Projížďka na koních
Projížďka na koních

Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat mamince Domči a Dáji Nosálových, která v úterý 24. června dopoledne přijela z Ježkovic se svým koněm a dvěma poníky s dcerami k naší školce, aby si na nich mohly děti pojezdit. Ty byly nadšené, nebály se jízdy na koňském hřbetě, a kdyby paní Nosálová nemusela na odpolední do práce, jezdily by určitě ještě teď! -No-

Muzeum hraček
Muzeum hraček

V pátek 20.6. jsme se vydali linkovým autobusem do Rychnova n. Kn. Na Starém náměstí se konaly trhy se soutěží "O nejlepší regionální potravinářský výrobek", kde nám byl nabídnut výborný jablečný mošt a makové preclíky. Pak už naše cesta směřovala do Muzea hraček. V něm jsou vystaveny hračky od dob Rakouska-Uherska do doby poměrně nedávné. A tak si děti mohly prohlédnout pečlivě uchované pokojíčky, stavebnice, konstruktivní a společenské hry, panenky, kočárky, koňské povozy, vláčky, autíčka a mnoho dalších zajímavostí, které do dnešní uspěchané doby přinášejí pohodu a klid let dávno minulých. Paní M. Pecháčková ke všemu podala krásný, malým návštěvníkům přizpůsobený výklad. Potom si děti pochutnaly na zmrzlinovém poháru se šlehačkou v příjemném prostředí restaurace Láry-Fáry. Náš pobyt v okresním městě končil procházkou po zámeckém parku a vyřáděním na tamní skluzavce a houpačkách. Výlet se nám vydařil a některé znavené děti si při zpáteční cestě trochu zdřímly. -No-

Dětský den
Dětský den

Pro nepřízeň počasí jsme museli letos oslavit Den dětí ve školce, nikoli na školní zahradě. Bylo to už 29. května, protože na tento den byl objednán skákací hrad, na který se děti moc těšily. Nechyběly ani hry, soutěže a závody o ceny, mlsaly se i nanukové dorty. Bohužel se děti nemohly povozit na živých ponících, které nám nabídla jedna z maminek p. Nosálová, protože i jim by vadil nepřestávající celodenní déšť. Ale děti o ně nebudou ochuzeny, jen bude zvolen jiný termín. -Nov-

Bambiriáda v Náchodě
Bambiriáda v Náchodě

Taneční vystoupení, divadelní představení, sborový zpěv, střelecké dovednosti, vodní hrátky, netradiční soutěže, kreslení do mouky, skoky na trampolíně, lanová dráha, bambiriádní pexeso a mnoho dalších disciplín měly možnost vidět a vyzkoušet si 22. května děti  z 1. a 2. třídy ZŠ a z MŠ Voděrady a děti z MŠ Přepychy. Ve svahovitém terénu v parku pod zámkem se největším lákadlem pro školáky stalo létání na laně. Pro děti z MŠ bylo dopoledne příliš krátké na to, aby se mohly zapojit do všech nabízených činností. Poděkování patří rodičům - paní Kovaříčkové a paní Tošovské - za dohled nad dětmi z MŠ. -Han-

Kouzelník
Kouzelník

V pondělí 12. května dopoledne nás v MŠ navštívil kouzelník. Přišly k nám i děti z 1. – 3. tř. základní školy. Kouzelník Reno předvedl magickou show plnou triků, kouzel a zábavy. Ke svému kouzlení si zval na pomoc i děti. Celý program se nám moc líbil. Největším překvapením bylo, když na nás z kufru vykoukl přikouzlený králíček, kterého jsme si mohli na závěr pohladit. -Fa-

