spol


Prázdniny za dveřmi
Prázdniny za dveřmi

Poslední měsíc školy nám počasí velmi přálo, proto jsme chodili častěji na vycházky do okolí Voděrad. Jedno odpoledne bylo věnováno hledání pokladu. Děti během cesty hledaly obálky a plnily těžké úkoly, díky kterým se přibližovaly k pokladu. Poklad byl uschován ve školní družině, kde si ho děti společně rozdělily a poté se s nim vyfotografovaly. Dále jsme podle projektu zkoumali život v moři. Děti malovaly a kreslily chobotnice, medúzy a kraba. Před školní družinu jsme na nástěnku vystavili naše malé mořské akvárium, do kterého děti společně nakreslily živočichy z mořského prostředí. Dětem jsme popřáli krásné prázdniny a těšíme se na nový školní rok.


Květnová plavba
Květnová plavba

Krásné počasí nás lákalo k vycházkám do okolí Voděrad. Poznávali jsme jarní květiny i léčivé byliny. Nejoblíbenějším místem našich her je za hájovnou, kde mají chlapci postavenou velikou pevnost a děvčata domeček. Náš projekt se jmenoval - Lodní doprava. Kreslili jsme lodě na moři, z papíru skládali parníky a lodičky. U dětí je oblíbená skupinová práce. Vystřihovali jsme čápy na komíně a do oken ŠD jsme vystavili plachetnice na moři. Na vycházce i ve školní družině soutěžíme v poznávání rostlin. Při vycházce do Lesíčka děti vyráběly lodičky z kůry, klacíků a listů. Darované obvazy jsme využili na nácvik ošetření zraněného. Vyprávěli jsme si o 1. pomoci, o lékárničkách a důležitých telefonních číslech.


Květen – tvoření je hra
Květen – tvoření je hra

Tento měsíc byl z projektu zaměřený na „Lodní dopravu.“ Skládali jsme parníky a lodičky z papíru, na vycházce jsme lodě vytvářili z kůry od stromů a přírodnin, které děti našly u Lesíčka. Na Den matek děti vyráběly přáníčka se srdíčkem a vzkazem pro maminku. Na toto téma jsme dále malovali voskovkami lodní dopravu (parníky, plachetnice, ponorky) a poté jsme je přetřeli vodovými barvami. Další bod v našem plánu byl „člověk a jeho zdraví“. Vymyslela jsem si pro děti výtvarnou činnost – bacily, viry a bakterie. Děti rozfoukávaly barevnou tuš a dále černým perem dokreslovaly obličeje. Při vycházkách jsme zahlédli několik motýlů a ti byli motivací pro další činnost. Motýli jsme lepili z krepového papíru a květiny dokreslovali fixou. Na konci května si děti vyrobily nanuky z papíru a lékařského dřívka. Fantazie meze neklade, a proto se u toho děti pořádně vyřádily.


Dubnové tvoření
Dubnové tvoření

Dubnové počasí bylo krásné, proto jsme neváhali a každý den chodili ven na procházky. Pozorovali jarní přírodu, kvetoucí stromy a květiny. To vše nás inspirovalo k tvoření jarních květin. Děti stříhaly a lepily kvítky, ze kterých vytvořily nádhernou květinu. Podle projektu na rok 2017/2018 se děti daly do vymýšlení jména a postav z vody. Děti to velice bavilo a s nadšením využívaly svou fantazii. Ve skupinkách jsme si jeden den psali zvířata a jejich mláďata. Na konci dubna děti malovaly na velký formát čarodějnice s pomocí  tuše a voskovek. Nezapomněli jsme ani na DEN ZEMĚ. Při vycházce děti v lese a jeho okolí hledaly předměty, které do přírody nepatří. Při této příležitosti jsme společně s paní vychovatelkou děti upozorňovaly na nebezpečí výskytu klíšťat.


Co nepatří do lesa
Co nepatří do lesa

Dubnové pěkné počasí nás láká na vycházky. Často chodíváme do Lesíčka, kde jsme v naší „džungli“ pátrali, co do lesa patří a nepatří. Objevili jsme zajímavé věci, a to nepovolená skládka za Lesíčkem, byla zlikvidována. V dubnu činnost školní družiny opět vycházela z tematického plánu i projektu. Některé náměty byly stejné v 1. a 2. oddělení, většinou se lišily technikou a druhem činnosti. Pravidla silničního provozu jsme opakovali při hře „Vzhůru do provozu“, která je podobná hře „Česko“. Několik dětí se zúčastnilo výtvarné soutěže Paleta. Mezi oblíbené výtvarné techniky patří kresba fixami – na závěr měsíce si děti nakreslily veliké čarodějnice.


