spol


Vystoupení žáků
Vystoupení žáků

Naši žáci vystupují během roku na různých kulturních akcích. Svými básničkami, zpěvem a tanečky vytvářejí příjemnou atmosféru a dělají radost všem přítomným. Ne jinak tomu bylo i v měsíci květnu, kdy vystupovala děvčata z prvního stupně se svými verši na vítání nových voděradských občánků. Další akce, kterou hodnotili kladně, jak pořadatelé, tak i zúčastnění občané, byla Noc kostelů. Žákyně ze 4., 5. a 6. ročníku zahrály několik skladeb na hudební nástroje - Mariana Helanová na akordeon, Zuzana Řízková, Nikola Malenovská a Aneta Brandejsová na kytaru a Kateřina Brandejsová a Eliška Brandejsová na flétnu. Básničku přednesly Vanessa Fabiánová, Šárka Pinkasová a Tereza Brandejsová. Na závěr si všichni zazpívali refrény několika známých lidových písní. Děkujeme paní učitelce Plašilové a Kateřině Mrázkové, které s dětmi program nacvičovaly a učitelům ze ZUŠ v Opočně a Rychnově nad Kněžnou, kteří pomohli při výběru skladeb.


Primární prevence
Primární prevence

Ve středu 30. 6. nás jako každým rokem navštívili Jiří Vrba a Miriam Seidlová z centra pro děti a mládež s názvem OD5K10. Jejich činnost spočívá nejen v přednáškách na školách pro děti. Organizují i besedy pro dospělé, pracují každý den s dětmi v centru v Rychnově nad Kněžnou, pořádají letní dětské tábory a další aktivity. Naši školu navštěvují dvakrát ročně, mají předem daná témata, která v jednotlivých třídách probírají. Děti se na jejich přednášky těší, mají pro ně nachystány dotazy, o čem svědčí, že jim důvěřují, a že jejich práce má smysl. V letošním roce jsme se s nimi rozloučili a těšíme se na spolupráci s nimi v příštím školním roce.


Anglie
Anglie

V neděli 13. 5. 2018 odjížděl krátce po poledni od voděradské školy autobus s výběrem 19 žáků z druhého stupně směr Anglie. Společně s námi se vydali na zájezd i žáci ze ZŠ Slatiny nad Zdobnicí a ZŠ Sokolov. Zpočátku se všichni tvářili nedůvěřivě, ale od druhého dne se už začala vytvářet napříč školami nová přátelství. Po dlouhé cestě jsme v pondělí ráno vystoupili v Londýně a procházkou jsme se vydali obdivovat památky, které známe jen z učebnic angličtiny. Viděli jsme Big Ben, i když byl zrovna zahalen do lešení, Westminster Abbey, Trafalgar Square, střídání stráží před Buckinghamským palácem, známou křižovatku Picadelly Circus. Odpoledne jsme krásy Londýna pozorovali z londýnského kola, které je známé tím, že se točí nepřetržitě a nastupuje se za jízdy, ovšem my ho zvládli dokonce

Číst dál...

Koncert ZUŠ Opočno
Koncert ZUŠ Opočno

V pátek 18. května se žáci 1. a 2. třídy společně s předškoláky vydali do Kodymova domu na koncert základní umělecké školy. V komponovaném hodinovém vystoupení děti ze ZUŠ předvedly dvě hrané pohádky proložené hrou na hudební nástroje – housle, trubku, keyboard, klavír, akordeon, kytaru, flétnu, příčnou flétnu a hoboj. V taneční části vystoupila také žákyně naší školy Karolína Hrdá. Na závěr se s malými diváky rozloučila ředitelka umělecké školy a pozvala je k talentovým zkouškám, které se letos konají 25. května od 13.30 h do 16.30 h do oboru hudebního, výtvarného, tanečního a do mažoretek.


Česká televize
Česká televize

Dne 9. května se vydali žáci I. stupně naší školy společně s předškoláky z MŠ Voděrady a MŠ Houdkovice do Prahy na výstavu České televize – 50 let Večerníčku. Byly to dva plné autobusy natěšených dětí na pohádky, které znaly z Večerníčků. Vystoupily u budovy Čt pojmenované „Rohlík“, kde byly nainstalovány interaktivní tabule, na kterých si mohly pouštět pohádky, odpovídat na různé otázky, fotografovat se s různými moderátory dětských pořadů, sestavovat pohádkové skládanky nebo si oblékat některé kostýmy pohádkových postav. Před odchodem si každý koupil nějaký pohádkový suvenýr nebo hračku. Jako doplněk exkurze byla návštěva Vyšehradu s vyhlídkou na řeku Vltavu a Pražský hrad. Trochu unaveni, ale spokojeni jsme se vrátili domů, kde na děti čekali jejich rodiče.