Den matek - předškoláci
Den matek - předškoláci

V pondělí odpoledne 5. května se sešly v družině starší děti z mateřské školy a jejich maminky, aby společně strávily odpoledne. Nejprve předškoláci přivítali maminky básničkou a písničkou. Následovala ukázka znalostí z angličtiny doplněná oblíbenou písničkou – Head, shoulders, knees and toes. Paní Otčenášková měla připravená stanoviště s dílničkami. Společně si mohly vyrobit rámeček na fotografii z mušlí, obrázek ptáčků na hnízdě a asi nejoblíbenější bylo tvoření výrobků ze slaného těsta. Maminky se nadšeně pustily do práce a děti jim zdatně asistovaly. Z fotografií je vidět, jak se společné odpoledne vydařilo. -Ef-

Tvoření s rodiči
Tvoření s rodiči

Na pondělní odpoledne 5. května byly pozvány do MŠ maminky, protože jim děti chtěly popřát ke Dni matek. Předvedly jim krátké pásmo básniček, písniček, tanečků a předaly vlastnoručně vyrobená přáníčka a srdíčka. Potom následovala společná dílnička, při které si zhotovily různé výrobky z modelovací hlíny, která se nechala samovolně uschnout. Další možností bylo navlékání dřevěných korálků. Na závěr bylo pro všechny připraveno malé posezení s pohoštěním. -No-          

Čarodejnice
Čarodejnice

Na středu 30. dubna 2014 se děti z MŠ moc těšily. Už ráno přilétly v čarodějnickém oblečení s koštětem a prutem na opékání. Ve školce hned začal pravý rej čarodějnic plný tance a zábavy. Následovalo přemístění na školní zahradu, protože počasí nám přálo a již od rána svítilo sluníčko. Děti si s p. učitelkami - velkými čarodějnicemi opekly na ohni párečky a s chutí posvačily. Pak už přišly na řadu různé soutěžní disciplíny se sladkou odměnou. Bylo to skákání na velkém míči o závod, hod koštětem na cíl, skákání v pytli, hod míčkem do dálky a na závěr se posbíraly kouzelné bylinky, ze kterých se uvařil kouzelný čarodějnický letkvar. Celá akce se díky pěknému počasí vydařila a děti si ji moc užily. -Nov-

Velikonoční pomlázka
Velikonoční pomlázka

Ve středu 16.4. před velikonočními prázdninami měly děti v MŠ chlapeckou koledu. České Velikonoce charakterizuje živá tradice - "velikonoční pomlázka". Je to obyčej, kdy chlapci obcházejí domy s pomlázkou spletenou z vrbového proutí a zdobenou stuhami. Pomlázka je symbol předávání síly, zdraví a svěžesti. Šlehány jsou dívky a ženy, aby byly zdravé, veselé a pilné. A tak tomu bylo i v naší mateřské škole. Odměnou za pomlázku přinesly holčičky svým koledníkům mnoho dobrých sladkostí, za které moc děkujeme! Přejeme vám hezké Velikonoce! -No-     

Jaro u předškoláků
Jaro u předškoláků

Pěkné počasí předškoláky nalákalo k výrobě ptáčků. Ptáčky jsme vyráběli z kulatých papírových tácků. Nejdříve jsme peříčka otiskli nabarvenou zátkou. Zobáček, křidélko a ocásek jsme vystřihli z barevných čtvrtek a děti si je samy přilepily tavnou pistolí. Pěkné počasí jsme využili k veliké výpravě okolo vesnice. Pozorovali jsme okolí Voděrad, poslouchali ptáčky a ustřihli jsme si veliké větve z planých třešní, které nám ve školní družině již vykvetly. Navštívili jsme lom v lese Javoře. Viděli jsme zbytky kolejí a vyprávěli jsme si o lámání kamene určeného ke stavbě domů. Dříve, když nebyl přístup do lesa Javora zastavěn, chodily si děti do lomu opékat buřty. Předškoláci si při skupinové činnosti vytvořili rozkvetlou louku. Na fotografiích můžete vidět, jak se jim práce povedla. -Otč-