Březnové jaro
Březnové jaro

Na začátku března jsme zimní výzdobu vyměnili za výzdobu jarní. Květiny, ptáčci a motýli zdobí naší družinu. Společně jsme odemykali jaro velikým klíčem, který si děti ve skupinách ozdobily podle své fantazie. Pustili jsme se také do velikonočního tvoření. Veliký zájem byl o malování zajíců, kraslic a slepiček. Ve středu 21. března se na škole uskutečnil „PONOŽKOVÝ DEN“. Každý žák si měl na každou nožku obléct jinou ponožku. Na podporu dětí s Downovým syndromem. Mnoho dětí tento den vzal opravdu vážně. Každý týden chodíme do tělocvičny sportovat. Obě oddělení školní družiny se podílely na výzdobě vestibulu školy. Naše oddělení se pustilo do malování zlatého deště s pomocí temperových barev a rozfoukávání hnědé tuše. Na konci měsíce jsme malovali další kraslice a děti tvořily slepičku z papírového tácku a barevných papírů.


Velikonoční tvoření
Velikonoční tvoření

Děti rády pracují ve skupinách. Při činnosti se ukáže, kdo umí rozdělit práci a kdo pečlivě vystřihuje. Naším prvním výtvorem v březnu byly košíčky s květinami, které jsme vystavili do oken ŠD. Na nástěnky jsme si pověsili zdobená velikonoční vajíčka a zajíčky v trávě. Velikonoční vajíčka na nástěnku do haly jsme vyšívali vlnami a poté jsme je dozdobili malými kytičkami. Na chodbu jsme si vyrobili zdobené velikonoční květináče a z proutků věneček na dveře. Jemnou motoriku si děti procvičily při tvoření kuřátek z vlny. Děti si ve skupinách sepisovaly výhody a nevýhody života na vsi a ve městě. Většina dětí je spokojená se životem na vsi. Největší úspěch mělo téma: „Budu spisovatelem, spisovatelkou“.


ŠD v únoru
ŠD v únoru

Měsíc únor přináší lidový zvyk Masopust. Většina žáků shlédla průvod masek po vesnicích, a tak se pustila do kreslení oblíbených postav. Na dlouhý pruh papíru si děti nakreslily život člověka od dětství až po stáří. Přírodovědné karty s rostlinami, obrázky zvířátek z farmy a staré zemědělské časopisy jsme využili při tvorbě nástěnek. Každý rok koncem února se děti zúčastňují výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Děti z druhého oddělení si vyzdobily školní družinu barevnými řetězy a společně s paní učitelkou vyrobily velikého šaška. Těšily se na karneval, a tak si připravily masky na obličej. Blížící se sv. Valentýn naladil děti k vystřižení červených srdíček. Děti se těšily na pobyt na horách, a proto se pustily do tvorby papírových lyžařů. Při vycházkách přes les nám nad hlavami v korunách stromů švitoří ptáčkové. Zimy bude brzo konec...


Putování se zvířátky
Putování se zvířátky

Na nástěnky ve školní družině jsme společně vystavili obrázky divokých i domácích zvířat. K obrázkům stop děti přiřazovaly zvířata z kartotéky. Velký ohlas měla kresba člověka a popsání jednotlivých částí lidského těla. Děti z 1. i 2. oddělení ŠD se rozhodly nakreslit Meluzínu a Mrazivce. Obrázky vystavíme v hale školy. Pranostika: „Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o krok dále“ nás inspirovala k tvorbě papírové koláže – hodin. S dětmi jsme si vyprávěli o režimu dne, a jak plyne čas. Na vycházce jsme zažili několik pěkných koulovaček a stavění pevností ze sněhu.


ŠD v lednu
ŠD v lednu

Po vánočních prázdninách děti přišly do školy odpočaté a plné energie. Proto jsme se rozhodly energii vložit do malování a tvorby. Ve školní družině máme vystavené obrázky s výhledem na les, které byly namalované s pomocí suchých pastelů. Dále jsem pro děti připravila přehled stop zvěře, které můžeme najít v lese nebo v našem okolí. Při vycházkách jsme se tedy zaměřili na hledání těchto stop. Děti to velmi bavilo. Ke konci ledna nám zimní počasí celkem přálo, proto se děti mohly pustit do stavby sněhuláka. Nezapomnělo se ani na oblíbenou koulovačku. Při deštivých dnech jsme si s dětmi hráli společné hry ve školní družině a sportovali v tělocvičně. Obě oddělení se daly do malování Mrazivce a Meluzíny modrou tuší, které následně vybarvily voskovkami. Děti také vymýšlely jména: Mráz, Sněhovec, Zimnice a Sněhulka.


