Vyhodnocení školního roku 2012-13
Vyhodnocení školního roku 2012-13

Školní rok 2012/2013 velmi rychle uběhl a nastal čas zhodnotit uplynulé období. Proto se sešli všichni žáci a učitelé základní školy včetně předškoláků ve školní jídelně. Pozvání na toto setkání přijal i pan starosta Josef Šmída. Na úvod všichni vyslechli několik statistických čísel o prospěchu, chování, absenci apod. Poté došlo k odměnění nejlepších a nejaktivnějších žáků třídními učiteli. Odměny dostali i ti, kteří dosáhli dobrých výsledků při reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích a olympiádách. Nově byla zavedena cena ředitele pro nejlepšího žáka školy, kterou letos získal Jan Brich ze 6. ročníku. Dojemné bylo loučení s deváťáky, kteří pomyslně předali štafetu budoucím žákům prvního ročníku. Následně ředitel školy poděkoval všem pedagogickým a provozním zaměstnanců za obětavou práci během celého školního roku a zřizovateli za podporu školy. Na úplný závěr přednesl projev starosta obce. –Kal-

Výlet do Častolovic
Výlet do Častolovic
Ve čtvrtek 6. června se děti z MŠ Voděrady vydaly na výlet do Častolovic. Starším dětem se moc líbila prohlídka zámku, zvláště pak dětský pokojíček se starodávnými hračkami. Nejmenší děti zatím prošly zámecký park, prohlédly si zvířátka v oboře a pohrály si na hřišti. Potom následovala návštěva mini ZOO. Některá zvířátka si děti mohly pohladit a také trochu nakrmit zakoupenými granulemi. Na závěr jsme si dali dobrou zmrzku a radovali jsme se, že se nám výlet tak vydařil, protože po dlouhodobém dešti konečně svítilo sluníčko! –Fal-

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou, rozhodl podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Registrační číslo Přijat/a/ - nepřijat/a/
1 přijat/a/
2 přijat/a/
3 přijat/a/
4 přijat/a/
5 přijat/a/
6 přijat/a/
7 přijat/a/
8 přijat/a/
9 přijat/a/
10 nepřijat/a/
11 nepřijat/a/

Rodiče přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání si mohou (ale nemusí) vyzvednout „Rozhodnutí o přijetí“ osobně v MŠ po předchozí telefonické domluvě.
Rodiče nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání obdrží rozhodnutí o nepřijetí doporučeným dopisem. 

Návštěva u štěňátek
Návštěva u štěňátek

U našeho kamaráda Ondry Nedvídka je veselo. Mají totiž doma kromě 2 dospělých ještě 4 štěňátka Bernského salašnického psa. Přišli jsme si je prohlédnout a zadovádět s nimi na zahradě. -Fal-

Blahopřání ke svátku matek
Blahopřání ke svátku matek

Předškoláci si připravili ke svátku matek krásné blahopřání. Potom kreslili domácí zvířata a vystřihovali postavy. Nakonec své výkresy vystavili. -Otč-

Den Země a čarodejnice ve ŠD
Den Země a čarodejnice ve ŠD

V úterý 30.dubna si předškoláci užili dopoledně ve školní družině. Zatancovali si a potom se vydali na vycházku přes Voděrady, aby postrašili obyvatele.

Den Země přivítali velkou výtvarnou prací. Kreslili a malovali zeměkouli, na ní lidi, zvířata, rostliny, domy a továrny. -Otč-

Čarodějnický rej v MŠ
Čarodějnický rej v MŠ
V úterý 30.4. se do mateřské školy slétly malé i velké čarodějnice. Maminky si je pěkně vyparádily a těm, kterým něco chybělo, vypomohla paní učitelka. Začalo se velkou čarodějnickou diskotékou, potom pokračovaly různé disciplíny, jako např. hod koštětem na cíl a do dálky, lezení a běh po lavičce, překonávání různých překážek, ale i vaření kouzelných letkvarů. Po dobrém obědě s nanukem pak znavené čarodějnice ulehly a nabíraly síly na večerní řádění. -No-

Den Země a výtvarná soutěž
Den Země a výtvarná soutěž

Předškoláci se přihlásili do výtvarné soutěže, kterou vyhlásila automobilka Škoda-auto. Nejdříve si obrázky zkusili na tabuli a poté se pustili do práce, kdy různé dopravní prostředky překreslili na velký formát. Den Země přivítali také velkým výkresem. Tuží kreslili zeměkouli a ještě jim zbývá výkresy vybarvit. –Otč-

Pohádky z našeho statku
Pohádky z našeho statku

Ve čtvrtek 4. dubna naši školu navštívilo Divadélko pro školy z Hradce Králové. Představení  pro MŠ a první stupeň ZŠ se jmenovalo Pohádky z našeho statku. Děti se pobavily a vtipnému příběhu v podání dvou mladých herců se moc nasmály. –Šr-

Výtvarné činnosti předškoláků
Výtvarné činnosti předškoláků

Před Velikonocemi se naši předškoláci věnovali hlavně výtvarným činnostem. Vytvořili velikonoční králiky a pak kreslili na velké barevné papíry dopravní prostředky. -Otč-

