Práce v červnu
Práce v červnu

Naši předškoláci se během roku naučili pěkně kreslit i malovat. Rádi kreslí a malují na veliké papíry. Při práci stojí, nebo si dají papír na zem. Naši velikou prací byl portrét maminky. Všem dětem se práce vydařila. Praktikantka Kateřina Mrázková v rámci projektu s dětmi ze školní družiny vyráběla hlavu koně. Hřívu mu děti udělaly z vlny a uvazovaly ji ribstovým uzlíkem. Při hudební činnosti učila děti prožívat hudbu. Poslouchaly hudbu, měly zavřené oči a prováděly vzájemné doteky rukou a obličeje. Dětem se činnost velice líbila a byly překvapeny zcela novými prožitky. Během přírodovědné činnosti zorganizovala dětem velikou soutěž o zvířatech. Děti přiřazovaly obrázky a soutěžily, které družstvo bude mít všechny obrázky správně přiřazené. Naše místo v lese „U Domečků“ se na jedno odpoledne stalo i divadelní scénou. Všechny děti si zahrály scénky ze života lesních skřítků, bubáků a víl. Při pracovních činnostech si děti zdobily trička a látky na tašky a polštářky. Kreslily barvami na textil, které se po zaschnutí zažehlují. –Otč-

Indiáni ve školní družině
Indiáni ve školní družině

Děti ze školní družiny nakreslily a namalovaly 4 indiány a ozdobily je čelenkami s orlími pery. Ve skupinkách si děti vybraly malíře. Ostatní vyráběly čelenky. Potom vybraly jednu a přilepily pistolkou peří i čelenku. Z papírových ruliček, které nám věnovala paní Helanová jsme ve školní družině vyráběli indiánské totemy. Na vycházce pod Horku jsme obdivovali klisny a hříbátko p. Školníka. Děti si zkoušely fotografovat koně a zjistily, že je to docela těžké. Dne 20. května nastoupila do naší školní družiny praktikantka Kateřina Mrázková studentka 3. ročníku Střední pedagogické školy v Litomyšli. V rámci projektu Katka učila děvčata točené i ploché indiánské náramky. S dětmi vede každý den jedno zaměstnání podle týdenního plánu práce. Pro děti připravila soutěž v lese, kde hledaly různé přírodniny. Soutěž se vydařila a děti byly spokojené. -Otč-

H.Potter letí do Ameriky
H.Potter letí do Ameriky

Celoroční projekt školní družiny v květnu pokračuje cestou Harry Pottera do Ameriky. Děti vyráběly indiány v dětské velikosti. Obkreslily postavu na dektůru, vyřezaly ji, namalovaly, oblékly a vyzdobily. Výsledky jejich práce jsou vystaveny ve vestibulu školy. Dále také indiány kreslily a vytvářely indiánské totemy. -Otč-

Koukej, kam co házíš
Koukej, kam co házíš

Poslední dubnové dny se děti ve školní družině věnovaly projektu "Koukej, kam co házíš". Každý den plnily úkoly jako hledání barevných popelnic ve Voděradech, černé skládky v okolí a jejich zakreslení do mapy, pan Kopecký je seznámil se svozem odpadů, vyráběly městečka z tvrdého papíru, zabývaly se ekologockými problémy světa, ohroženými druhy zvířat a rostlin, na internetu hledaly jak se odpady likvidují, doby rozpadu různých materiálů v přírodě, kde jsou skládky apod. Nakonec vše zdokumentovaly. Nejvíc se jim líbilo fotografování černých skládek a jarní přírody.  -Otč-

Hospodaření s odpady    Doba rozpadu odpadků

Harry Potter v Austrálii
Harry Potter v Austrálii

Cesta Harry Pottera v dubnu vedla do Austrálie. Děti nejdříve vyhledaly Austrálii na globu a pak si vyprávěli o neobvyklých zvířatech, rostlinách a obyvatelích tohoto velmi zajímavého kontinentu. Nakonec pomohly s vytvářením nástěnek. Při svých oblíbených vycházkách pozorovaly probouzející se přírodu a také objevily veliké hnízdo. Pan Urban jim vysvětlil, že je to hnízdo káněte lesního. –Otč-

Říše Fantazie
Říše Fantazie

Děti ze školní družiny v březnu cestovalydo říše Fantazie. Kreslily fantastické planety a země. Společně vytvořily fantastický vesmír. -Otč-