Návštěva knihovny
Návštěva knihovny

Jelikož je březen měsícem knihy, využili jsme toho a šli jsme s dětmi z mateřské školy podívat se do místní knihovny. Přivítala nás knihovnice paní Kamila Panenková a seznámila nás s tím, jak pracuje zdejší knihovna, jak se knihy půjčují a jak se s nimi má správně zacházet. Prohlédli jsme si oddělení pro děti i dospělé. Moc se nám líbila výzdoba knihovny. Nakonec byly děti pozvány, aby si přišly společně se svým rodiči vypůjčit si knihy. -Fal-

Masopust a masky
Masopust a masky

V rámci dodržování lidových zvyků a tradic vyšly děti z místní MŠ o masopustním úterý 4.3.2014 průvodem masek po Voděradech. S bujarým zpěvem, hudbou a tancem chodila dům od domu veselá masopustní společnost. Ať už to byl kominíček, který rozdával čtyřlístky pro štěstí, šaškové, myslivec, piráti a rytíři, zmrzlinářka, maková panenka, víly, skřítek, zajíček, sova, tučňák, myšička, voják, indiáni, čarodějnice a spousta dalších, které uvidíte na zdařilých fotografiích. Děkujeme všem rodičům za spolupráci! Finanční prostředky budou použity na potřeby dětí a mlsat budou hodně dlouho. Letos nám i přálo počasí a tak se masopustní veselí vydařilo. -Nov- (foto Stanislava Hejnová)              další foto

Výroba loutek
Výroba loutek

Předškoláci si přinesli od maminek látky a pustili se do vytváření loutky. Každý předškolák si vymyslel postavu. Sám si střihal látky, obalil hlavu, vystřihoval oči, nos, ústa. Děti se naučily motat vlnu přes knížku a vytvořit vlasy. Dětem se povedly a zaslouží velikou pochvalu. Loutky jsme vystavili v oknech školní družiny. -Otč-

O pyšné čarodejnici
O pyšné čarodejnici

Ve středu 12. února naši MŠ navštívilo loutkové divadlo Kozlík, které nám zahrálo humornou pohádku „O pyšné čarodějnici." Děti pohádka velice zaujala. Hlavní roli hrála čarodějnice, která se chtěla vdát. Jelikož byla velice ošklivá, svou krásu jí zapůjčila královská dcera, ale protože velice rychle zpychla, nelíbila se nikomu ani jako krásná princezna. Černokněžník ji tedy zaklel zpět do původní podoby a jako trest jí přičaroval špinavý hadr na hlavu. Čarodějnice prochází světem a hledá někoho, kdo se do ní zamiluje, políbí ji a tím kletbu zlomí. Nakonec se do ní zamiluje sám čert. Vše dobře dopadlo a v závěru pohádky se konají dvě svatby - pekelná a královská. Po ukončení představení si děti mohly prohlédnout a pohrát si s krásnými dřevěnými loutkami. -Fa-

Umíme se podepsat
Umíme se podepsat
Naši předškoláci si opakovali psaní podpisů. Nejdříve ho nacvičili na tabuli, a potom psali fixami na papír. Každé dítě si nakreslilo svoji postavu na velký formát a okolo psalo své podpisy. Další den jsme se pustili do výroby valentinského srdíčka. Vystřihli jsme si dvě srdíčka a dovnitř jsme vlepili protkávané proužky červených a růžových papírů. Proplétání proužků papíru je dobrým cvičením na jemnou motoriku prstů. -Otč-