Velikonoce v MŠ
Velikonoce v MŠ

Chlapeckou koledu měly děti v MŠ již ve středu 27.3.2013, protože některé z nich pak mají velikonoční prázdniny. Kluci si přinesli pomlázky, aby mohli holčičky vyšlehat, aby byly zdravé a veselé. Odměnou pak dostali spoustu sladkostí. Přejeme všem hezké prožití Velikonoc. -Fa-                                                 

Karneval
Karneval

Na nedělní odpoledne 24.března se určitě těšily všechny malé děti z Voděrad i okolí. V tělocvičně školy proběhl tradiční dětský karneval. Tentokrát byl pojat v duchu Šmoulů a tedy modré barvy. A jak bylo o přibližně 120 dětí v maskách postaráno? K tanci hrála skupina Koplaho, v tombole na děti čekalo přes 500 cen, vystoupily kostelecké mažoretky Marlen, pořadatelé připravili soutěže o ceny a žízní ani hladem určitě nikdo netrpěl. Za přípravu a organizaci patří velké poděkování manželům Pekáčovým a také všem dobrovolníkům, kteří pomohli akci zajistit. –Kal-

Předškoláci se zapojili do velikonočního...
Předškoláci se zapojili do velikonočního projektového dne

Předškoláci se zúčastnili projektového dne na téma Velikonoce. Pozorovali žáky školy při výrobě velikonočních ozdob a výrobků. Největší obdiv sklidil pokojíček pro vajíčka. Sami přivítali jarní počasí výrobou papírového zajíčka. -Otč-

Týden knihy
Týden knihy

Jelikož máme nyní v MŠ "TÝDEN KNIHY", dojednali jsme si návštěvu místní lidové knihovny. Ve středu 6.3. dopoledne nás zde očekávala ochotná knihovnice Kamila Panenková, která dětem připravila zajímavé povídání o knížkách a jejich půjčování. Děti si samy mohly prohlédnout časopisy, knihy pro děti i dospělé. To nadchlo především naše předškoláky, kterým se pro zajímavé prohlížení a rozhovory nechtělo ani odejít. –Fa-

Superstar u předškoláků
Superstar u předškoláků

U předškoláků proběhla soutěž inspirivaná televizním pořadem Superstar. Poté se nechali inspirovat písní "Vozilo se na jaře Slunce ve zlatém kočáře" a malovali k ní temperovými barvami obrázek. -Otč-

Předškoláci a pohádkové bytosti
Předškoláci a pohádkové bytosti

Předškoláci malovaly na velký formát papíru svou představu o pohádkovývh bytostech. Své práce vystavily na chodbě školy. -Otč-

Předškoláci kreslí masopust
Předškoláci kreslí masopust

Předškoláci byli ještě plni dojmů ze zdařilého masopustu, a proto si zkusili voskovkami nakreslit postavy, které se ho zúčastnili. Jak se jim to povedlo, posuďte ve fotogalerii. -Otč-

Tydli fidli bumtarata
Tydli fidli bumtarata

"Tydli fidli bumtarata otevřete kmotře vrata, maškary k nám přišly hej, začal masopustní rej," se ozývalo v úterý 12.2. dopoledne po Voděradech. 25 dětí z místní MŠ se nejprve posilnilo masopustní koblihou a pak v maskách za doprovodu vozembouchu, hrajícího kočárku, tance a zpěvu vyrazilo po vsi. To proto, aby sobě i všem ostatním připomínaly lidové zvyky a tradice. Bujaré veselí se vydařilo i přes nepřízeň počasí. A tak se už těšíme, že příští rok nám bude třeba svítit sluníčko! Zároveň chceme poděkovat maminkám, že svým dětem připravily krásné masky a některé z nich i pomohly s oblékáním dětí a doprovodem během celé akce. Též moc děkujeme za sladkosti i finanční příspěvky, které jsme při našem veselém putování obdrželi. Koupíme si za to něco pěkného a potřebného do naší školky. –No-

Předškoláci kreslili krmelce
Předškoláci kreslili krmelce

Po vyprávění nad obrázky z lesa se předškoláci pustili do kreslení krmelců a zvířátek. Společně je nalepili na modrý papír a vystavili ve vestibulu školy. -Otč-

Děti z MŠ kreslily jak si představují dětské hřiště. Jejich velmi zdařilé výkresy budou sloužit jako příloha k žádosti o dotaci na jeho vybudování. -Fa-

Telefony

Ředitelna
494 384 528
Sborovna
494 384 945
Mateřská škola
494 384 552
Mateřská škola
770 113 114
Školní družina
499 111 102
Školní jídelna
494 384 180
Kuchyň
499 111 101
Účetní
499 111 100
Kabinet Čj a Vv
499 111 103

Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin

Podzimní 29.10. a 30.10.2018
Vánoční 22.12.2018 - 2.1.2019
Pololetní 1.2.2019
Jarní  11.3. - 17.3.2019
Velikonoční 18.4.2019
Hlavní 29.6. - 1.9.2019

Dnes má svátek

 

kalendář jmen

 

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fondsidus

 

vicka

 

 op-vk-plakat

Přihlášení