Paleta
Paleta

Ve čtvrtek 3. května bylo ve voděradské škole rušno. Probíhalo zde vyhodnocení a předávání cen výtvarné soutěže "Paleta," určené dětem z mateřských škol a z 1. stupně základních škol. Letošní 4. ročník měl název "Táhni, ale vrať se." Zúčastnilo se ho 18 mateřských a základních škol, které poslaly do soutěže celkem 192 prací. Účastníci měli možnost prohlédnout si vernisáž výstavy všech prací i s výkladem, čekalo na ně občerstvení, děti si mohly hrát ve školní družině. Slavnostní předání diplomů a cen proběhlo v tělocvičně. Děkujeme všem, kteří přispěli k úspěchu této již tradiční akce. Vy, kteří jste u nás ve škole nebyli, přijďte se také podívat na výstavu, která potrvá do 31. května každý všední den od 7.00 h do 16.00 h, jste srdečně zváni.


Návštěva z Houdkovic
Návštěva z Houdkovic

V pondělí 23. 4. 2018 nás potěšili návštěvou děti z MŠ Houdkovice - od září 2018 prvňáčci naší školy. Během dopoledne navštívili hodiny v 1., 2. a 3. ročníku. Všichni jsme se na jejich přítomnost těšili, neboť mezi stávajícími žáky je spousta jejich sourozenců a kamarádů. Ukázali jsme dětem, jak zábavné učení může ve škole být. Nejenom sedět v lavicích, ale také hrát spoustu her, při kterých se také naučí spoustu věcí. Jistě také ale pochopili, že je nutné dávat ve škole pozor, aby jim nic důležitého neuteklo. Než se vydali na pěší zpáteční túru směr Houdkovice, rozloučili jsme se s dětmi i s paní učitelkou a slíbili si, že se na sebe budeme v září těšit.


Hokejbal na 1. stupni
Hokejbal na 1. stupni

V rámci akce „Hokejbal proti drogám“ jsme se zúčastnili s našimi nejmenšími okresního kola přeboru škol Rychnovska v hokejbalu. Celkově jsme v kategorii I, což jsou žáci 1. - 3. ročníku obsadili 3. místo a přivezli pohár. Kousíček štěstí chybělo, přesněji jedna branka a byli bychom druzí. Všichni však zaslouží pochvalu za bojovnost, a protože máme tým věkově velmi mladý, tak za rok to určitě vyhrajeme. Mužstvo složené z dětí 4. a 5. ročníku bohužel nevyhrálo ani zápas. Citelně se projevila neúčast zraněného Dobývala a navíc téměř všichni neprovozují žádný sport závodně, což byl vůči ostatním týmům značný deficit. Přesto odjížděli spokojeni a natěšeni, že příště to bude už jen lepší. A proto takové akce děláme a účastníme se jich!


Hokejbal 8. a 9. ročník
Hokejbal 8. a 9. ročník

V tomto týdnu se pořádal turnaj „Hokejbal proti drogám“ na hokejovém stadionu v Opočně. Naši školu v kategorii 8. - 9. ročníků zastupovali vybraní žáci. Tým složený z brankáře Lukáše Kovaříčka, Davida Hrocha, Martina Štěpánka, Vítka Růžičky, Petra Hrona, Báry Bašové, Antonína Bradáče, Martina Červinky si nevedl vůbec špatně. První zápas je vždy na zkoušku a bohužel jsme prohráli 2:1 se ZŠ Dobruška Pulická, ve druhém zápase jsme ale překvapivě vyhráli 2:1 nad ZŠ Dobruška Fr. Kupky a v zápase o postup do finálových bojů jsme bojovali, ale 1 gól v naší síti znamenal naši konečnou. Skončili jsme nakonec na 5. místě. Děkuji všem za účast a oceňuji velmi bojovný výkon a snahu. Rozhodně jsme nedali naši kůži zadarmo.


Tongo
Tongo

Žáci 3. ročníku se zúčastnili výtvarné soutěže, kterou vyhlásila společnost AQUA servis, a.s. Rychnov nad Kněžnou, „Kamarádka voda“. Podařilo se jim získat II. cenu, což byly vstupenky do zábavního parku TOBOGA TONGO v Hradci Králové. Všichni se těšili, a aby se neradovali sami, pozvali s sebou kamarády z 1. a 2. ročníku, kteří jim zároveň přispěli finanční částkou na cestu. V úterý 17.4. jsme vyjeli v 8 hodin ráno a od 9 do 11 hodin si žáci užívali všech atrakcí, které tam byly. Vůbec jim nevadilo, že jsou celí upocení a unavení z tolika pohybu, a ani se jim nechtělo zpět do školy, kde na ně čekal výborný oběd. Všichni si užili báječné dopoledne s předsevzetím, že se zúčastní nějaké další soutěže, co kdyby….


Zápis
Zápis

V úterý 10. dubna proběhl zápis dětí do 1. třídy. K zápisu se dostavilo celkem 19 dětí v doprovodu svých rodičů, prarodičů a sourozenců. Dívky ze 2. třídy je odvedly od vchodu do učeben 1. stupně. Zde na děti čekaly učitelky, které hravou formou zjišťovaly školní zralost - fyzickou, duševní a sociální připravenost dětí pro vstup do školy. Nakonec se všichni sešli ve školní družině, kde bylo připraveno občerstvení a hry pro děti. Přejeme budoucím  prvňáčkům, aby se jim ve škole dařilo a aby jim i jejich rodičům přinášela škola jen samou radost a co nejméně starostí. Moc se na vás všichni těšíme a doufám, že vy na nás také.