Předškoláci malují zvířata
Předškoláci malují zvířata

Předškoláci pozorně poslouchali pohádku Jak si pejsek s kočičkou upekli dort. Společně si opakovali potraviny, které dal pejsek a kočička do dortu. Druhý den si vyprávěli o psech, které si našli v atlasu psů. Popisovali jejich velikost, barvu, tělo, osrstění. U tabule jsme si společně nakreslili psa a popsali části jeho těla. Potom děti kreslily samy. Některé vyprávěly o psech, které chovají doma. Připravili jsme stolky, tyčinkou a tuší jsme kreslili psy. Velké, malé, chlupaté, jezevčíky i dobrmany. Děti už vědí, jak si vytvořit krajinu na výkresu, aby se tam vešlo více pejsků. Třetí den se děti pustily do kolorování výkresů vodovými barvami. Je radost na ně koukat. Jsou zabrány do práce, barvy si vybírají samy. Vydrží hodinu malovat, jen si chodí vyměňovat vodu. Jsou jako myšky. -Otč-

Ples v mateřské škole
Ples v mateřské škole

Plesová sezóna již začala, tak i děti v mateřské škole měly v pátek 24.1. ples. Celý týden se nesl ve znamení pohádek a byl zakončen Pohádkovým plesem. Sešli se zde krásné princezny, Šípkové Růženky, nevěsty, víly, motýlci, Sněhurka, andílek, mušketýr, hastrman, ale i čertíci a piráti! Na bezpečnost při celé akci dohlížel hasič Šimonek. Nejprve se všechny masky představily při promenádě a pak se už rozptýlily do různých zábavných koutků, kde plnily zadané úkoly. Přišel nás navštívit i p. ředitel Kalousek, kterému děti zazpívaly a zatancovaly. Nechybělo i malé plesové pohoštění. Potom už následoval tanec a volná zábava s nafouknutými balónky. Ples se dětem líbil a dostatečně se na něm vyřádily. -No-

Výtvarné činnosti předškoláků
Výtvarné činnosti předškoláků

Naši předškoláci rádi kreslí tyčinkou a tuší. Práci na velkém formátu si přímo užívají. Sami si připraví stůl a pomůcky. Přišly na to, že se nejlépe kreslí vestoje. Nejdříve jsme si vyprávěli o pohádkových postavách, a potom se děti pustily do práce. Druhý den jsme suché výkresy vymalovali vodovými barvami. Všichni se ponoří do práce, jsou jako myšky. Sami si chodí vyměňovat vodu. Po práci dokáží všechno samostatně uklidit. Předškoláci dokazují, že umí dobře stříhat a lepit. Vyrobili si pohádkové postavičky z kornoutu a ještě se naučili točenou šňůrku z vlny. Při zápisu do 1. ročníku se sešli rodiče s dětmi ve školní družině a obdivovali jejich pohádkové postavičky. -Otč-

Tři králové
Tři králové

Hned první den po ukončení vánočních prázdnin 6.1.2014 připadl na svátek "Tří králů". V rámci dodržování lidových zvyků a tradic si děti z MŠ vyrobily královské koruny a za doprovodu písně: "My tří králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinčujem vám, ..." si hrály na tři krále, kteří přáli ostatním vše jen to dobré do nového roku! Některé děti již Tři krále znaly, protože je navštívili doma o víkendu v rámci charitativních sbírek. Své zážitky pak výtvarně vyjádřily. -Nov-

Předvánoční vystoupení pro důchodce
Předvánoční vystoupení pro důchodce

V pátek 13. prosince odpoledne vystoupily starší děti naší mateřské školy se svou Vánoční pohádkou ještě pro důchodce z Voděrad a spádových obcí. Vystoupení se jim povedlo a babičkám i dědečkům se moc líbilo. Potom ještě rozdaly přáníčka, vlastnoručně upečené a nazdobené perníčky a se sladkou odměnou odcházely domů. -Nov-

Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin

Podzimní 26.10. a 27.10.2022
Vánoční 23.12.2022 - 2.1.2023
Pololetní 3.2.2023
Jarní  27.2. - 5.3.2023
Velikonoční 6.4.2023
Hlavní 1.7. - 31.8.2023

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

logo-doucovani-2022-m

 

logo-web-male-2019

 

 grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fondsidus

 

 op-vk-plakat

Přihlášení