole jinak a jinde, než ve školních lavicích. České dráhy zase přicházejí s nabídkou „Děti na výlet“. A dáme-li obě nabídky dohromady, vyjde z toho finančně ne příliš náročný výlet za poznáním do Prahy. My jsme se žáky 4. – 9. ročníku odjeli vlakem do našeho hlavního města 15. května. Za pomoci rodičů (tímto jim patří náš dík) jsme odjížděli ráno z Týniště nad Orlicí. Po příjezdu do Prahy jsme se museli rychle přesunout k Národnímu divadlu, kde nás již čekal pan průvodce. Toto nejznámější pražské divadlo jsme si prošli od

Číst dál...

Divadlo v Opočně
Divadlo v Opočně

Ve čtvrtek 15.5.2014 jsme s dětmi z MŠ, 1., 2. a 3. třídy přijali pozvání na Výchovný koncert ZUŠ Opočno. Dva vodníci nás vtáhli do vtipně ztvárněného příběhu o putování za vodní vílou, která usnula, všude bylo sucho, a proto bylo nutné ji probudit, aby všem dala vodu. Během této cesty jim pomáhaly další pohádkové bytosti a děti ze ZUŠ nám předvedly svůj um na hudební nástroje, seznámily nás s jejich názvy a zahrály na ně všem známé melodie. Sál plný tleskotu a smíchu svědčil jen o tom, že se jim představení vážně povedlo!!! -Ned-

Výlet do Litomyšle
Výlet do Litomyšle

Páteční den 2.5.2014 jsme se žáky 3. ročníku navštívili okouzlující město Litomyšl s bohatou historií. První naše kroky vedly na tamější zámek odhalující krásy renesance. Kromě zámku zvenčí jsme také zavítali do jeho sklepení, kde jsme mohli obdivovat jednak sochy Olbrama Zoubka, ale také proslulé Havlovo srdce ze smutečních svíček a byl to opravdu silný zážitek! Z dalších památek jsme navštívili Klášterní zahrady, Smetanovo náměstí s Litomyšlským orlojem či známým domem U rytířů, pomníky Aloise Jiráska a Bedřicha Smetany… Co by to bylo ale za výlet, kdybychom si trochu nezařádili na hřišti a nekoupili si nějakou tu drobnůstku…!!! Závěrem děkuji rodičům p. Kovaříčkové, p. Jelenovi a p. Řízkovi, kteří se mnou bděli nad bezpečností dětí! -Ned-

Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin 2023/2024

Začátek 4. 9.
Podzimní 26. 10. a 27. 10.
Vánoční 23. 12. - 2. 1.
1. pololetí do 31. 1.
Pololetní 2. 2.
Jarní  4. 3. - 10. 3.
Velikonoční 28. 3.
Konec výuky 28. 6.
Hlavní 29. 6. - 1. 9.

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

logo-doucovani-2022-m

 

logo-web-male-2019

 

 grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fond-sidus-2023

 

 op-vk-plakat

Přihlášení