Plavecká štafeta
Plavecká štafeta

Ve čtvrtek 5. 4. vyslala naše škola již podruhé v tomto školním roce žáky 2. stupně, aby změřili své síly s žáky jiných základních škol rychnovského okresu v plavání. Městský bazén v Rychnově nad Kněžnou pořádá v tomto školním roce již 7. ročník Okresní školní ligy v plavání smíšených družstev, ve čtvrtek se konalo čtvrté a poslední kolo, kterého se zúčastnilo 9 škol s rekordním celkovým počtem cca 200 plavců. Naši školu reprezentovaly opět 4 štafety. Ze 6. třídy se zúčastnili Robin Mazáč, Kristýna Hofierková, Monika Burešová, Veronika Forejtková, Kateřina Hynková, Nikola Malenovská a Kristýna Šimková. 7. třídu reprezentovali opět samí kluci-Martin Červinka, Vojtěch Němeček, Filip Zákravský a Kryštof Šimůnek. Z 8. třídy se zase přihlásila samá děvčata - Bára Bašová, Markéta Fendrštátová, Barbora Škaldová a Terka Chaloupková. Deváťáci opět chyběli. Z přihlášených závodníků jsme vytvořili celkem 4 štafety, každý člen štafety musel uplavat 50 m libovolným způsobem. Štafeta 6. ročníku skončila na 8. místě, štafeta 7. ročníku na 5. místě a štafeta 8. ročníku na místě 9. Jako odměna čekal na účastníky opět tobogán, vířivka či divoká řeka, což si parádně všichni užili. V přestávce mezi rozplavbami byla pro desetičlenná družstva připravená hra na zapamatování obrázků a luštění tajenky. Velmi všem děkujeme za účast a sportovní nasazení. Těšíme se opět na příští školní rok, kdy by měla plavecká soutěž opět pokračovat.


Hasík
Hasík

V úterý 27.3.2018 přijela do naší školy návštěva, která vzbudila velký rozruch už jen na samotné chodbě. V rámci preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva pod názvem Hasík nás navštívili hasiči z HZS Rychnova nad Kněžnou. Program byl prezentován ve 2., 6. a 7. ročníku a ostatní buď tiše, nebo hlasitě záviděli. Během 1 vyučovací hodiny se žáci dozvěděli o zásadách oznamování rizikových událostí pomocí linky tísňového volání 158 a 112. Mohli si vyzkoušet hasičský ochranný oblek včetně masky, odpovídali na zvídavé otázky, za které je vždy čekala odměna. 45 minut strávených v každé skupině uteklo jako voda a už se těšíme na druhou část, která proběhne 20.4.2018.


Vybíjená dívek ze 6. a 7. ročníku
Vybíjená dívek ze 6. a 7. ročníku

Ve středu 28. března vyslala naše škola desetičlenné družstvo dívek do okresního kola ve vybíjené žáků a žákyň 6. ročníku. Sportovní klání se konalo v přetlakové hale za sokolovnou v Kostelci nad Orlicí a naši školu reprezentovalo 8 dívek ze šestky (tedy všechny – víc jich nemáme) a 2 děvčata z pětky (Brandejsová Kateřina a Helanová Mariana). Chlapecké družstvo jsme bohužel nenominovali, neboť kluci jsou v šestce jen čtyři. Děvčata sehrála tři utkání – se ZŠ Kostelec, se ZŠ Doudleby a s Gymnáziem Rychnov. Ačkoliv dívky bojovaly, seč jim síly stačily, ani jeden zápas bohužel nevyhrály, a tak si nakonec odvezly z Kostelce 4. místo. Přesto si zaslouží velkou pochvalu, neboť hrály s velkým nasazením, s obětavostí, neztrácely hlavu, když jim soupeřky chytaly jejich míče, nebo když padaly na tvrdý a drsný povrch umělého trávníku. Získaly nové zkušenosti a v příštím roce se posílené jistě vrhnou do dalších utkání.


Telefony

Ředitelna
494 384 528
Sborovna
494 384 945
Mateřská škola
494 384 552
Mateřská škola
770 113 114
Školní družina
499 111 102
Školní jídelna
494 384 180
Kuchyň
499 111 101
Účetní
499 111 100
Kabinet Čj a Vv
499 111 103

Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin

Podzimní 26.10. a 27.10.2017
Vánoční 23.12.2017 - 2.1.2018
Pololetní 2.2.2018
Jarní  5.3. - 11.3.2018
Velikonoční 29.3. a 30.3.2018
Hlavní 2.7. - 31.8.2018

Dnes má svátek

 

kalendář jmen

 

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fondsidus

 

vicka

 

 op-vk-plakat

Přihlášení