Kouzelný prosinec
Kouzelný prosinec

Začátkem prosince nám školní družinu zdobily ptačí budky, sněhuláci a sněhové vločky. Nezapomněli jsme ani na první odstřihování z adventního kalendáře, kde děti našly úkol a zároveň drobnou sladkost v podobě čokoládového penízku. Každý žák se od té doby těšil na den, kdy bude moct stříhat právě on. I v naší školní družině máme vánoční stromeček. Na jeho zdobení jsme se zúčastnili všichni společně. Ozdoby se vystřihovaly z bílého papíru, které poté děti pomalovaly. Vycházky byly tento měsíc obzvlášť oblíbené, protože venku ležel sníh a děti mohly hrát koulovačku. Ke konci měsíce vytvořily děti z obou oddělení ŠD „vánoční přáníčka“ pro dědečky a babičky do Domova seniorů v Přepychách. Poslední dny byly pro děti plné překvapení. Do ŠD přišel Ježíšek a nadělil nám nové hry. Z čeho ale měly děti největší radost, bylo LEGO.


Vánoční těšení
Vánoční těšení

Sníh na loukách a překrásná námraza na stromech a keřích nás všechny láká na vycházky do přírody. Počasí se zlepšilo a my můžeme každý den vyrazit na výpravu k Lesíčku, do lesa k pevnostem nebo pod Horku. U jezírka za obecním úřadem jsme se před zimou rozloučili s mlokem. Velká vichřice v lesích polámala hodně stromů. 1. ročník nám vybral na nástěnku zvířata z lesa. Společně jsme si vyprávěli o pohádkových bytostech v lese, o pranostikách v prosinci a vánočních zvycích. Do oken školní družiny vytvářely děti zimní vesničku – vystavíme ji do oken ŠD. Při individuálních činnostech děti rády kreslí a vyrábí z papíru. Alexandr Hanuš z 1. ročníku postavil hrad s rytíři a bojovníky. Tereza Větvičková bude asi cestovatelka, dokáže sestavit z puzzlí celý svět.


Měsíc plný překvapení
Měsíc plný překvapení

Během listopadu jsme vytvořili a zažili spoustu věcí. Hned na začátku naší ŠD zdobily obrázky s šípkovým keřem. Děti využily tuš a brčko. Z projektu - Potoky a řeky děti kreslily ve dvojicích po částech svou vlastní řeku. Na konci jsme všechny části spojili a vytvořili tím jeden velký obraz. Děti nejen tvořily, ale také si mohly vyzkoušet relaxaci s hudbou. V tu chvíli byly v ŠD vypnutá všechna světla a děti ležely vedle sebe na koberci a matraci. Dále si zkusily, zda poznají svého kamaráda, když budou mít zavřené oči. Spadla první vločka na zem a holky ihned začaly vystřihovat sněhové vločky a lepit sněhuláky. Konec listopadu byl ve znamení příprav na čerty, Mikuláše a anděla. Na 1. prosince bylo pro děti připravené překvapení. V ŠD nám visí pohlednice pro JEŽÍŠKA, na kterou děti kreslí svá tajná přání pod stromeček a ADVENTNÍ KALENDÁŘ. Na každého žáka v něm čeká drobná sladkost s úkolem.


Podzimní výpravy do přírody
Podzimní výpravy do přírody

Podzim utíká, s dětmi využíváme pěkné dny k vycházkám do okolí Voděrad a do lesa. Těšíme se na zimu a sníh. Ve školní družině jsme se pustili do výroby sněhuláčků ze sněhových vloček. Blížící Mikuláš naladil děti ke kresbě veselých čertíků. Příjemné kreslení zabaví děti během deštivého odpoledne. Projekt na listopad – Potoky a řeky jsme ukončili kresbami mořských ryb a živočichů. Děti si vyprávěly nad obrázky a prohlížely si přírodopisné knihy. Mezi nejoblíbenější aktivity v tělocvičně patří soutěživé hry a vybíjená ve družstvech.


Výtvarné činnosti druhého oddělení
Výtvarné činnosti druhého oddělení

Ve druhém oddělení školní družiny jsme během října kreslili podzimní ježky, šípkové keře a deštníčky. Při vycházkách do lesa za Mysliveckou chatu, děti pečovaly o své domečky z přírodních materiálů. Neotáleli jsme vyzkoušet techniku „LAND ART“. Děti tvořily obrazce z materiálů, které našly kolem sebe. Listopad začal ve znamení přátelství. Každý z družiny si obkreslil svou ruku a poté si ji pomaloval dle své fantazie. Přidala se i paní vychovatelka a každou ruku přilepila na STROM PŘÁTELSTVÍ, který visí v družině na stěně.


