Vyhodnocení školního roku 2012-13
Vyhodnocení školního roku 2012-13

Školní rok 2012/2013 velmi rychle uběhl a nastal čas zhodnotit uplynulé období. Proto se sešli všichni žáci a učitelé základní školy včetně předškoláků ve školní jídelně. Pozvání na toto setkání přijal i pan starosta Josef Šmída. Na úvod všichni vyslechli několik statistických čísel o prospěchu, chování, absenci apod. Poté došlo k odměnění nejlepších a nejaktivnějších žáků třídními učiteli. Odměny dostali i ti, kteří dosáhli dobrých výsledků při reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích a olympiádách. Nově byla zavedena cena ředitele pro nejlepšího žáka školy, kterou letos získal Jan Brich ze 6. ročníku. Dojemné bylo loučení s deváťáky, kteří pomyslně předali štafetu budoucím žákům prvního ročníku. Následně ředitel školy poděkoval všem pedagogickým a provozním zaměstnanců za obětavou práci během celého školního roku a zřizovateli za podporu školy. Na úplný závěr přednesl projev starosta obce. –Kal-

Výlet do Častolovic
Výlet do Častolovic
Ve čtvrtek 6. června se děti z MŠ Voděrady vydaly na výlet do Častolovic. Starším dětem se moc líbila prohlídka zámku, zvláště pak dětský pokojíček se starodávnými hračkami. Nejmenší děti zatím prošly zámecký park, prohlédly si zvířátka v oboře a pohrály si na hřišti. Potom následovala návštěva mini ZOO. Některá zvířátka si děti mohly pohladit a také trochu nakrmit zakoupenými granulemi. Na závěr jsme si dali dobrou zmrzku a radovali jsme se, že se nám výlet tak vydařil, protože po dlouhodobém dešti konečně svítilo sluníčko! –Fal-

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou, rozhodl podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Registrační číslo Přijat/a/ - nepřijat/a/
1 přijat/a/
2 přijat/a/
3 přijat/a/
4 přijat/a/
5 přijat/a/
6 přijat/a/
7 přijat/a/
8 přijat/a/
9 přijat/a/
10 nepřijat/a/
11 nepřijat/a/

Rodiče přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání si mohou (ale nemusí) vyzvednout „Rozhodnutí o přijetí“ osobně v MŠ po předchozí telefonické domluvě.
Rodiče nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání obdrží rozhodnutí o nepřijetí doporučeným dopisem. 

Návštěva u štěňátek
Návštěva u štěňátek

U našeho kamaráda Ondry Nedvídka je veselo. Mají totiž doma kromě 2 dospělých ještě 4 štěňátka Bernského salašnického psa. Přišli jsme si je prohlédnout a zadovádět s nimi na zahradě. -Fal-

Blahopřání ke svátku matek
Blahopřání ke svátku matek

Předškoláci si připravili ke svátku matek krásné blahopřání. Potom kreslili domácí zvířata a vystřihovali postavy. Nakonec své výkresy vystavili. -Otč-

Den Země a čarodejnice ve ŠD
Den Země a čarodejnice ve ŠD

V úterý 30.dubna si předškoláci užili dopoledně ve školní družině. Zatancovali si a potom se vydali na vycházku přes Voděrady, aby postrašili obyvatele.

Den Země přivítali velkou výtvarnou prací. Kreslili a malovali zeměkouli, na ní lidi, zvířata, rostliny, domy a továrny. -Otč-

Čarodějnický rej v MŠ
Čarodějnický rej v MŠ
V úterý 30.4. se do mateřské školy slétly malé i velké čarodějnice. Maminky si je pěkně vyparádily a těm, kterým něco chybělo, vypomohla paní učitelka. Začalo se velkou čarodějnickou diskotékou, potom pokračovaly různé disciplíny, jako např. hod koštětem na cíl a do dálky, lezení a běh po lavičce, překonávání různých překážek, ale i vaření kouzelných letkvarů. Po dobrém obědě s nanukem pak znavené čarodějnice ulehly a nabíraly síly na večerní řádění. -No-

Den Země a výtvarná soutěž
Den Země a výtvarná soutěž

Předškoláci se přihlásili do výtvarné soutěže, kterou vyhlásila automobilka Škoda-auto. Nejdříve si obrázky zkusili na tabuli a poté se pustili do práce, kdy různé dopravní prostředky překreslili na velký formát. Den Země přivítali také velkým výkresem. Tuží kreslili zeměkouli a ještě jim zbývá výkresy vybarvit. –Otč-

Pohádky z našeho statku
Pohádky z našeho statku

Ve čtvrtek 4. dubna naši školu navštívilo Divadélko pro školy z Hradce Králové. Představení  pro MŠ a první stupeň ZŠ se jmenovalo Pohádky z našeho statku. Děti se pobavily a vtipnému příběhu v podání dvou mladých herců se moc nasmály. –Šr-

Výtvarné činnosti předškoláků
Výtvarné činnosti předškoláků

Před Velikonocemi se naši předškoláci věnovali hlavně výtvarným činnostem. Vytvořili velikonoční králiky a pak kreslili na velké barevné papíry dopravní prostředky. -Otč-