ŠD v únoru
ŠD v únoru

V rámci svého celoročního projektu děti ze školní družiny malovaly fiktivní kamarády ze světa a přitom se naučily se písničku "Děti černé, žluté, bílé". Dále v přírodovědných knížkách hledaly africká zvířata a zkusily si je namalovat. -Otč-

Africké masky ve ŠD
Africké masky ve ŠD

Děti ze školní družiny v rámci projektu Letem světem balónem ztvárnily africké masky. Vyřezaly je nožem z kartónu a potom je pomalovaly temperovými barvami. Svými prácemi vyzdobily vestibul školy, kde je můžete vidět i vy. -Otč-

Ze života Eskymáků
Ze života Eskymáků

Pátá cesta Harry Pottera zavedla v lednu do Arktidy a Antarktidy. Po seznámení s těmito oblastmi děti pastelkami nakreslily obrázky jak si představují život Eskymáků. Své výtvory vystavily ve vestibulu školy. -Otč-

ŠD v lednu
ŠD v lednu

Činnost školní družiny v lednu dál pokračuje v rámci projektu "Letem světem balónem". Nikola a Přemysl dokunčují model zeměkoule. Předškoláci na základě častých vycházek družiny do přírody malovali obrázky na téma Ptáčkové v zimě. Své zdařilé výkresy prezentovali na chodbě školy. -Kal-

Konec třetí cesty Harry Pottera
Konec třetí cesty Harry Pottera
Naši předškoláci malovali velký výkres moje rodina a nás dům. Postavy si nacvičili na tabuli vě školní družině a poté se pustili do práce. Jako nástroje ke kreslení používali tyčinky do uší a černou tuž. Po zaschnutí obrázky vymalovali barvami.Obrázek náš dům je zpracován technikou kolorované kresby voskovkami. Svatého Martina jsme přivítali kresbou sněhuláků a papírovou koláží - Sněhulák v chumelenici. Káťa Forejtková se ve školní družině pustila do výroby textilních loutek. Fotografie dětí u veliké kupy větví znázorňuje současnou situaci u našich domečků. Ve škole byl zahájen druhý dětmi velmi oblíbený cyklus keramiky s paní Toucovou. Většina dětí se rovněž přihlásila do pokračovacího kroužku. Při pracovní činnosti vyráběly děti z ozdobného papíru kočku. Třetí cestu Harryho Pottera jsme ukončili promítáním filmu Osada Havranů. -Otč-
Třetí cesta Harry Pottera
Třetí cesta Harry Pottera
1. listopada začala třetí cesta Harry Pottera po Evropě. Součásí projektu je také "výroba" pravěkého člověka. Nejlepší práce dětí na téma hrady a vesnice byly použity na výzdobu školy. -Otč-
 
Letem světem balónem - hrady
Letem světem balónem - hrady
Během října ve školní družině děti vyráběly z brambory a lesních přírodnin lesního mužíčka. Starší děvčata ráda organizují hru „Na školu.“ Nejvíc se děti vydováděly při vytváření strašidel. Po vyprávění o historii Prahy se všichni pustili do kreslení hradu a města. -Otč-
Projekt Letem světem
Projekt Letem světem
Tento rok činnost školní družiny probíhá v duchu velkého cestování. V projektu Letem světem balónem budou děti společně s postavou Harryho Pottera poznávat naši Zemi. V září chlapci vyráběli balón pro Harryho a děvčata pracovala na zeměkouli. Navíc využíváme pěkného počasí na vycházky do okolí Voděrad.  Na fotografiích najdete naše nejoblíbenější místečko za hájovnou v lese "U domečků". -Otč-

Telefony

Ředitelna
494 384 528
Sborovna
494 384 945
Mateřská škola
494 384 552
Mateřská škola
770 113 114
Školní družina
499 111 102
Školní jídelna
494 384 180
Kuchyň
499 111 101
Účetní
499 111 100
Kabinet Čj a Vv
499 111 103

Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin

Podzimní 29.10. a 30.10.2018
Vánoční 22.12.2018 - 2.1.2019
Pololetní 1.2.2019
Jarní  11.3. - 17.3.2019
Velikonoční 18.4.2019
Hlavní 29.6. - 1.9.2019

Dnes má svátek

 

kalendář jmen

 

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fondsidus

 

vicka

 

 op-vk-plakat

Přihlášení