Máme tu listopad
Máme tu listopad

Měsíc říjen je za námi a máme tu listopad. Školní družinu jsme si vyzdobili obrázky s podzimními motivy. S velkým zaujetím děti kreslily jednotlivé dílky deštníků. Dílky jsme nalepili na velký papír a vystřihli barevný deštník. Blížil se den sv. Martina. Rozhodli jsme se nakreslit o haly školy obrázky paní Zimy. Děti je kreslily tyčinkami pomocí modré tuše a potom je vybarvily voskovkami. Náš projekt v listopadu pokračuje tématem – Potoky a řeky. Na nástěnku ve školní družině jsme si vystavili zvířata u vody a ve vodě. Obsahem tematického plánu je rozlišování ovoce a zeleniny. P. uč. Kateřina Mrázková připravila pro děti skupinovou činnost, kdy měly děti za úkol rozdělit obrázky na ovoce a zeleninu, vybarvit je a nalepit i s popiskem do „zavařovací lahve.“ Děti práce zaujala a bylo potěšením sledovat děti, jak diskutují, radí se a vzájemně si pomáhají. Pravidelně chodíme na vycházky nebo sportujeme v tělocvičně. Děti mají možnost odpočinkových činností na koberci.


Podzimní aktivity
Podzimní aktivity

V 1. oddělení ŠD jsme v rámci projektu „Putování s kapkou vodu“ jsme zakončili výrobou plastického modelu koloběhu vody. V říjnu pokračuje projekt tématem „Kopce a hory“. Děti vybíraly ze sady obrázků zvířata, která žijí na horách. Činností se zúčastňují děti z obou oddělení školní družiny. Třináct dětí nakreslilo Podzimníky a Lesní víly na výzdobu haly a školní družiny. S velkým zaujetím děti nakreslily strašidelný hrad a zvířata z hor. V 2. oddělení ŠD jsme se během září s žáky navzájem poznávali a seznamovali se s chodem ŠD. Společně vyrábíme a kreslíme spoustu zajímavých věcí, které děti velmi baví. Za příznivého počasí chodíme do lesa na houby a stavíme „domečky“ z přírodních materiálů. Říjen začal s výzdobou ŠD na nastávající Halloween. Děti vytvářely pavouky a strašidelné dýně. V plánu máme také vyrábět netopýry a duchy, který nám budou viset nad hlavami.


Zahájení školní roku ve ŠD
Zahájení školní roku ve ŠD

Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků na 1. stupni škola zažádala o navýšení kapacity školní družiny. V letošním školním roce tedy můžeme otevřít dvě oddělení s celkovou kapacitou 47 žáků. Oddělení pracují samostatně, první vede paní Alena Otčenášková a druhé slečna Kateřina Mrázková. V době kdy klesne počet přítomných žáků, oddělení se spojují, obvykle to bývá v 14:30 hodin. V 1. oddělení je 9 dětí z 1. ročníku, 10 dětí z 2. ročníku a 6 dětí z 3. ročníku. Ve 2. oddělení je 11 dětí z 1. ročníku a 11 dětí z 2. ročníku. Žáci nepravidelně docházející z 3. a 4. ročníku mohou družinu navštěvovat do naplnění kapacity. Žáci z 1. ročníku se seznamují s prostředím a činnostmi školní družiny. Podle počasí se snažíme chodit každý den na vycházky. Po příchodu na žáky čekají různé druhy zájmových činností, mají zde široký výběr her, knížek, stavebnic a výtvarných potřeb.


Telefony

Ředitelna
494 384 528
Sborovna
494 384 945
Mateřská škola
494 384 552
Mateřská škola
770 113 114
Školní družina
499 111 102
Školní jídelna
494 384 180
Kuchyň
499 111 101
Účetní
499 111 100
Kabinet Čj a Vv
499 111 103

Zvonění

  1. hodina   7:20 -   8:05
  2. hodina   8:15 -   9:00
  3. hodina   9:20 - 10:05
  4. hodina 10:15 - 11:00
  5. hodina 11:10 - 11:55
  6. hodina 12:05 - 12:50
  7. hodina 13:00 - 13:45
  8. hodina 13:55 - 14:40

Termíny prázdnin

Podzimní 26.10. a 27.10.2017
Vánoční 23.12.2017 - 2.1.2018
Pololetní 2.2.2018
Jarní  5.3. - 11.3.2018
Velikonoční 29.3. a 30.3.2018
Hlavní 2.7. - 31.8.2018

Dnes má svátek

 

kalendář jmen

 

Kalendář akcí

Náhodný obrázek

grant-web-maly

 

pedos logo

 

 

banner467x60

 

fondsidus

 

vicka

 

 op-vk-plakat

Přihlášení