Velikonoce v MŠ
Velikonoce v MŠ

Chlapeckou koledu měly děti v MŠ již ve středu 27.3.2013, protože některé z nich pak mají velikonoční prázdniny. Kluci si přinesli pomlázky, aby mohli holčičky vyšlehat, aby byly zdravé a veselé. Odměnou pak dostali spoustu sladkostí. Přejeme všem hezké prožití Velikonoc. -Fa-                                                 

Karneval
Karneval

Na nedělní odpoledne 24.března se určitě těšily všechny malé děti z Voděrad i okolí. V tělocvičně školy proběhl tradiční dětský karneval. Tentokrát byl pojat v duchu Šmoulů a tedy modré barvy. A jak bylo o přibližně 120 dětí v maskách postaráno? K tanci hrála skupina Koplaho, v tombole na děti čekalo přes 500 cen, vystoupily kostelecké mažoretky Marlen, pořadatelé připravili soutěže o ceny a žízní ani hladem určitě nikdo netrpěl. Za přípravu a organizaci patří velké poděkování manželům Pekáčovým a také všem dobrovolníkům, kteří pomohli akci zajistit. –Kal-

Předškoláci se zapojili do velikonočního...
Předškoláci se zapojili do velikonočního projektového dne

Předškoláci se zúčastnili projektového dne na téma Velikonoce. Pozorovali žáky školy při výrobě velikonočních ozdob a výrobků. Největší obdiv sklidil pokojíček pro vajíčka. Sami přivítali jarní počasí výrobou papírového zajíčka. -Otč-

Týden knihy
Týden knihy

Jelikož máme nyní v MŠ "TÝDEN KNIHY", dojednali jsme si návštěvu místní lidové knihovny. Ve středu 6.3. dopoledne nás zde očekávala ochotná knihovnice Kamila Panenková, která dětem připravila zajímavé povídání o knížkách a jejich půjčování. Děti si samy mohly prohlédnout časopisy, knihy pro děti i dospělé. To nadchlo především naše předškoláky, kterým se pro zajímavé prohlížení a rozhovory nechtělo ani odejít. –Fa-

Superstar u předškoláků
Superstar u předškoláků

U předškoláků proběhla soutěž inspirivaná televizním pořadem Superstar. Poté se nechali inspirovat písní "Vozilo se na jaře Slunce ve zlatém kočáře" a malovali k ní temperovými barvami obrázek. -Otč-

Předškoláci a pohádkové bytosti
Předškoláci a pohádkové bytosti

Předškoláci malovaly na velký formát papíru svou představu o pohádkovývh bytostech. Své práce vystavily na chodbě školy. -Otč-

Předškoláci kreslí masopust
Předškoláci kreslí masopust

Předškoláci byli ještě plni dojmů ze zdařilého masopustu, a proto si zkusili voskovkami nakreslit postavy, které se ho zúčastnili. Jak se jim to povedlo, posuďte ve fotogalerii. -Otč-

Tydli fidli bumtarata
Tydli fidli bumtarata

"Tydli fidli bumtarata otevřete kmotře vrata, maškary k nám přišly hej, začal masopustní rej," se ozývalo v úterý 12.2. dopoledne po Voděradech. 25 dětí z místní MŠ se nejprve posilnilo masopustní koblihou a pak v maskách za doprovodu vozembouchu, hrajícího kočárku, tance a zpěvu vyrazilo po vsi. To proto, aby sobě i všem ostatním připomínaly lidové zvyky a tradice. Bujaré veselí se vydařilo i přes nepřízeň počasí. A tak se už těšíme, že příští rok nám bude třeba svítit sluníčko! Zároveň chceme poděkovat maminkám, že svým dětem připravily krásné masky a některé z nich i pomohly s oblékáním dětí a doprovodem během celé akce. Též moc děkujeme za sladkosti i finanční příspěvky, které jsme při našem veselém putování obdrželi. Koupíme si za to něco pěkného a potřebného do naší školky. –No-

Předškoláci kreslili krmelce
Předškoláci kreslili krmelce

Po vyprávění nad obrázky z lesa se předškoláci pustili do kreslení krmelců a zvířátek. Společně je nalepili na modrý papír a vystavili ve vestibulu školy. -Otč-

Děti z MŠ kreslily jak si představují dětské hřiště. Jejich velmi zdařilé výkresy budou sloužit jako příloha k žádosti o dotaci na jeho vybudování. -Fa-

Telefony

Ředitelna
494 384 528
Sborovna
494 384 945
Mateřská škola
494 384 552
Mateřská škola
770 113 114
Školní družina 1
499 111 102
Školní družina 2
499 110 025
Školní jídelna
494 384 180
Kuchyň
499 111 101
Účetní
499 111 100
Kabinet Čj a Vv
499 111 103

Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin 2023/2024

Začátek 4. 9.
Podzimní 26. 10. a 27. 10.
Vánoční 23. 12. - 2. 1.
1. pololetí do 31. 1.
Pololetní 2. 2.
Jarní  4. 3. - 10. 3.
Velikonoční 28. 3.
Konec výuky 28. 6.
Hlavní 29. 6. - 1. 9.

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

logo-doucovani-2022-m

 

logo-web-male-2019

 

 grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fond-sidus-2023

 

 op-vk-plakat

Přihlášení